2006
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze

--> rok 2012
--> rok 2011
--> rok 2010
--> rok 2009
--> rok 2008
--> rok 2007

12. 12. 2006 předal velvyslanec Španělska J.E. Antonio Pedauyé y González ve Vlasteneckém sále Karolina vysoké španělské státní vyznamenání - řád Isabely Katolické - prof. PhDr. Anně Houskové, CSc, ředitelce Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Dále tento řád převzali prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc., a PhDr. Bohumil Baďura, CSc.
Všichni vyznamenaní vystudovali Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

7. 12. 06: Zpráva, která mě velmi potěšila, pochází od Evropské komise, která uveřejnila seznam univerzit, které jsou nejžádanějšími destinacemi ve známém a významném celoevropském programu akademických mobilit Socrates - Erasmus (v akad. roce 2004/2005):
V počtu přijíždějících akademických pracovníků se na prvním místě v celé Evropě umístila Univerzita Karlova (se 160 hostujícími učiteli) před nejstarší a gigantickou Università di Bologna (140 hostů). Alespoň v programu Erasmus jsme tedy mezi evropskými akademickými pracovníky nejvyhledávanější hostitelskou univerzitou v Evropě!
Z českých vysokých škol je v první evropské dvacítce ještě brněnská Masarykova Univerzita, která je se 76 hosty dvacátá.
V počtu přijíždějících studentů jsme se do publikované první dvacítky nedostali, nicméně oproti dvacáté Freie Universität Berlin k nám přijelo jen o 3 studenty méně (657), dá se tedy předpokládat, že jsme blízko 21. místa. Vzhledem k tomu, že v následujícím akademickém roce (2005/6) vzrostl počet Erasmovských studentů přijíždějících na UK na 836, bylo by s podivem, kdybychom v roce 2005/6 v první dvacítce nebyli (oficiální žebříček 2005/6 nebyl ještě publikován).
V roce 2004/5 není v první evropské dvacítce žádná z českých vysokých škol.
V počtu pedagogů odjíždějících z univerzity do zahraničí v rámci programu Erasmus je UK na 2. místě v Evropě (140 učitelů) za španělskou Universidad de Valladolid (187).
V první dvacítce jsou z českých vysokých škol také páté VUT v Brně (108), devátá UJEP v Ústí nad Labem (102), patnáctá ČZU v Praze (83) a dvacátá Masarykova Univerzita (78).
V počtu studentů odjíždějících z univerzity do zahraničí v rámci programu Erasmus je UK na 5. místě v Evropě (951 studentů, celkem z ČR odjelo 4178 studentů, tedy z UK skoro 23%).
Žádná jiná česká vysoká škola v první evropské dvacítce není.
Náměstek ministryně školství P. Matějů rozvíjel 6. 12. 06 na www.lidovky.cz otázku čtenáře, podle níž "UK proslula zavaznou (jednomyslne prijatou) reguli, ze na to, aby se nekdo mohl stat docentem musi mit NA TEZE UNIVERZITE odslouzeno X let jako asistent, a aby se mohl stat profesorem, musi mit opet NA TEZE UNIVERZITE odslouzeno Y let".
Toto tvrzení nemá nic společného s realitou, žádné takové pravidlo nemáme a ani podle něho nefungujeme. Např. konkrétně v roce 2006 jsem jmenoval 13 nových docentů, kteří u nás neučili (a 61 "interních" plus 7 s částečným úvazkem na UK), a vědecká rada doporučila prezidentu jmenování 5 nových profesorů, kteří u nás neučili (plus 24 "interních" a 8 s částečným úvazkem). Jiná věc je, že doc a prof jsou podle zákona o VŠ vědecko-pedagogické tutuly, a tedy očekáváme, že adepti budou mít pedagogickou zkušenost z nějaké vysoké školy.
23. 11. 06: Listoval jsem si Ročenkou konkurenceschopnosti ČR a zjistil jsem např., že čím víc státy dávají peněz na vědu, tím víc se vědy vyprodukuje (kupodivu). Vztah se zdá spíš exponenciální než lineární. S vědeckou produkcí korelují také velmi dobře výdaje na terciální vzdělání. Červený puntík je ČR.

