2009
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze

--> rok 2012
--> rok 2011
--> rok 2010

<-- rok 2008
<--  rok 2007
<-- rok 2006

24.-31. 12. 2009: Všem čtenářům tohoto "pseudoblogu" přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.
21. 12. 2009: Vernisáž výstavy Egyptologického ústavu FF UK  "Káhira, skrytý půvab islámské architektury" v Křížové chodbě Karolina

18. 12. 2009: V radiu Leonardo informuji o našich oceněných absolventech.
17. 12. 2009: Tradiční vánoční koncert UK ve Velké aule.
17. 12. 2009: Zasedání Vědecké rady UK. Kromě jiného jsem na něm předal cenu rektora pro nejlepší absolventy a také mimořádné ceny rektora.

17. 12. 2009: Jednání Reprezentativní komise MŠMT o pravidlech rozdělování veřejných prostředků vysokým školám v příštím roce. Podařilo se dohodnout na zavedení nezanedbatelné komponenty vědecké kvality jako parametru financování.
17. 12. 2009: Jednání předsednictva ČKR s ministryní školství dr. Kopicovou o propadu rozpočtu vysokých škol na nadcházející rok.
16. 12. 2009: Slavnostní zasedání Vědecké rady PřF UK ve Vlasteneckém sále Karolina k 50. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Heyrovskému
16. 12. 2009: Další ze série kulatých stolů o budoucnosti vědy. Diskuse se moc nedařila.
11. 12. 2009: 94. zasedání Předsednictva ČKR na ČVUT. Kromě jiného řeší návrhy na členství v Akreditační komisi, ve vědecké radě GAČR a ve výzkumné radě TAČR.
10. 12. 2009: Odhalení pamětní desky Jaroslavu Heyrovskému na budově chemických oborů Přírodovědecké fakulty na Albertově, kde Heyrovský několik desetiletí působil a kde objevil polarografii, za níž přesně před 50 lety získal Nobelovu cenu.

4. 12. 2009: Zasedání Akademického senátu UK. Kromě jiného přijal usnesení proti absurdnímu vyřazení nejkvalitnějších výsledků z hodnocení (a tedy financování)
3. 12. 2009: 103. zasedání Pléna České konference rektorů na Policejní akademii (zde je usnesení)

2. 12. 2009: Schůzka s Magnusem Goodlandem, CEO společnosti IP Group, v Londýně. S IP Group máme připravenu dohodu o spolupráci při komercionalizaci výsledků vědecké práce. IP Group je přední a mimořádně úspěšnou evropskou firmou v této oblasti.
2. 12. 2009: Zasedání Board of Trustees sdružení 10 evropských univerzit Europaeum v Londýně

1. 12. 2009: Vernisáž výstavy k 50. výročí udělení Nobelovy ceny J Heyrovskému v Křížové chodbě Karolina

27. 11. 2009: Oslava 40. výročí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
27. 11. 2009: Počet vědeckých publikací UK (podle mezinárodní nezávislé databáze Web of Science) za dosavadní část letošního roku převýšil jejich počet za celý loňský rok (loni toto nastalo 21. 11.). Pokračuje tak už nejméně 15 let trvající trend kontinuálního růstu vědecké produkce UK.

26. 11. 2009: Pohřeb prof. Vojtěch Cepla

25. 11. 2009: Tisková konference ke Dni vědy na pražských vysokých školách Scientia Pragensis 27. 11. 2009 (tradičně za účasti všech pražských rektorů kromě uměleckých škol)

20. 11. 2009: Udělení pamětní medaile UK předsedovi lékařské komise FIFA a prvnímu předsedovi dozorčí rady IGA MZ prof. Jiřímu Dvořákovi (za účasti představitelů navrhující 3.LF a celé řady hostí, např. Pavla Nedvěda)

19. 11. 2009: Slavnostní akademické shromáždění k 90. výročí založení ETF UK (tehdy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké) s udělením čestných doktorátů prof. Dr. Karlu A. Deurloo, Dr.h.c. a prof. Dr. Gerhardu Sauterovi, Dr.h.c. mult.

18. 11. 2009: Slavnostní zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP k 20 letům svobodného vývoje školství. Za ČKR promluvil (velmi dobře) její předseda prof. Fiala, dále byl vynikající např. diskusní příspěvek bývalého ministra P. Piťhy.
17. 11. 2009: Slavnostní studentský koncert Hudbou k výročí Sametu na oslavu 20 let svobody v Dvořákově síni Rudolfina (s udělením ceny Jana Opletala - Kateřině Volné z UK FF gratulujeme)
17. 11. 2009: Velká demonstrace na Národní třídě 20 let bez opony – Máme co slavit! na oslavu 20 let svobody (začala už na Albertově a šla průvodem, ale já byl jen na Národní). Potěšila mě obrovská účast zjevně zejména mladých lidí. Je dobře, že jim to stálo za to přijít slavit.

17. 11. 2009: Pietní akt na památku studentů vysokých škol (včetně UK) popravených bez soudu 17. 11. 1939 ráno v ruzyňských kasárnách
17. 11. 2009: Připomínka Jana Opletala a Václava Smetáčka (obětí násilného potlačení velké demonstrace za svobodu 28. 10. 1939) u jejich pamětní desky na místě střelby v Žitné ulici - organizovala Studentská komora Rady vysokých škol

17. 11. 2009: Připomenutí Jana Opletala a nacistické ataky na české vysoké školy a vysokoškoláky v roce 1939 před Hlávkovou kolejí

16. 11. 2009: Národní cena vlády Česká hlava ("česká nobelovka") byla za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie velmi po právu udělena prof. Josefu Kouteckému z UK 2.LF (m.j. dlouholetému děkanovi 2.LF a též prorektorovi UK). V kategorii Doctorandus získal cenu MUDr. Jiří Šedý z UK 2.LF. Srdečně gratulujeme!

16. 11. 2009: Udělení cen Hlávkovy nadace na Hlávkově zámku v Lužanech. Z 41 cen připadlo 9 studentům a absolventům Univerzity Karlovy. Medaile Josefa Hlávky za celoživotní dílo byla udělena internistovi prof. MUDr. Janu Štěpánovi, DrSc. z 1.LF a emeritnímu rektoroviUK  prof. Ing. Ivanu Wilhelmovi, CSc.

16. 11. 2009: Open air  happening UK (zejm. PřF) Svobodný Albertov 2009 k připomenutí událostí na Albertově před 20 lety a na oslavu svobody

16. 11. 2009: Využívám pozvání University of Cambridge  a v rámci jejího unikátního projektu píši a odesílám dopis svému nástupci za 100 let. Dopis bude do té doby uložen v archivu v Cambridge.

