2008
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze

--> rok 2012
--> rok 2011
--> rok 2010
--> rok 2009

<--  rok 2007
<-- rok 2006

18. 12. 2008: Na zasedání Vědecké rady UK jsem předal 16 studentkám a studentům UK mimořádnou cenu rektora, většinou za vynikající sportovní úspěchy, ale také za vynikající výsledky vědecké práce a dokonce v jednom případě (zcela právem) "za statečný a příkladný přístup k životu". Mezi oceněnými jsou nositelé zlaté (1x) a stříbrné (1x) medaile z mistrovství světa a z mistrovství Evropy (1+1), 7 mistrů ČR a 4 olympionici. Předal jsem také několik medailí pracovníkům UK (na obr. doc. I. Havel).

18. 12. 2008: Webová stránka kongresu Evropské univerzitní asociace (EUA), kterou pořádáme v březnu příštího roku u nás, je v provozu. Půjde o jednu z nejvýznamnějších událostí tohoto hlavního reprezentanta evropských univerzit za jeho dosavadní existenci.

15. 12. 2008: Tři z pěti udělených Cen ministra zdravotnictví ČR za lékařský výzkum za rok 2008 získali vědci UK (se spolupracovníky). Dva z nich na posledním zasedání Vědecké rady UK obhájili profesuru: neurolog Vladimír Komárek a gynekolog Lukáš Rob (oba 2.LF). Třetí z našich oceněných je stomatolog prof. Jiří Mazánek z 1. LF (člen Vědecké rady UK).
Navíc 2 ze 3 nositelů čestnéhoho uznání Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví pro rok 2008 jsou z UK: chirurg prof. Vladislav Třeška (LF Plzeň, člen Vědecké rady UK) a genetik doc. Pavel Seeman (2.LF).

12. 12. 2008: Po konzultacích s předsednictvem AS PedF UK jsem přijal rezignaci děkana PedF prof. Beneše k 31. 12. 2008.
Do jmenování nového děkana povede fakultu proděkanka doc. Radka Wildová.
9. 12. 2008: Prezident Slovinské republiky Dr. Danilo Türk přednesl na UK v rámci cyklu Evropské diskusní forum přednášku „Evropská unie: oblast globalizace

8. 12. 2008: Podpis nové smlouvy o spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě. Jde o naší nejaktivnější spolupráci v rámci zahraničních dohod.
4. 12. 2008: 98. zasedání Pléna České konference rektorů (na VŠE). Usnesení je zde.

3. 12. 2008: Křest knihy "Los Orígenes del Amazonas" objevitele pramenu Amazonky doc. Janského z UK PřF (s velvyslancem Peru J.E. Albertem Salas-Barahonou)

29. 11. 2008: výroční den úmrtí zakladatele Univerzity císaře Karla IV. (1378 na zápal plic po zlomenině krčku stehenní kosti, kterou si přivodil pádem na schodech).
Po většinu dějin Univerzity bylo toto datum nejvýznamnějším dnem v univerzitním kalendáři (dnes je jím 7. duben, výroční den založení Univerzity v roce 1348).
"Horečka nezbedná učinila blahočinnému jeho životu v 63. roce jeho stáří předčasný konec: skonal na hradě Pražském, v sobotu dne 29. listopadu 1378. roku, tři hodiny po západu slunce, pokojně a tiše, v kruhu žalostném všech svých milých“

29. 11. 2008: závěr 4. výročního zasedání mezinárodní společenskovědní sítě CLIOHRES (projekt 6. rámcového programu EU) na UK
28. 11. 2008: Zasedání Akademického senátu UK přijalo mj. Stanovisko k Vypořádání připomínek UK k Bílé knize terciárního vzdělávání (předtím schválené rozšířeným kolegiem rektora, které zahrnuje děkany fakult a ředitele ostatních součástí Univerzity).
27. 11. 2008: Zasedání Vědecké rady UK. Předal jsem na něm ceny rektora nejlepším absolventům UK.
27. 11. 2008: Předání dekretů novým docentům UK ve Velké aule.
21. 11. 2008: Vylosoval jsem 3 výherce soutěže studentského portálu UKáčko.cz. Hlavní cenu - zbrusu nový MacBook - vyhrála Andrea Střelcová z FSV. Jak napsalo UKáčko.cz: "Hamplova ruka přála humanitním studentům". Další 2 ceny (cestu po Evropě se Student Agency a 10 kg jablek) vyhráli studenti FF (Barbora Petrtýlová) a FHS a FSV (Jakub Žilka).