21. 11. 2006: Moc rád jsem se zúčastnil malé slavnosti v Malém zrcadlovém sále MŠMT, při níž paní ministryně PhDr. Miroslava Kopicová předala prof. MUDr. Janu Starému, DrSc z naší 2.LF  "Cenu ministryně za výzkum v roce 2006". Medaili MŠMT I. stupně dostali z UK prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. za výsledky v oblasti výzkumu molekulární biologie, doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. a doc. PhDr. Jan Jirák za realizaci výstavy Zlaté časy médií.

16. 11. 2006: Medaile Josefa Hlávky za celoživotní vědecké dílo převzali na zámku v Lažanech členové akademické obce UK prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., mezinárodně respektovaný odborník na středoevropský středověk, a zakladatel české dětské onkologie a bývalý prorektor UK (a bývalý dlouholetý děkan 2.LF) prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

16. 11. 2006 jsem měl tu čest předat při malé slavnosti ve starobylých recepčních místnostech Karolina zlatou pamětní medaili UK absoloventu naší MFF a světoznámému chemikovi prof. RNDr. Antoninu Holému, Dr.Sc., Dr.h.c. mult.
16. 11. 2006: Se starostou Prahy 2 Bašem (a děkanem PřF, který na tomto snímku není) odhalujeme pamětní desku událostí 17. listopadu 1989 na Albertově.

15. 11. 2006: Slavnostní zasedání ve Velké aule Karolina k výročí 17. listopadu.

Říjen/listopad 2006: Návštěva partnerských institucí v Japonsku
Prodloužení smlouvy o akademické spolupráci a výměně s University of Tsukuba
Velmi zajímavé pro spolupráci je jejich velmi výkonné pracoviště pro transgénová zvířata
Vyjednání možnosti posílat více než stávajících 5 PhD studentů na supermoderní a prestižní pracoviště National Institute for Material Sciences (NIMS) V Tsukubě u Tokya

Pokračování spolupráce s Tokyo University of Foreign Studies  (jediná, zato velmi aktivní katedra bohemistiky v Japonsku, naopak dobrá možnost pro naše studenty japonského jazyka a kultury pocvičit si své znalosti v praxi)
Projednání prodloužení smlouvy o akademické spolupráci a výměně s Doshisha University v Kyotu (možnost pro naše studenty získat kompletní japonské degree na Doshisha)
Podpis nové smlouvy o akademické spolupráci a výměně s Kobe University
Zajímavé jsou zejména možnosti studia interakce zemětřesení a lidské činnosti (to souvisí s nedávným velmi ničivým zemětřesním v Kobe, při němž i univerzita ztratila desítky svých lidí) a jejich nové centrum studia Evropské unie

Studijní nebo pracovní pobyt v Japonsku vyžaduje určitě trošku dobrodružného ducha - jazyk je přece jenom hodně cizí - ale starost japonských institucí o zahraniční návštěvy je příkladná a zážitek rozhodně stojí za to a nepochybně bude jednoznačným přínosem pro každěho, kdo to zkusí.

Podzim 2006: Vyšly nové verze světového hodnocení univerzit dvou nejrespektovanějších zdrojů (Shanghai University & Times Higher Education Supplement). Podle obou jsme kolem 250. místa na světě, což vzhledem k tomu, že vysokých škol je přes 17 000, znamená, že jsme v prvních 2 % nejlepších (a zlepšujem se, viz graf). V bývalém východním bloku jsme suveréně jedni z nejlepších, o ČR nemluvě.

20. 10. 2006: Slavnostní otevření nově zrekonstruované (krásné) budovy MFF na Malostranském náměstí

17. 10. 2006: Křeslo pro Fausta - rozhovor ve Faustově domě s Mgr. Hořejším a členy a hosty akademické obce o plicních cévách a univerzitě

16. 10. 2006: Jednání předsedů konferencí rektorů středoevropského regionu v rakouském Innsbrucku. Já jsem tam byl coby místopředseda ČKR pro vnější vztahy podpořit předsedu prof. Sáhu ze Zlína (sedmý zleva, tajemnice ČKR dr. Fojtíková je čtvrtá zleva, hostitel rektor Innsbrucké univerzity je vedle mě).

20-24. 9. 2006: Společně s britskou Physiological Society pořádal náš ústav mezinárodní workshop pro doktorandy a postdoky "Cardiopulmonary Function in Health and Disease". Přijeli zajímaví mladí lidé a zajímaví (trošku starší) přednášející.