14. 11. 2009: Konference Václava Havla Svoboda a její nepřátelé k 20. výročí sametové revoluce ve velké aule FF UK

13. 11. 2009: Slavnostní shromáždění UK k 20. výročí konce totality, při němž byl za účasti Václava Havla udělen čestný doktorát Adamu Michnikovi

13. 11. 2009: Předsednictvo ČKR
10. 11. 2009: Podpis Partnerské smlouvy projektu Biocev (založení Biocevu jsme slavnostně podepisovali už skoro před 2 roky, teď jsme podepisovali novou právní formu vynucenou řídícím orgánem programu VaVpI). Parntery pro výstavbu nového biotechnologického a biomedicínského centra UK a AV je 6 ústavů AV v čele s Ústavem molekulární genetiky

6. 11. 2009: Mimořádné zasedání AS UK schválilo změnu grantového řádu UK.
5. 11. 2009: Slavnostní připomenutí 5. výročí otevření Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK

4. 11. 2009: Oslava 85. narozenin prvního polistopadového rektora UK prof. Radima Palouše (laudatio připravil a přednesl prof. Helus z PedF)

3. 11. 2009: Byl zveřejněn další ročník tzv. Šanghajského (neboli ARWU) žebříčku univerzit (vedle tzv. THES žebříčku nejznámější a nejrespektovanější mezinárodní hodnocení univerzit). V publikované nejlepší pětistovce je tradičně z českých VŠ jen UK, a to (stejně jako loni) ve skupině sdílející rozmezí 201.-302. místa. Podle zveřejněných hodnot jednotlivých parametrů hodnocení je UK na 259. pozici (loni byla UK na 252. místě, předloni na 297. místě). Povšimla si i média.
3. 11. 2009: Zakládající zasedání nové sestavy Research Policy Working Group (RPWG) Evropské univerzitní asociace (EUA) v Bruselu
2. 11. 2009: Čestným doktorem UK se stal prof. Meinhard Classen z Mnichova

28. 10. 2009: Předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu. Z třiadvaceti ocenění připadly 4 medaile osobnostem UK (kardiologovi prof. MUDr. Michaelu Aschermannovi, DrSc. z 1.LF, diabetologovi prof. MUDr. Vladimíru Bartošovi, DrSc. z LF HK, matematikovi prof. RNDr. Petru Mandlovi, DrSc. z MFF a ortopedovi doc. MUDr. Václavu Smetanovi z 2.LF). Srdečně gratulujeme.

22. 10. 2009: Volba rektora na období 2010-1014
Nesmírně si vážím důvěry a podpory, kterou mi AS UK projevil, když 55 hlasy z 61 přítomných zvolil mne (byl jsem jediným kandidátem)

O volbě informovala česká média, např. iDnes. cz, lidovky.cz, České noviny, Novinky.cz a samozřejmě univerzitní i-Forum. Videoreportáž ČT 24 je zde.
21. 10. 2009: Předsednictvo ČKR v Pardubicích. Přijalo další usnesení k situaci Právnické fakulty ZČU v Plzni a rozhodlo o pozvání předsedů RVŠ a Akreditační komise na společné jednání s předsedou ČKR o této záležitosti.

20. 10. 2009: Jednání s vedením Studentské unie UK
19. 10. 2009: Zahájení "dvojvýstavy" Okupační stávky 68/69 a Divadlo a revoluce v Křížové chodbě Karoliona k dvacetiletému výročí Sametové revoluce

16.-17. 10. 2009: Konference MŠMT "Bílá kniha - a jak dál"
15. 10. 2009: Předvolební zasedání Akademického senátu UK

14. 10. 2009: První Studentský jarmark UK - akce ve spolupráci se Studentskou unií pro seznámení nových "prváků" s prostředím UK a zejména s různými možnostmi aktivit na UK

14. 10. 2009: S částí předsednictva ČKR odpovídám na otázky expertů OECD pozvaných v rámci devadesátimiliónového projektu MŠMT Reforma terciárního vzdělávání (poznámky k této misi zde)
14. 10. 2009: Kvůli důležitému interview s experty OECD jsem se bohužel stavnostního otevření zrekonstruovaných prostor 1.LF "zúčastnil" pouze v zastoupení (prorektorem Štechem)

13. 10. 2009: Inicioval jsem a navrhl text prohlášení předsednictva ČKR k situaci na Právnicé fakultě Západočeské univerzity v Plzni
Říjen 2009: Britský časopis Times Higher Education Supplement vydal další ročník mezinárodního hodnocení univerzit, tzv. THES žebříček. Jde o jeden ze dvou celosvětově nejrespektovanějších rankingů (vedle tzv. Šanghajského neboli ARWU). UK se z předloňského 290. místa přes loňské 261. místo letos vyšvihla na 229. místo na světě.
Z českých VŠ se do publikované nejlepší čtyřstovky dostala ještě ČVUT na 394. místě. Ve skupině 401-500. místo (kde není publikováno přesnější pořadí) je VUT a ve skupině  501-600. místo je Masarykova univerzita.
Připomínám, že jde o umístění mezi cca 17.5 tisíci VŠ na světě a 4 tisíci v Evropě.
Zajímavé je, že v oborovém hodnocení je UK na 140. místě na světě v humanitních vědách a dokonce na 88. místě v přírodních vědách! Na primárně netechnickou školu je možná trochu překvapivé velmi pěkné 262. místo v technických oborech (nepochybně především díky IT).
Všem, kteří se na tomto úspěchu podílejí, děkuji a gratuluji.
Dobrý článek na toto téma má UKáčko.cz
Ve stejné době vyšel aktuální ročník (hlavně scientometrického) hodnocení od Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan, kde jsme na 226. místě (oproti 266. místu vloni a 314. místu předloni) (zde o tom v novinách)

12. 10. 2009: Udělení Dr. h.c. prof. Williamu C. Earnshawovi z Edinburghu

9. 10. 2009: Zasedání AS UK.
8. 10. 2009: Představení projektu společného biotechnologického centra UK a AV Biocev novinářům

8. 10. 2009: Panoptikum zvané druhý kulatý stůl o budoucnosti vědy.