21. 11. 2008: Počet vědeckých publikací UK (podle mezinárodní nezávislé databáze Web of Science) za dosavadní část letošního roku převýšil jejich počet za celý loňský rok. Pokračuje tak už nejméně 15 let trvající trend kontinuálního růstu vědecké produkce UK.

21. 11. 2008:  Scientia Pragensis - 2. ročník Dne vědy na pražských vysokých školách (a s ní související tisková konference rektorů 18. 11.)

20. 11. 2008: Tisková konference, na níž UK představila svůj návrh zákona o univerzitních nemocnících jako veřejnoprávních institucích.

18. 11. 2008: 125. výročí otevření Národního divadla

18. 11. 2008: Letošní cenu Česká hlava v kategorii Doktorandus získala Mgr. Alena Čížková z UK 1.LF a v kategorii Gaudeamus Bc. Vladimír Soukup z UK PřF.
Cenu předsedy Rady pro výzkum a vývoj získal prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. z UK 3.LF.
Laureát hlavní ceny prof. Pavel Hobza z ÚOCHAB je (m.j.) externím profesorem UK.


17. 11. 2008: Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii
Slavnostní shromáždění akademické obce UK s koncertem ve Velké aule Karolina
Orchestr a sbor UK provedl Stabat Mater Antonína Dvořáka
Můj projev

Uctění památky 9 studentských funkcionářů, popravených bez soudu 17. 11. 1939 v Ruzyni
foto Luděk Krušinský
Vzpomínkové setkání před Hlávkovou kolejí v Jenštejnské ulici (kde bydlel Jan Opletal a která byla mezi prvními přepadenými nacisty v noci na 17. 11. 1939)
foto Luděk Krušinský
Můj projev
16. 11. 2008:  Slavnostní předání Medailí Josefa Hlávky a Cen Josefa Hlávky na zámku v Lužanech

13-14. 11. 2008: Udělení cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vědu a nejlepším studentům a absolventům
3 z 5 cen pro vynikající studenty a absolventy získali studenti (resp. absolventi) UK: RNDr. Jana Poltierová-Vejpravová, PhD (MFF), Mgr. Jan Šťovíček, PhD (MFF) a Mgr. Kamil Musílek, PhD (FaF)
2 ze 4 cen za vědu získali vědci z UK: doc. RNDr. Pavel Krtous, Ph.D. z MFF a  prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc, přednosta Anatomického ústavu 1. LF

12. 11. 2008: v rámci Evropského diskusního fóra vystoupil s projevem "Výzvy pro Evropskou unii a její členské státy v příštím desetiletí" Dr. Jan Peter Balkenende, předseda vlády Nizozemského království
11.-12. 11. 2008: Jednání prezidentů cca 30 prestižních výzkumných univerzit (hl. USA a UK), tzv. Windsor group, na University of Virginia v Charlottesville, VA, USA

7. 11. 2008: Setkání s evropským komisařem pro vědu a výzkum Janezem Potočnikem během jeho návštěvy v ČR
Zúčastnili se také 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj dr. Kopicová, náměstek ministra školství pro vysoké školy a vědu prof. Růžička,  rektor VUT prof. Rais a profesoři Moos a Mařík z ČVUT
5. - 6. 11. 2008: Vědecká konference Svatý Václav a jeho kult (pořádá Arcibiskupství pražské a Ústav dějin křesťanského umění na UK KTF)

5. 11. 2008: Evropské diskusní forum „České předsednictví a lisabonská smlouva očima Evropského parlamentu“ se členy Evropského parlamentu