18. 9. Týden zahraničních Čechů na UK. UK navštívila kromě jiných i známá celebrita Ivana Trump...

12. 9. 2006 udělila Česká zemědělská univerzita v Praze při příležitosti oslav stého výročí svého založení Univerzitě Karlově v Praze vyznamenání jako ocenění dlouhodobé spolupráce. Vyznamenání v podobě pěkné sošky a pamětního listu převzal na slavnostním zasedání prorektor UK doc. Michal Šobr.

3. 9. 2006: Průvod Karla IV. po Praze (přivítal jsem vladaře na Staroměstském náměstí)

3. 7. 2006: Václav Havel a Arnošt Lustig převzali v prostorách UK čestné doktoráty Michigan Midwestern University.

9. 6. 2006: Mimořádně příjemná zahradní party LF Plzeň. Hučka na hlavě byla podmínkou vstupu...

17.-20. 5. 2006: Jednání skupiny starých aprestižních evropských univerzit Coimbra Group v estonském Tartu. UK je zakládajícím členem. Jednou z konktrétních novinek tohoto zasedání je např. velmi zajímavá Arenberg-Coimbra Group prize for Erasmus Students.
17. 5. 2006: Rektorský sportovní den

15. 5. 2006: Zasedání Učené společnosti ve Velké aule a Vlasteneckém sále Karolina s přednáškou prezidenta republiky prof. Václava Klause. Více na www Učené společnosti.

5. 5. 2006:  Workshop Evropské univerzitní asociace (EUA) v Malé aule Karolina "Universities' Participation in FP7: Towards Full Costs Support"

4. 5. 2006: Cenu ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí převzal v Černínském paláci kromě jiných oceněných také emeritní rektor UK prof. Ivan Wilhelm

2. 5. 2006: Majáles
S rektorem VŠE dekorujeme krále Majáles 2006

27. 4. 2006: Předání zlaté pamětní medaile UK profesoru Wolfgangu Iserovi, světoznámému literárnímu vědci, zakladateli Kostnické školy recepční estetiky a průkopníku nového oboru literární antropologie.    

25. 4. 2006: Seminář ministrů školství Rady Evropy a zemí Evropské kulturní konvence "Teaching Remembrance“ Cultural Heritage – Yesterday, Today and Tomorrow" ve vlasteneckém sále Karolina. Hlavní přednášku měl bývalý prezident ČR Václav Havel.

20.-21. 4. 2006: Zasedání pléna České konference rektorů. Hlavní agendou bylo jednání ohledně operačních programů EU, zejm. "Výzkum a vývoj pro inovace" (VaVpI) a "Vzdělávání".
12. 4. 2006: Návštěva CERN

11. 4. 2006: Zasedání Spolku absoloventů a přátel UK v Malé aule Karolina: dva rektoři a jeden prorektor UK zápolí s promítáním...

31. 3.-1. 4. 2006: Konference EUA v Hamburgu
23. 3. 2006: Slavnostní zahájení oslav 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
S profesorem geografie Martinem Hamplem (a děkanem PřF prof. Kovářem, který je otočen zády k fotografovi)
13. 3. 2006: Rektoři českých vysokých škol u prezidenta Klause v Lánech

28. 2. 2006: Návštěva prezidenta Světové banky Paula Wolfowitze na UK

22. 2. 2006: Inaugurace nového rektora UK ve Velké aule Karolina.

Přebírám symbolický klíč od prof. Wilhelma. Přihlíží (zleva) rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně prof. Cejpek, děkan UK KTF prof. Ambruster, kvestor UK ing. Kubíček, prorektor UK doc. Štech, předseda AS UK prof. Hála, děkan UK FTVS prof. Bunc, pedelové.
23. 1. 2006: Prezdient republiky Václav Klaus předává na Pražském hradě pověření nově jmenovaným rektorům (úplně vpravo ministryně školství JUDr. Petra Buzková)

26. 10. 2005 Volba rektora UK ve Vlasteneckém sále Karolina (zleva: rektor prof. Wilhelm, kandidáti prof. Svačina, já, prof. Anděl)


 

--> rok 2012
--> rok 2011
--> rok 2010
--> rok 2009
--> rok 2008
--> rok 2007

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.