Premiérův dopis předsedovi AVČR o jeho neúčasti zde
7. 10. 2009: Tradiční zahájení akad. roku studentů prvního ročníku doktorských studijních programů v biomedicíně
3. 10. 2009: Doc. Bohumír Janský z PřF získal Cenu ministra životního prostředí
30. 9. 2009: Svatováclavský večer v katedrále sv. Víta na Pražském hradě s předáváním pamětních Svatováclavských medailí, tentokrát za podporou projektů, jejichž posláním je připomínání a zveřejňování odkazu politických vězňů. Jednu jsem jako ocenění role, kterou v tomto hrála a hraje UK (díky nasměrování prvního polistopadového rektora prof. Palouše a rozvíjení tohoto nasměrování jeho následovníky rektory Malým a Wilhelmem), převzal i já.

30. 9. Slavnostní shromáždění k dvacetiletému výročí Konfederace politických vězňů ve Španělském sále Pražského hradu
28. 9. 2009: Papežova mše na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi
27. 9: 2009: Setkání papeže Benedikta XVI. s akademickými obcemi ČR ve Vladislavském sále Pražského hradu (spoluorganizované UK).
Ke svému podpisu v pamětní knize UK připsal slova Veritas liberabit vos! (Pravda vás osvobodí!).
26. 9. 2009: Setkání s papežem Benediktem XVI. ve Španělském sále Pražského hradu na pozvání prezidenta republiky
25. 9. 2009: Start (tzv. "zátěžový test") studentského klubu K4 v historických sklepeních Karolina (zde reportáž UKáčka)

24. 9. 2009: Zasedání Vědecké rady UK
22. 9. 2009: Kulatý stůl o financování vědy v Poslanecké sněmovně PČR
21. 9. 2009: Zasedání IAUGB (International Association of University Governing Boards) na vídeňské univerzitě: Strategic challenges for Universities - How can Governing Boards add value?

18. 9. 2009: Předávání dekretů novým profesorům českých vysokých škol ve velké aule Karolina
17. 9. 2009: Vernisáž World Press Photo v Křížové chodbě Karolina

17. 9. 2009: Seminář RVŠ o hodnocení vědy
16. 9. 2009: Jednání vedení ČKR s předsedou KDU-ČSL C. Svobodou, pak s předsedou SZ O. Liškou (toho jsem se nemohl zúčastnit) a s předsedou ČSSD J. Paroubkem
10. 9. 2009: Slavnostní předání funkce předsedy představenstva a generalního ředitele Komerční banky (na Žofíně)
10. 9. 2009: 102. zasedáni Pléna ČKR v Praze. Zasedání se jako host zúčastnil premiér J. Fischer společně s ministryní školství M. Kopicovou. Slíbil zmenšit hrozící katastrofální propad financování vzdělávací činnosti VŠ v roce 2010 z 1,5 na 0,5 miliardy Kč. ČKR se také zabývala problematikou financování vědecké činnosti a zahájenou reformou této agendy. Zde je usnesení (okomentoval jsem ho zde).

4. 9. 2009: Pohřeb prof. Kuklíka
3. 9. 2009: Zasedání předsednictva ČKR. Po diskusi není nakonec přijat můj návrh usnesení k současné situaci kolem financování vědy. Navrhoval jsem m.j. požadovat nárůst prostředků na vědu a rozdělení tohoto nárůstu podle výkonnosti. V návrhu byla také kritika toho, že implementace reformy vede k porlačení financování základního výzkumu ve střednědobém výhledu (nikoliv potlačení investování veřejných prostčedků do "černých děr", které dosud měly podprůměrné výsledky).
3. 9. 2009: Na pozvání ministryně školství dr. Kopicové se u ní sešli rektori veřejných vysokých škol. Jednalo se o vážně hrozícím propadu financování vzdělávací činnosti o cca 1.5 mld Kč. Řešení zatím není, snad alespoň nějaké zlepšení oznámí premiér na zasedání České konference rektorů 10. 9. 2009.
2. 9. 2009: Slavnostní zahájení V. mezinárodního antropologického kongresu Aleše Hrdličky (Quo vadis homo...societas humana?) ve Velké aule Karolina
31. 8. 2009: Diskuze u kulatého stolu o budoucnosti české vědy s premiérem v Lichtenštejnském paláci

27. 8. 2009: Slavnostní zakončení 53. běhu Letní školy slovanských studií ve Velké aule Karolina (se vzpomínkou na jejího dlouholetého ředitele prof. Kuklíka, který při ní náhle zemřel)
27. 8. 2009: Slavnostní zahájení 37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society
Srpen 2009: V srpnovém čísle časopisu Architekt vyšel článek Proměny bývalé menzy o architektonické soutěži na přestavbu objektu menzy 17. listopadu pro potřeby FHS

22. 8. 2009: Uprostřed práce na 53. běhu Letní školy slovanských studií náhle zemřel její dlouholetý ředitel a ředitel Ústavu bohemistických studií FF UK, člen Vědecké rady UK a především dobrý člověk prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.

19. 8. 2009: Doktorandka 2.LF UK MUDr. Dana Brožková se stala mistryní světa v orientačním běhu (už podruhé)

9. 7. 2009: Slavnostní zahájení konference GBATA (Global Business and Technology) v Karolinu

9. 7. 2009: Jednání části předsednictva České konference rektorů s premiérem Fischerem (za přítomnosti ministryně školství Kopicové a její první náměstkyně Bartoňové) o rozpočtu vysokých škol na rok 2010
7. 7. 2009: V mezinárodní soutěži Imagine Cup organizované Microsoftem získali v kategorii Roboti a algoritmy první a šesté místo studenti MFF UK Lukáš Perůtka (na obr. vlevo) a Imro Živčák (vpravo). Soutěže se zúčastnilo přes 300 000 studentů ze 124 zemí.

1. 7. 2009: Tradiční (patnáctá) zahradní slavnost k ukončení akademického roku, pořádaná Spolkem Carolinum a AS UK ve Vladštejnské zahradě

30. 6. 2009: Mimořádné zasedání Sněmu AV ČR. Seznámil jsem ho se stanoviskem vedení a VR UK k situaci reformy financování vědy v ČR
25. 6. 2009: Zasedání Vědecké rady UK. Kromě jiného vzala VR za své mé včerejší prohlášení k aktuální situaci reformy financování vědy a výzkumu
24. 6. 2009: Prestižní cenu J. E. Purkyně převzal z rukou prezidenta České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. Blahoše na zámku v Libochovicích (rodišti profesora UK J. E. Purkyně) bývalý děkan 1.LF a dlouholetý předseda Spolku absolventů a přátel UK prof. Jiří Tichý

23. 6. 2009: Jednání s předsednictvem Správní rady UK o usnesení AS UK k VFN
23. 6. 2009: Zasedání valné hromady sdružení Biocev z.s.p.o.