31. 10. 2008: Slavnostní jmenování nových profesorů českých vysokých škol ve Velké aule Karolina. Z 58 jmenovaných je 14 z UK.
28. 10. 2008: Oslava 90. výročí vzniku Československé republiky na Pražském hradě. Prezident republiky Václav Klaus vyznamenal při této příležitosti 3 osobnosti UK:
Děkana UK KTF prof. Ludvíka Armbrustera (Medaile Za zásluhy I. stupně)
Imunologa prof. Ivo Hánu  z UK 1.LF (Medaile Za zásluhy II. stupně)
Historika, bohemistu a bývalého prorektora UK (1990-94) prof. Josefa Petráně (Medaile Za zásluhy II. stupně)

22. 10. - 25. 10. 2008: Konference Evropské univerzitní asociace (EUA) v Rotterdamu. Na Radě EUA jsem zastupoval Českou konferenci rektorů, stejně jako na Valné hromadě EUA, která zvolila nového prezidenta EUA. Stal se jím prof. Jean-Marc Rapp, emeritní rektor univerzity v Lausanne . Funkce se po nynějším prezidentovi prof. Georgu Wincklerovi (rektorovi vídeňské univerzity) ujme na příštím kongresu EUA, který se bude konat na UK koncem března 2009. Kromě prof. Rappa kandidoval teké emeritní rektor amsterdamské univerzity Sijbolt Noorda.

21. 10. 2008: Oficiální inaugurace Large Hadron Collider v CERNu.
Vědci z UK (MFF) se na tomto fascinujícím megaprojektu významně podílejí (především na obřím detektoru ATLAS, ale částečně i na - mírně menším - detektoru ALICE).

20. 10. 2008: Návštěva německé spolkové kancléřky Angely Merkel (v doprovodu premiéra ČR) na UK a ocenění velmi plodné spolupráce UK s německou agenturou pro akademické výměny DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Jak známo, paní Merkel před léty absolvovala část své vědecké přípravy v oboru fyzikální chemie v Praze.
16. 10. - 18. 10. 2008: Konference a valná hromada sdružení UNICA na UK. UNICA je sdružení univerzit evropských hlavních měst. Témata dvou rektorských seminářů během konference se týkala role výzkumných univerzit v EU a problematiky univerzitních nemocnic.
Vlevo prof. Stavros Zenios (Kypr), president UNICA, vpravo prof. Arthur Mettinger (Vídeň)

16. 10. 2008: Udělení čestného doktorátu prof.Williamu F. Vinenovi za celoživotní přínos k rozvoji fyziky nízkých teplot, zejména k procesu poznání exotických vlastností kvantových kapalin, supratekutosti a kvantové turbulence, za podporu české vědy a vysokého školství.

15. 10. 2008: Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor UK 1.LF v Kateřinské ulici. Důležitou součástí slavnosti bylo odhalení sochy Hygie od akademického sochaře Olbrama Zoubka za jeho přítomnosti. Kromě děkana 1.LF (prof. Zima) byli přítomni také 1. náměstci ministrů zdravotnictví (Bc. Šnajdr) a školství (ing. Bartoňová).

 
11. 10. 2008: Slavnostní imatrikulace studentů všech studijních programů UK LF HK v Hradci Králové

10. 10. 2008: Zasedání Akademického senátu UK kromě jiného schválilo Aktualizaci dlouhodobého záměru UK na akademický rok 2008/9 a valorizaci stipendií. Potleskem odměnilo informaci o výrazném zlepšení UK ve dvou nejrespektovanějších světových žebříčcích univerzit (šanghajském a THES)
10. 10. 2008: Historicky první bakalářská promoce v nádherném nově zrekonstruovaném barokním sále Profesního domu na Malostranském náměstí (na základě Senátem přijaté novely Řádu promocí a imatrikulací UK)