22. 6. 2009: Oslava 90. výročí založení Univerzity Komenského v Bratislavě (profesory naší univerzity)
Můj projev
Dlouholetá a intenzivní spolupráce Univerzity Karlovy s Univerzitou Komenského byla oceněna pamětní medailí vydanou k výročí Univerzity Komenského

20. 6. 2009: Sportovci z UK s přehledem vyhráli 8. České akademické hry v Plzni. Naši studenti startovali ve 28 sportech, v nich získali 28 prvních míst, 31 druhých a 25 třetích míst. UK získala 141.5 bodů, druhá v pořadí - ZČU - 119 bodů. Výsledky škol jsou zde.
17. 6. 2009: Jmenování nových docentů
Můj projev
Projev nového docenta PhDr. Ing. Aleše Skřivana, Ph.D.
16. 6. 2009: Předání stříbrné pamětní medaile UK Dr. Joop A. Petersovi z Department of Biotechnology, Delft University of Technology v Nizozemi (na návrh PřF)
16. 6. 2009: Bloomsday Reception v recepčních prostorách Karolina (s Velvyslanectvím Irska) - úryvky z románu Odysseus Jamese Joyce četli studenti a učitelé Ústavu anglofonních literatur a kultur FF

15. 6. 2009: Akademický senát Katolické teologické fakulty se usnesl na návrhu na jmenování děkana fakulty pro funkční období od února 2010. V tajném hlasování byl zvolen ThLic. Prokop Brož, Th.D. Na KTF proběhly volby s velkým předstihem kvůli potřebě získat též církevní souhlas.  

15. 6. 2009: Podpis smlouvy s pražským primátorem dr. Bémem o založení Pražského centra primární prevence (iniciativa Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF)

12. 6. 2009: Mezinárodní kolokvium na téma „Společenské změny v zemích Visegrádu po pokojných revolucích v roce 1989. Co nás spojuje a rozděluje“ ve Vlasteneckém sále při příležitosti udělení ceny sv. Vojtěcha 2009 (Adalbert-Stiftung Krefeld) bývalému  prezidentovi Maďarska Dr. Árpádu Gönczovi

11. 6. 2009: 101. zasedání České konference rektorů v Čelandé u Frýdlantu nad Ostravicí. M.j. přijalo usnesení k napjaté ekonimické situaci vysokých škol.

11. 6. 2009: Vzhledem ke své účasti na důležitém jednání ČKR se bohužel nemůžu osobně zúčastnit slavnostního předání Diploma Supplement Label v Bruselu. Na této události, která je dovršením úspěšného úsilí o plnou implementaci jednoho z důležitých a užitečných nástrojů boloňského procesu, mě zastupuje prorektor prof. Bednář.
5. 6. 2009: Předsednictvo ČKR (řeší zejm. otázky financování vědy na nadcházející roky vč. situace AVČR)
3. 6. 2009: Start běhu do Lipska na Hradčanském náměstí

3. 6. 2009: Zahájení 7. mezinárodní konference studentů z UK, Lipska a Vratislavi InterFaces na téma Kulturní translace (v Malé  aule)
2. 6. 2009: Zahájení běhu z Prahy do Lipska (součást oslav 600 let Universität Leipzig) v Karolinu

1. 6. 2009: AS HTF se usnesl, že podpoří moji nominaci jako kandidáta do voleb rektora pro období 2010-2014
28. 5. 2009: Zasedání Vědecké rady UK
28. 5. 2009: Neformální beseda s Václavem Havlem na FHS
26. 5. 2009: AS 2.LF a AS PedF se usnesly, že mne nominují jako kandidáta do volby rektora pro období 2010-2014. Následně přijaly obdobná usnesení AS FHS,  3.LF, 1.LF, PřF a PF, v září pak ještě AS FF.
25. 5. 2009: Oslava 110 let od založení Českého olympijského výboru (ve Velké aule). Jeho dlouholetý předseda Milan Jirásek při té příležitosti obdržel z rukou prezidenta Evropských olympijských výborů Patricka Hickeyho Olympijský řád, nejvyšší individuální ocenění Mezinárodního olympijského výboru. Medaile Tibi Gratias získali m.j. olympijští vítězové Dana Zátopková (oštěpařka, zlato 1952 Helsinki), Jiří Raška (skokan na lyžích, zlato a stříbro 1968 Grenoble), Jan Železný (oštěpař, stříbro 1988 Soul, zlato 1992 Barcelona, 1996 Atlanta a 2000 Sydney), Martin Doktor (kanoista, 2x zlato 1996 Atlanta) a Roman Šebrle (desetibojař, zlato 2004 Athény).

22. 5. 2009: Prague network 2009 - setkání děkanů evropských humanitních fakult (recepce v Karolinu)
22. 5. 2009: Zasedání Akademického senátu UK. AS m.j. schválil vnitřní transformaci kolejí, pravidla pro přidělování startovacích bytů pro mladé akad. a věd. pracovníky (prvních 15 bude na podzim), rozšíření možností využívání sociálního fondu a výroční zprávy o činnosti a o hospodaření UK. Také vyhlásil volby rektora pro období 2010-2014.
21. 5. 2009: Udělení výroční ceny Nadace Karla Pavlíka (Transplantační společnost) za r. 2008 Dr. Rafaelu Matesanymu (SP) ve Velké aule (za přítomnosti premiéra J. Fischera a ministryně zdravotnictví D. Juráskové).
21. 5. 2009: Na PF byla odhalena pamětní deska připomínající 3 studenty PF, kteří byli před 60 lety mezi prvními popravenými oběťmi komunistické zvůle (Karla Bacílka, ml., Borise Kovaříčka a Veleslava Wahla)

20. 5. 2009: Čestným doktorem UK se stal nejcitovanější vědec planety prof. Solomon H. Snyder

20. 5. 2009: Jak to UK skutečně myslí se „zápisným“ aneb od mediální fikce k realitě na iForu
18. 5. 2009: Učená společnost ČR na svém XV. valném shromáždění (tradičně v Karolinu) udělila ceny Učené společnosti. Dvě ze 3 cen vědeckým pracovníkům získali vědci z UK (prof. Luděk Zajíček a Dr. Pavel Kocán, oba z MFF)

14. 5. 2009: Na tiskové konferenci jsme po vnitrouniverzitní diskusi představili reformní materiály "Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství" a "Náměty pro novelizaci zákona o vysokých školách" (tisková zpráva je zde, zde jsou texty na aktualně.cz a týden.cz)

13. 5. 2009: Rektorský sportovní den (obr. je z Centra sportovních aktivit zdravotně postižených v podolské loděnici Regata)

13. 5. 2009: Ekumenická konference "Osobnost a dílo kardinála Josefa Berana" na KTF
11. 5. 2009: Tisková konference k budoucnosti Všeobecné fakultní nemocnice (hlavního partnera 1.LF), reagující na usnesení vlády z minulého pondělka.  

9. 5. 2009: Jako představitel "mateřské" univerzity jsem přednesl hlavní projev na zahájení oslav 600 let lipské univerzity

6. 5. 2009: Valná hromada sdružení Biocev
5. 5. 2009: Při příjemném malém setkání jsem předal diplomy o udělení Ceny UK za prezentaci dalším 3 členům týmu, který připravil připomenutí čtyřicetiletého výročí činu Jana Palacha (Mgr. Michale Benešové, Veronice Jáchimové, Viktoru Portelovi). Tři členové týmu - P. Blažek, P. Eichler a J. Jareš - byli ve spolupráci s vedením FF vybráni, aby diplomy převzali na slavnostním zasedání UK 7. 4.

4. 5. 2009: Vláda v demisi souhlasila s využitím finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky ve výši 1,5 miliardy Kč na financování strategických investic v resortu Ministerstva zdravotnictví, jehož důvodová zpráva obsahuje výhled přesunu Všeobecné fakultní nemocnice z Karlova náměstí. Vzhledem k tomu, že se tento výhled (který nebyl nijak konzultován s vedením UK) zásadně dotýká fungování 1.LF, ale také mnohých vědeckých projektů PřF a MFF v této lokalitě, vydal jsem k němu odmítavé stanovisko (společně s děkanem 1.LF, které se tato záležitost nejbezprostředněji týká).
4. 5. 2009: Návštěva paní Asó, chotě japonského premiéra, na výuce japonštiny na UK FF
30. 4. 2009: Majáles - korunování  krále Dejdárka XX.

29. 4. 2009: Dostala se mi do ruky poslední verze hodnocení univerzit od Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University. Je to hodnocení trochu méně známé, než nejrespektovanější dvojka ARWU a THES (kde je UK z více než 17 000 vysokých škol na cca 250. místě), zato je metodologicky propracovanější a hodnotí striktně jen vědeckou výkonnost podle publikací v databázi WoS. Postavení UK v tomto hodnocení stojí za pozornost:
V prostém počtu publikací (rozuměno ve WoS) má UK 71. místo v Evropě a 165. místo na světě (v předloňském hodnocení byla UK na 93. místě v Evropě)
V indikátoru hodnotícím oborově specifický impakt nezávislý na velikosti instituce (CPP/FCSm v hantýrce CWTS, které ho považuje za nejvýstižnější parametr hodnocení univerzit) je UK na 99. místě v Evropě a 243. místě na světě (v předloňském hodnocení byla UK na 100. místě v Evropě)
Tyto výsledky je třeba zejména hodnotit ve světle reálně klesajících veřejných výdajů na jednoho studenta VŠ v ČR v posledních letech oproti sílícímu financování v jiných zemích. Jiné české VŠ v seznamu 250 nejlepších Evropy či světa v jednotlivých indikátorech nefigurují.
28. - 29. 4. 2009: Na konferenci ministrů boloňského procesu v Lovani a Louvain-la-Neuve zastupuji Českou konferenci rektorů. Konference přijala pečlivě připravené komuniké o budoucnosti boloňského procesu.

24. 4. 2009: Slavnostní otevření UK Pointu v Celetné 14

23. 4. 2009: Jednání předsednictva České konference rektorů s vedením AV ČR o připravovaném rozpočtu na vědu pro příští rok
22. 4. 2009: Udílení cen Randovy nadace
21. 4. 2009: Návštěva vedení japonského NIMS (National Institute of Material Science). S touto prestižní institucí nanověd máme významnou smlouvu, na jejímž základě každoročně NIMS financuje pobyt až 7 doktorandů UK na pracovištích NIMS.
20. 4. 2009: Představení knihy doktorandského badatelského týmu FF (K. Volná, J. Jareš, M. Spurný, K. Pinerová)  "Prověřená fakulta. KSČ na filozofické fakultě UK v letech 1969-1989"

16. 4. 2009: 100. zasedání pléna České konference rektorů v Uherském Hradišti
16. 4. 2009: Diskuse na vědecké radě FF o situaci a budoucnosti humanitních oborů
16. 4. 2009: Slavnostní předání cen časopisu Živa za nejlepší články roku 2008. 4 ze 7 cen obdrželi autoři z UK (všichni z PřF) (dr. P. Kuneš - Purkyňova cena za popularizaci biologických věd autorovi nejlepšího článku ročníku 2008 ve věkové kategorii od 30 let, Mgr. P. Vít - Cena autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii 26 až 30 let, Mgr. O. Balvín - Cena autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii do 25 let, a dr. J. Brůžek -  Cena Antonína Friče udělovaná na základě hlasování čtenářů). Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy obdržel prof. P. Kovář.
9. 4. 2009: Konference "Současnost a budoucnost humanitních oborů" na FSS MU v Brně
Moje vystoupení
Videozáznamy z konference jsou na www MŠMT (můj příspěvek je tady)
9. 4. 2009: Evropská univerzitní asociace zveřejnila finální verzi tzv. Pražské deklarace, přijaté na 5. kongresu EUA koncem března u nás.
8. 4. 2009: Valná hromada Sdružení absolventů a přátel UK Carolinum. Po řadě let opustil funkci výkonného místopředsedy pan prof. MUDr. Jiří Tichý. Za jeho nástupce byl zvolen emeritní rektor prof. Ivan Wilhelm.
7. 4. 2009: Na slavnostním zasedání k 661. výročí založení univerzity jsem předal Cenu za prezentaci a Cenu za tvůrčí počin a také 3 zlaté pamětní medaile UK in memoriam.
Cenu za prezentaci převzali za širší tým PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Patrik Eichler a Mgr. Jakub Jareš, kteří se významným způsobem podíleli na přípravě akcí věnovaných připomenutí činu Jana Palacha v lednu tohoto roku. Projev Mgr. Jakuba Jareše je zde. Další členové týmu (M. Benešová, V. Jáchimová, V. Portel) obdrželi diplomy o udělení ceny při následné malé ceremonii 5. 5. 09.