9. 10. 2008: Poměrně úžasná zpráva: Times Higher Education Supplement (THES) začal vydávat letošní aktualizaci svého žebříčku světových výzkumných univerzit. Žebříček THES patří (vedle žebříčku šanghajské univerzity Jiao Tong) k celosvětově nejrespektovanějším. UK si v THES oproti předchozímu roku polepšila z 290. na 261. místo. Je nutno připomenout, že to je v konkurenci více než 17 tisíc vysokých škol, tedy jsme v 1.5% nejlepších.
182 univerzit je před UK v obou hlavních žebříčcích (THES a Šanghaj).
Výrazné zlepšení UK v obou nejvýznamnějších žebříčcích dokonce dnes stálo českému tisku za zaznamenání, ačkoliv jde o dobrou zprávu.
9. 10. 2008: Minikonference "Význam bilaterální spolupráce ve sjednocené Evropě" ve Vlasteneckém sále Karolina k oslavě 15 let existence programu AKTION Česká republika - Rakousko
8. 10. 2008: Setkání s novými studenty doktorských studijních programů biomedicínských oborů a jejich školiteli
7. 10. 2008: Slavnostní zahájení akademického roku českých vysokých škol (pořádané Českou konferencí rektorů) na Masarykově univerzitě v Brně za přítomnosti premiéra a ministra školství
29. 9. 2008: Jednání se švýcarskou konferencí rektorů (CRUS) o zajímavém programu stipendií pro doktorandy a postdoky na stáže na švýcarských univerzitách
25. 9. 2008: Na zasedání Vědecké rady UK jsem předal pamětní medaile UK 7 osobnostem UK (profesoři Čížek, Höschl, Štěpán, Velický, Nečas, Sosna a Zvolský)

19. 9. 2008: Poměrně úžasná zpráva: v poslední verzi renomovaného celosvětového šanghajského žebříčku univerzit (uveřejněné v srpnu 2008)  se pozice UK zlepšila oproti předchozímu roku z 297. na 252. místo.
Z faktorů tvořících šanghajské hodnocení se na tomto zlepšení nejvíce podílí trvalý a dramatický nárůst vědecké publikační produktivity, dále nárůst publikací v nejprestižnějších přírodovědných časopisech Nature a Science.
Šanghajský žebříček detailně hodnotí cca 2 tisíce vysokých škol (z celkového celosvětového počtu více než 17 tisíc), které v hodnoceném roce zřelelněji přispěly k vědeckému poznání. Publikuje pořadí nejlepších 500. UK je tedy celosvětově mezi nejlepšími 1.5%.
Drtivá většina škol s obdobným umístěním jako UK má dramaticky lepší financování. Z těch za námi zmiňme např.:
francouzské Lyon 1, Bordeaux 1, Paris 9,
severoamerické Manitoba, Vermont, George Washington, Wake Forest, SUNY - Albany, Georgetown, Thomas Jefferson, Tulane, St.Louis, U. Texas - Dallas, Utah State
švýcarskou Lausanne
belgické Liege a Vrije U. Brussel
australskou Macquarie
britské Bath, London School of Economics, Open U., Exeter
japonské Kobe a Waseda
španělské Complutense - Madrid, Valencia a U. Autonoma Barcelona
německé Karlsruhe, Konstanz a Jena
novozélandskou Otago
kanadskou Simon Fraser
izraelskou Ben Gurion
maďarské Eotvos Lorand a Szeged
rakouskou Innsbruck U.
finskou Turku
norskou Bergen
City U. Hong Kong
polskou krakovskou Jagellonskou u.
irskou University College Dublin
holandskou Maastricht
Z českých VŠ se v publikované nejlepší pětistovce (opět) umístila pouze UK.
UK se těsně vešla do nejlepší evropské stovky (přitom do nejlepší celosvětové pětistovky se dostalo 211 z více než 4 tisíc evropských vysokých škol).  
Z postkomunistických zemí se do publikované první pětistovky dostalo 12 univerzit, UK je třetí (za Lomonosovovou univerzitou na 70. místě a Lipskem na 209. místě). Za UK je z těchto univerzit Halle (273. místo). Ostatní jsou až ve čtvrté a páté stovce.