Cenu za tvůrčí počin získali Mgr. Robert Černý, Ph.D., Mgr. Vladimír Soukup a prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK za objev publikovaný v nejprestižnějším přírodovědeckém periodiku Nature, který podstatným způsobem mění představy o vývojových mechanismech vzniku zubů

Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy „za statečnost a věrnost spravedlnosti a demokracii“ byly uděleny in memoriam Karlu Bacílkovi, ml., Borisi Kovaříčkovi a Veleslavu Wahlovi. Tito studenti Právnické fakulty UK, aktivní v protifašistickém odboji za 2. světové války, byli v 50. letech odsouzeni k trestu smrti a stali se první obětí komunistických monstrprocesů z řad studentů. V letošním květnu, resp. příštím červnu uplyne 50 let od jejich tragické a nespravedlivé smrti.

Můj projev k výročí „Univerzita Karlova – východiska a výzvy na počátku 21. století“ je zde:
3. 4. 2009: EUA Council v Bruselu
Prodiskutoval a schválil finální verzi tzv. Pražské deklarace (výstup z EUA konference před dvěmy týdny u nás).
2. 3. 2009: Mezinárodní konference “Prospects of Widening and Deepening of the EU under the Czech Presidency and Further” ve Vlasteneckém sále Karolina. Vystoupil např. irský ministr pro evropské záležitosti Dick Roche.
1. 4. 2009: Novou Miss Academia ČR se stala studentka antropologie na UK FHS Jana Marečková (i loni putoval tento titul na UK). Moc gratulujeme.

1. 4. 2009: Závěrečné jednání oponentní skupiny k návrhu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání (připravovanému ministerstvem školství) v Kostelci nad černými lesy. Náměstek ministra prof. Růžička v úvodu oznámil, že v důsledku demise vlády se ruší další plánované schůzky stejně jako nesmyslně expresní harmonogram přípravy nového zákona a do konce kalendářního roku bude probíhat etapa analýz a diskusí pro vyjasnění východisek. Jde o kroky, které vítám i v kontextu svého nedávného dopisu panu ministrovi. Zástupci RVŠ a ČKR přítomní na ptomto jednání následně vydali společné prohlášení.
31. 3. 2009: Přijetí delegace Výboru pro kulturu a vzdělávání Palrlamentu Řecka
31. 3. 2009: Slavnostní podpis smlouvy se společností RSJ Invest (zastoupené členem představenstva  a absolventem MFF dr. Karlem Janečkem) na financování grantu "Matematika a jeji aplikace" (zde je zpráva v AB AVČR)

28. 3. 2008: D-DUR09 (Den dětí, učitelů a rodičů) na PedF

27. 3. 2009: Zasedání Akademického senátu UK.
M.j. schválíl rozpočet UK a rozdělení prostředků mezi fakulty, nové členy vědecké rady UK, modifikaci systému podpory zájmové činnosti studentů, založení obecně prospěšné společnosti Pražské centrum primární prevence. Byla zahájena vnitrouniverzitní diskuse podnětů pro případné modifikce legislativního prostoru vysokoškolského vzdělání v ČR.

25. 3. 2009: Prof. Jan Sokol z z FHS obdržel francouzský Řád čestné legie z rukou francouzského velvyslance C. Friese.

25. 3. 2009: Na dnes domluvené jednání o univerzitních nemocnicích se z důvodu "pádu vlády" okládá
26. 3. 2009: UK hostí zasedání Řídící skupiny boloňského procesu (Bologna Follow-up Group, BFUG), která připravuje pracovní verzi komuniké pro ministerskou konferenci boloňského procesu koncem dubna v Lovani. Ve velké aule jim večer zahrál Hradišťan.
26. 3. 2009: Na zasedání vědecké rady UK jsem předal pamětní medaile UK profesorům Masopustovi (2.LF) a Andělovi (MFF). VR také pověřila své členy profesory Mlčocha, Kvasničkovou a Wilhelma spoluprací při nadcházející kontrole výzkumných záměrů.
26. 3. 2009: Mimořádná tisková konference UK. Část informací z TK přinesly např. HN, Týden, UKáčko.cz, České noviny, iDnes
1/ Reforma terciárního vzdelávání (Stanovisko k postupu a k aktuálním návrhum MŠMT). Informoval jsem i o svém dopise ministrovi školství, v němž jsem ho vyzval k ukončení prací na spěšně připravovaném návrhu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání a k návratu k diskusi o esenciálních východiscích reformy.
2/ Reforma vedy a výzkumu (Stanovisko k verzi prijaté Poslaneckou snemovnou a ke schváleným prílepkum)
3/ Financní situace UK

25. 3. 2009: Jednání s předsednictvy akademických senátů fakult a s předsednictvem AS UK o reformě VŠ připravované Ministerstvem školství.
24. 3. 2009: Předání funkce předsedy AV ČR prof. Drahošovi ve vile Lana
23. 3. 2009: Zahájení velké mezinárodní konference Computing in High Energy and Nuclear Physics - CHEP 2009

23. 3. 2009: V ranním vysílání České televize stručně informuji o proběhlém 5. kongresu EUA
19.-21. 3. 2009: Hostíme 5. kongres EUA, který připravuje společné stanovisko evropských univerzit pro nadcházející summit boloňského procesu v Lovani (tzv. Pražskou deklaraci). Většina jednání se odehrává v Obecním době, některé dílčí části programu v prostorách UK na Ovocném trhu.
21. 3.: Při sobotním dopoledním doplňkovém programu se probírala témata jako mezinárodní žebříčky univerzit, vztahy k nemocnicím či nový (a velmi zajímavý) program švýcarské konference rektorů (CRUS) na podporu spolupráce s novými členskými zeměmi EU v doktorských studiích.
20. 3.: Gala večeře EUA ve Španělském sále Pražského hradu. Prezdent ČR převzal nad kongresem záštitu, osobně se ovšem nemohl zúčastnit pro jiná důležitá zaneprázdnění.

19. 3.: Zahajovací raut, který velmi štědře a na úrovni hostil pan primátor Bém (osobně účastníky pozdravil), předznamenalo vystoupení Orchestru a sboru UK ve Smetanově síni. Pod vedením šéfdirigenta Haiga Utidjiana a s velkým úspěchem zahráli m.j. Smetanovu Vltavu nebo 3 části Dvořákova Stabat Mater.

19. 3.: Na slavnostním zahájení kongresu pronesli své projevy eurokomisař pro vzdělávání Jan Fígel, ministr školství Ondřej Liška a prezident EUA Jean-Marc Rapp. Na následující tiskovou konferenci vyslal svého reportéra i  studentský portál UKáčko.cz.