18. 9. 2008: Při oslavě 20. výročí podpisu Magna Charta Universitatum (dokument o akademické svobodě a univerzitní autonomii) na boloňské univerzitě připojili svůj podpis k tomuto dokumentu představitelé dalších 47 univerzit ze 3 světadílů. UK se k tomuto dokumentu přihlásila hned při jeho vzniku před 20 lety.

16.-17. 9. 2008: Konference Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů "Krajané a exil: 1948 a 1968"

12. 9. 2008: Po rozsáhlé vnitrouniverzitní diskusi jsme připravili podrobné stanovisko UK k Bílé knize terciárního vzdělávání, předložené Ministerstvem školství.
Naše stanovisko bylo také významným podkladem stanoviska České konference rektorů
11. 9. 2008: Přednáška na zahajovacím semináři "Beyond 2010: the future of the European Higher Education Area (EHEA)" obřího 20. sjezdu EAIE (Evropské asociace mezinárodního vzdělávání) v Antverpách (zde je zpráva o semináři)
9. 9. 2008: Návštěva ministra školství O. Lišky (a jeho náměstka pro VŠ V. Růžičky) na UK - jednání o Bílé knize terciárního vzdělávání s kolegiem rektora a předsednictvem AS UK

9. 9. 2008: Návštěva vedení Group of Eight (Go8). Go8 je asociace 8 nejprestižnějších australských univerzit (se 2 máme čilou spolupráci - Melbourne a Queensland, třetí - Monash - se připravuje). Go8 v současnosti nabízí velmi zajímavou finanční podporu pro postdoky od nás na získání praxe na jejich univerzitách.
4. 9. 2008: 97. zasedání České konference rektorů ve Křtinách u Brna se zabývalo hlavně značně znepokojivým propadem veřejných výdajů na vysoké školství v návrhu státního rozpočtu na rok 2009, který je největší v polistopadových dějinách. ČKR k tomu vydala důrazné prohlášení (zpráva ČTK)

31. 8. 2008: Zahájení konference Association for Medical Education in Europe (AMEE 2008)
21. 8. 2008: Slavnostní zakončení tradiční a velmi úspěšné Letní školy slovanských studií (přes 180 účastníků ze 37 zemí)
10. 8. 2008: Velmi předčasně zemřel dobrý člověk, můj kamarád, skvělý mikroskopista z naší plzeňské LF doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. (a také člen Vědecké rady UK a Akademického senátu UK)

19. 7. 2008: MUDr. Dana Brožková, doktorandka na UK 2. LF, získala zlato na Mistrovství světa v orientačním běhu 2008 na klasické 12 km trati.
Je to první zlatá medaile v této královské disciplíně orientačního běhu pro samostatnou Českou republiku.
Její mladší sestra Radka Brožková, která také studuje medicínu na UK 2. LF, navíc vybojovala bronz na krátké trati.

15.-17. 7. 2008: 13. kongres Mezinárodní asociace univerzit (IAU) v Utrechtu
IAU připomíná 60. výročí svého založení

9. 7. 2008: Udělení zlaté pamětní medaile UK prof. Wolfgangu Holzgreve z bazilejské univerzity

8. 7. 2008: Premiér ČR Topolánek a generální ředitel Evropské vesmírné agentury ESA Jean-Jacques Dordain podepsali smlouvu o přistoupení České republiky k ESA
6. 7. 2008: Připomenutí smrti Mistra Jana Husa u jeho památníku v Kostnici