19. 3.: Kongres začal schůzí valného shromáždění EUA, na jehož konci se po prof. Georgu Wincklerovi z Vídně ujal funkce prezidenta EUA před půl rokem zvolený prof. Jean-Marc Rapp z Lausanne.
18. 3. 2009: Rada (Council) Evropské univerzitní asociace (EUA) u nás. Jednáním tohoto tělesa, složeného z předsedů (resp. místopředsedů, jako v mém případě) národních konferencí rektorů, začíná 5. kongres EUA, který hostíme.
18. 3. 2009: Celodenní jednání oponentní skupiny k návrhu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání (připravovanému ministerstvem školství) v Kostelci nad černými lesy.
17. 3. 2009: Vnitrouniverzitní seminář k problematice hodnocení vědeckých výkonů v humanitních a společenských vědách
16. 3. 2009: Zasedání rozšířeného kolegia rektora
13. 3. 2009: Valná hromada sdružení Biocev z.s.p.o. Kromě jiného jsme zvolili novým předsedou správní rady RNDr. Miroslava Fliegera, CSc. po prof. Drahošovi, který z této funkce odstoupil vzhledem ke svému zvolení předsedou AVČR.

12. 3. 2009: Jednání s generálním ředitelem Národní knihovny ČR Mgr. Pavlem Hazukou o spolupráci mezi UK a NK a možném budoucím využití části prostor v Klementinu ze strany UK.

12. 3. 2009: Vernisáž výstavy Česká bible v průběhu staletí v Křížové chodbě Karolina

11. 3. 2009: Zahájení 9. mezinárodní konference o Alzheimerově a Parkinsonově chorobě (AD/PD 2009) v Kongresovém centru
The AD/PD Conference is a biennial international meeting of professionals and young investigators in the fields of Alzheimer's disease (AD), Parkinson's disease (PD) and the integration of related neurodegenerative diseases.
11. 3. 2009: Udělení Pamětních medailí Hlávkovy Nadace v závěru jubilejního roku stého výročí Hlávkova úmrtí

11. 3. 2009: Návštěva rektora University of Montreal prof. Luc Vineta, podpis smlouvy o spolupráci s touto prestižní univerzitou. Jednali jsme také o záležitostech mezinárodní meziuniverzitní sítě IFPU (International Forum of Public Universities), které jsme před 2 lety s rektorem Vinetem spoluzakládali a jehož je prezidentem. Zúčastnil se i výkoný ředitel IFPU dr. Serge Brochu. Mluvili jsme i o připravované letní škole IFPU "Agroenergy and sustainability", která bude 20.-24. 7. 2009 v Sao Paulu.

8. 3. 2009: Jednání s dr. Zahi Hawassem, generálním tajemníkem egyptské Nejvyšší rady pro památky, jejíž souhlas je nezbytnou podmínkou archeologických vykopávek v Egyptě (a tedy je klíčový pro práci proslulého Českého egyptologického ústavu UK FF).
8. 3. 2009: Podpis smlouvy o spolupráci s Misr University for Science and Technology v Káhiře

1.-7. 3. 2009: Návštěva koncese Českého egyptologického ústavu UK FF v Abusíru a v Západní poušti a významných vědeckých partnerů našeho pracoviště v Egyptě

1. 3. 2009: Jmenoval jsem dva nové děkany: doc. PaedDr. Radku Wildovou, CSc. na PedF a prof. RNDr. Bohuslava Gaše, DrSc. na PřF.
26. 2. 2009: Zahájení jubilejního 50. ročníku Fyzikální olympiády v Liblicích
26. 2. 2009: Při zasedání Vědecké rady UK byla udělena prestižní Bolzanova cena (v jejím jubiliejním 15. ročníku) 5 studentům UK.
V kategorii společenských věd Mgr. Evě Janebové, Ph.D. za práci „Internationalization of Higher Education“
V kategorii přírodních věd Mgr. Barboře Benešové za práci „Models of specific share-memory materiáls“
a Mgr. Václavu Tyrpeklovi za práci  „Vybrané nanočásticové systémy a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti“
V kategorii lékařských věd Mgr. Aleně Čížkové za práci „Studium molekulární podstaty poruch mitochondriální ATP syntasy“
a RNDr. Petru Henebergovi, Ph.D. za práci „New aspects of the cell submembrane signaling“V

Mgr. Alena Čížková z UK 1.LF (je také laureátkou prestižní celostátní ceny Česká hlava v kategorii Gaudeamus)

Také jsem informoval o umístění UK a jejích fakult v hodnocení vědecké práce v roce 2008 provedeném vládní Radou pro výzkum a vývoj
(AP+VP=akademičtí a vědečtí pracovnici, body=body za vědecké výstupy vážené podle metodiky RVV jejich významem):
25. 2. 2009: Shromáždění Pražského akademického klubu 48 u pamětní desky připomínající odvahu několika tisíc studentů, kteří 25. 2. 1948, hned po vyhlášení převzetí moci komunisty, vyrazili průvodem na Hrad podpořit prezidenta Beneše a byli na horním konci Nerudovy ulice brutálně rozprášeni policií (která v té době už byla pevně pod komunistickou kontrolou).
25. 2. 2009: Učená společnost ČR přijala stanovisko k Bílé knize terciárního vzdělávání, které odmítá některé základní principy tohoto dokumentu, zejména výrazné potlačení akademické autonomie a samosprávy. Varuje před rizikem politizace řízení vysokých škol.
24. 2. 2009: Vzpomínka na oběti komunismu u pomníku od Olbrama Zoubka na pražském újezdě.
Můj projev:
23. 2. 2009: Zahájení 3. ročníku Mezinárodního festivalu MENE TEKEL, vernisáž výstavy Arogance moci v Křížové chodbě Karolina

20. 2. 2009: Protest pana kardinála Vlka proti Bílé knize terciárního vzdělávání

19.-20. 2. 2009: 99. zasedání pléna České konference rektorů v Plzni (usnesení)
18. 2. 2009: Čestný doktorát UK obdržela prof. Marie-Elizabeth Ducreux (její promoční řeč je zde).

18. 2. 2009: Celodenní jednání oponentní skupiny k návrhu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání připravovanému ministerstvem školství v Kostelci nad černými lesy.
18. 2. 2009: Akademický senát Přírodovědecké fakulty se usnesl na návrhu na jmenování děkana fakulty. V tajném hlasování byl zvolen prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
16. 2. 2009: V Londýně ve věku 52 let náhle zemřel bývalý kvestor UK z let 1990 - 1995 JUDr. Jan Winkler. Ve Spojeném království působil od roku 2005 jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanc ČR.