Kromě mě hovoří starosta Kostnice, rektor její univerzity, předsedkyně česko-německého spolku a předseda Husovy společnosti. Účastní se i studenti (a profesoři) participující na bohaté akademické výměně a spolupráci s kostnickou univerzitou.
4. 7. 2008: Zastupuji Českou konferenci rektorů na důležitém zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) v Bruselu
Kromě dalších záležitostí se projednával zejména proces nominace kandidátů (a konkrétní kandidáti) na funkci nového prezidenta této velmi vlivné organizace, který by měl být zvolen na podzim a ujmout se funkce na kongresu EUA v březnu 2009 na UK (jehož program byl rovněž diskutován). Dále byla projednána a přijata Charta evropských univerzit o celoživotním vzdělávání a diskutována budoucnost boloňského procesu po roce 2010 (to bude rovněž významným tématem prežského kongresu EUA).
1. 7. 2008: Projednání Bílé knihy terciálního vzdělávání s předsednictvem AS UK
26. 6. 2008: Zasedání Vědecké rady UK
Kromě jiných témat projednala také zprávu o hodnocení doktorského studia na UK
25. 6. 2008: Tradiční Zahradní slavnost UK, spolupořádaná AS UK a Spolkem absolventů a přátel UK (SAPUK) ve Valdštejnské zahradě (tradičně s laskavou podporou - a účastí - senátora Senátu PS ČR doc. Bartáka, emeritního děkana UK LF HK)
Červen 2008: Cenu předsedy Grantové agentury ČR 2008 získal Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.  z Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze za projekt reg. č. 205/05/2737 – „Jarkovského a YORP jevy v translační a rotační dynamice asteroidů“.
Doc. Vokrouhlický je také prvním laureátem ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy (z dubna 2008).

Červen 2008: Profesor PhDr. Jiří Holý, DrSc. z Ústavu české literatury a literární vědy UK FF se stal laureátem Humboldt Research Award, kterou každoročně udílí Alexander von Humboldt-Stiftung
         
20.-23. 6. 2008: 11th Transatlantic dialogue na Simon Fraser University ve Vancouveru
These invitational meetings of American Council on Education (USA),  Association of Universities and Colleges of Canada and European University Association, conducted every other year, provide an opportunity for approximately 30 presidents, rectors, and vice chancellors from the United States, Canada, and Europe to engage in an in-depth conversation on contemporary higher education issues.

17. 6. 2008: Jednání předsednictva České konference rektorů s premiérem Topolánkem o reformě financování výzkumu a vývoje v ČR (za účasti ministra školství, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj a tajemníka této rady)

12. 6. 2008: ČKR na Univerzitě obrany v Brně.
Přijalo usnesení k financování VŠ a univerzitním nemocnicím

4.-6. 6. 2008: OECD konference "Does size matter? - universities competing in a global market" v Reykjaviku

3. 6. 2008: Jednání na Ministerstvu zdravotnictví o paragrafovaném znění zákona o univerzitních nemocnicích, připravovaném ministerstvem. O jednání jsme uveřejnili stručnou zprávu.
2. 6. 2008: Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně odmítající současnou podobu transformace fakultních nemocnic a návrhu zákona o univerzitních nemocnicích
2. 6. 2008: Podpis dohody o spolupráci mezi UK a Universidad Central de Venezuela, Caracas (rektor prof. Antonio París). Jedná se o první venezuelskou univerzitu, se kterou UK podepisuje smlouvu.

29. 5. 2008: Zasedání Vědecké rady UK. Kromě řady jiných záležitostí přijala usnesení odmítající současný plán Ministerstva zdravotnictví na přeměnu fakultních nemocnic na akciové společnosti.
29. 5. 2008: Slavnostní předání dekretů novým docentům UK.
28.  5. 2008: Dr. h. c. prof. Callahanovi za přínos k rozvoji etiky v českém zdravotnictví (na obr. s velvyslancem USA v ČR a jeho manželkou, která vyučuje rehabilitaci na UK). Projev prof. Callahana je zde.

28. 5. 2008: Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci přijal usnesení odmítající postup Ministerstva zdravotnictví při přípravě tzv. univerzitních nemocnic (jako akciových společností)
28. 5. 2008: Moje jednání s děkany našich lékařských a farmaceutické fakulty na téma aktuální situace přípravy vzniku univerzitních nemocnic. Dohodli jsme se na tomto prohlášení.
26.-27. 5. 2008: Česko-francouzské kolokvium „Evropské vize“ (spolupořádané se Senátem PČR)

23. 5. 2008: Zasedání Akademického senátu UK. Kromě mnoha jiného schválil změnu Řádu promocí a imatrikulací (např. přesun bakalářských promocí do nádherného barokního sálu tzv. Profesního domu na Malostranském náměstí - viz foto), záměr založení sdružení Koleje a menzy z.s.p.o. a Výroční zprávu o činnosti UK a o hospodaření UK za rok 2007. Zformuloval a jednomyslně schválil usnesení odmítající změnu fakultních nemocnic na akciové společnosti podle současných plánů Ministerstva zdravotnictví. Upozorňuje, že exekutivní přeměna fakultních nemocnic na standardní akciové společnosti mimo rámec (a před přijetím) příslušného zákona vážně hrozí nemožností pokračovat v klinické výuce mediků.


21. 5. 2008: Shromáždění akademické obce 1.LF "Univerzitní nemocnice – současnost, rizika, vize“ (za přítomnosti 1. náměstka ministra zdravotnictví a posléze i ministra samého, náměstka MŠMT pro VŠ a primátora Prahy)

20. 5. 2008: Protestní akce mediků „STOP univerzitním nemocnicím bez univerzit

19. 5. 2008: Předávání dekretů novým profesorům v Karolinu

Děkovný projev prof. Jana Jiráka z UK FSV (výslovně velmi oceněný panem prezidentem)
15. 5. 2008: Podpis Rámcové smlouvy o spolupráci s Národní knihovnou ČR (s generálním ředitelem NK p. Ježkem)

15.-16. 5. 2008: Seminář o vědecké komunikaci asociace univerzit evropských hlavních měst UNICA (jejímž je UK členem) "Partnership in Academic Excellence" u nás

15. 5. 2008: Cena ČEZ 2007. Vítězem v kategorii doktorandských prací se stal doktorand z PřF UK Jakub Reiter s prací „Nové elektrolyty pro moderní elektrochemické aplikace“.
Na obr. mu cenu předává v Betlémské kapli Hana Krbcová, ředitelka sekce Lidské zdroje Skupiny ČEZ.

15. 5. 2008: Velvyslanec USA Richard Graber vyhlásil v centru InfoUSA, které se nachází v Moravské zemské knihovně v Brně, vítěze Česko-americké ceny pro talentované studenty. Jednu ze 2 cen získala Simona Hlaváčová z UK FF za práci o islámu v USA.

14. 5. 2008: Rektorský sportovní den

13. 5. 2008: Podpis unikátního memoranda o spolupráci UK a National Institute of Health (NIH)/National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) s ředitelem pro vědu NIH/NICHD Dr. Owenem Rennertem. Předmětem je spolupráce v oblasti postgraduálního studia (Ph.D.), konkrétně zejména možnost 2 našich PhD studentů ročně vyjet na 1-2 letou stáž v laboratořích této prestižní biomedicínské instituce.

12. 5. 2008: Neveřejné zahájení veřejné diskuse "Bílé knihy terciárního vzdělávání" v Lichtenštejnském paláci v rámci premiérova "Inovačního fóra 2008". V řadě ohledů výstižný je komentář docenta FSV UK J. Havla.
7. 5. 2008: Zasedání poradní skupiny ("High Level Group") k vývoji evropské spolupráce ve vzdělávání a partnerství škol a podniků během českého předsednictví EU na MŠMT

30. 4. 2008: Novou Miss Academia ČR pro rok 2008 se v Městském divadle Zlín stala studentka UK PF Martina Trnková.

Foto: Milan Bureš, ukacko.cz
30. 4. 2008: Higher Education Summit for Global Development, Washington, DC, USA

25. 4. 2008: Slavnostní předání Zlaté medaile UK profesoru Janu G. Wienerovi.