13. 2. 2009: Zasedání Akademického senátu UK. Kromě jiného vyjádřilo kladné stanovisko k mému návrhu jmenovat novým prorektorem pro vědeckou činnost prof. Petra Volfa z PřF (k 23. 2. 2009).

10. 2. 2009: Akademický senát Pedagogické fakulty se usnesl na návrhu na jmenování děkana fakulty. V tajném hlasování byla zvolena doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., dosavadní proděkanka pro studijní záležitosti fakulty, od 1. 1. 2009 pověřená dočasným vedením fakulty.
5. 2. 2009: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP projednal a doporučil novelu zákona o veřejné podpoře výzkumu, včetně řady svých pozměňujících návrhů.
2. 2. 2009: Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., ředitel Centra biblických studií UK a AV zahájil vynikajícím projevem výstavu k příležitosti českého předsednictví EU „Czech Bible through centuries,“ Česká Bible napříč staletími v paláci Evropské unie (Berlaymont) v Bruselu.

29. 1. 2009: Zasedání Vědecké rady UK. Kromě jiného bylo přijato usnesení k Bílé knize terciárního vzdělávání. Pamětní medaile UK obdrželi profesoři Betka (1.LF) a Mandl (MFF). VR schválila návrh na jmenování profesorem m.j. Luboše Picka z MFF, který je kromě toho také baskytarystou a frontmanem známé skupiny Asonance (profesorem bude samozřejmě přes matematiku, ne přes baskytaru). Tradičně jsem informoval o vědeckém výkonu UK v roce 2007 z pohledu databáze vědeckých publikací Web of Science (WoS):
26. – 29. 1. 2009: Ústřední kolo 45. ročníku Chemické olympiády (zahájení ve Vlasteneckém sále Karolina, jinak na PřF)
Vítězem v kategorii gymnazistů se stal Martin Zábranský z pražského Gymnázia Litoměřická
28. 1. 2009: Slavnostní vyhlášení výsledků Iberoamerické ceny a předání cen vítězům ve Vlasteneckém sále Karolina za přítomnosti paní Livie Klausové. Dvě ze tří hlavních cen a jedno ze dvou čestných uznání získali studenti UK (Michal Zourek, Irena Melounová, Jitka Anna Faltysová). Více zde.

27. 1. 2009: Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK zveřejnilo data o uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu v roce 2008.
Menší nezaměstnanost absolventů než UK má jen VŠCHT a (nevýznamně) VŠE (data jsou standardizovaná na krajské rozdíly v zaměstnanosti).
Zajímavé je, že technické školy (s výjimkou malé a úzce zaměřené VŠCHT) nemají lepší zaměstnanost než UK (kde je více než polovina studentů v humanitních oborech).

27. 1. 2009: Setkání předsedů AS humanitních fakult s předsednictvem AS UK a vedením UK ohledně složité situace humanitních oborů v kontextu Bílé knihy terciárního vzdělávání a aktuální podoby veřejného financování VŠ.
23. 1. 2009: Zasedání Akademického senátu UK. AS kromě jiného přijal novely vnitřních předpisů umožňujících transformaci Kolejí a menz a Principy rozdělování příspěvku a dotací na UK. Také se ohradil proti poslední verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání, předkládené Ministerstvem školství ke schválení vládě.
22. 1. 2009: Rada pro výzkum a vývoj vydala Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2008.
V hlavním parametru, počtu vědeckých výstupů vážených odhadem jejich kvality, je s náskokem nejlepší institucí Univerzita Karlova s 246 366 body. Její náskok je značný, další v pořadí, ČVUT, má 87 631 bodů, a třetí - Masarykova univerzita - má 78 608 bodů.

22. 1. 2009: Zahájení mezinárodní konference o Dekretu kutnohorském ve Vlasteneckém sále Karolina

20.-21. 1. 2009: Projednávání návrhu reformy výzkumu ve výboru PSP pro školství a vědu a v jeho podvýboru pro vysoké školy.
19. 1. 2009: Během své soukromé dovolené navštívil Prahu na několik dní Vice-Chancellor & Principal University of Melbourne prof. Glyn Davis s manželkou. Na společné večeři jsme probrali naši poměrně novou, ale nepochybně úspěšně probíhající spolupráci a možnosti jejího dalšího rozvoje.
Tento manželský pár je asi světovým unikátem v tom smyslu, že prof. Davis je "šéfem" velké univerzity v Melbourne a jeho manželka prof. Margaret Gardner je Vice-Chancellor & President RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology), t.j. hlavní "techniky" v Melbourne.

19. 1. 2009: Slavnostní odhalení sochy Jana Palacha od Andráse Becka před mělnickým gymnáziem, které vystudoval. Jde o dar Francie.

16. 1. 2009: Na výraz úcty jsem za univerzitu položil věnec na místo sebeupálení studenta FF Jana Palacha před Národním muzeem a kytici k pamětní desce s jeho posmrtnou maskou na hlavní budově FF (na závěr průvodu se svíčkami)

15. 1. 2009: Rada Evropské univerzitní asociace (EUA) v Bruselu (tradičně tam jako místopředseda pro vnější vztahy zastupuji předsedu České konference rektorů). Řešila se m.j. příprava kongresu EUA u nás v březnu 2009.
14. 1. 2009: Večer na připomenutí památky Jana Palacha a následných represí na ETF. Vystoupil Bohdan Mikolášek a Spirituál Kvintet, promluvil děkan ETF doc. Prudký a prof. Jakub Trojan.

14. 1. 2009: Rozloučení s odcházejícím velvyslancem USA Richardem Graberem a jeho manželkou. Ocenil jsem její systematickou účast na výuce rehabilitace na 1.LF.
7. 1. 2009: Zahájení Evropského roku kreativity a inovací a českého předsednictví Rady EU
6. 1. 2009: Podpis nového statutu Centra pro teoretická studia (CTS), společného pracoviště Univerzity Karlovy a Filozofického ústavu AV ČR, vvi

5. 1. 2009: V návaznosti na rezignaci děkana PřF z důvodu zdravotních problémů v rodině (k 28. 2. 2009) mi před Vánocemi oznámil prorektor prof. Gaš, že vážně zvažuje kandidaturu na děkana s tím, že před přijetím kandidatury by považoval za samozřejmé rezignovat na funkci prorektora. Po důkladném společném zvážení jsem jeho rezignaci přijal ke dni 5. 1. 2009.
 

--> rok 2012
--> rok 2011
--> rok 2010

<-- rok 2008
<--  rok 2007
<-- rok 2006

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.