25. 4. 2008: Udělení čestného doktorátu prof. Antoine Marésovi

24. 4. 2008: UK navštívil generální tajemník OECD Angel Gurría. Hovořil jsem s ním o některých závěrech studií OECD o vysokých školách v ČR a o (ne vždy šťastných) krocích, které na jejich základě ČR chystá
24. 4. 2008: Historicky první udělení ceny za TVŮRČÍ POČIN  Univerzity Karlovy doc. Davidovi Vokrouhlickému z Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. je spoluautorem studie otištěné v prestižním vysoce hodnoceném časopisu Nature, která poskytla nový pohled na teorii hromadného vyhynutí druhů na rozhraní druhohor a třetihor vlivem dopadu kosmického tělesa. Autorům se podařilo objevit, že „sprška“ těles z rodiny Baptisina tvoří podstatnou část všech těles, se kterými se Země v posledních 100 milionech roků srazila. S více než 90 procentní pravděpodobností je rodina Baptisina také zdrojem tělesa, které vytvořilo kráter Chicxulub. Docent Vokrouhlický se věnuje téměř 15 let dynamice malých těles sluneční soustavy, Jarkovského a YORP jevu.

24. 4. 2008: Historicky první udělení Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy vedoucím představitelům Českého egyptologického ústavu FF UK (prof. Bareš, prof. Verner).
23. 4. 2008: Seminář na téma „Univerzitní nemocnice“ v Modré posluchárně
23. 4. 2008: Přenáška baronky Cox of Queensbury na téma ,,Lidská práva a humanitární pomoc: výsada pomáhat druhým

17. 4. 2008: Slavnostní zahájení mezinárodní konference "Nové jevy v právu na počátku 21. století" (k 660. výročí založení UK)

16. 4. 2008: Slavnostní zahájení mezinárodní studentské vědecké konference Věda v pohybu pohyb ve vědě

10. 4. 2008: S Akademickým senátem UK spolupořádáme jednodenní konferenci "Historie, současný stav a perspektivy univerzit (Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy?)"
Účastníci přijali komuniké o autonomii a samosprávě univerzit
9. 4. 2008: Čtyři měsíce trvající soustředěná a usilovná snaha vysvětlit představitelům Ministerstva zdravotnictví a dalším aktérům věcné, konkrétní a odborné argumenty, že Ministerstvem zdravotnictví navrhovaná transformace fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním zastoupením univerzit (a to ještě pod názvem Univerzitní nemocnice!) je hodně špatný nápad, nakonec dnes (prozatím) vyvrcholila usnesením vlády, které příslušný věcný záměr přijímá. Nezbylo, než se důrazně ohradit.  
8. 4. 2008: Hostíme zasedání Rady konsorcia 10 prestižních evropských univerzit Europaeum (Oxford, Leiden, Bologna, Bonn, Geneva, Paris I Panthéon-Sorbonne, Complutense, Madrid, Helsinki, Krakow, UK)
7. 4. 2008: Slavnostní zasedání Vědecké rady UK k 660. výročí založení univerzity s udělením čestných doktorátů filosofovi ing. Chvatíkovi (ČR), právníkovi prof. Ankumovi (Nizozemí), farmakologovi prof. Moncadovi (Velká Británie) a fyzikovi prof. Kishimu (Japonsko, na obrázku).
Přednesl jsem projev "Vitam liberam vivo, ergo sum"

5.-6. 4. 2008: Den otevřených dveří v Karolinu (při příležitosti 660. výročí založení UK)
31. 3. 2008: Zahájení konference „Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemburské 1310-1437" a tím odstartování dnů připomenutí 660. výročí založení UK (7. 4. 1348)

27. - 29. 3. 2008: Konference Evropské univerzitní asociace (EUA) v Barceloně. Příští bude za rok u nás.

20. 3. 2008: Slavnostní otevření moderně zrekonstruované menzy Budeč

17. 3. 2008: Projednání podrobných a předsednictvem Rady pro výzkum a vývoj (RVV) původně zamítnutých připomínek ČKR k návrhu  Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR s I. místopredsedkyní RVV a následně s RVV, nakonec úspěšné uplatnění našich nejvýznamnějších připomínek.
10. 3. 2008: Podpis smlouvy s Velvyslanectvím Turecka o pětiletém financování pozice docenta turkologie na UK FF

2. 3. 2008: V Otázkách Václava Moravce na ČT24 diskutuji s ministrem zdravotnictví o jeho návrhu na transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním podílem univerzity
28. 2. 2008: Sdružení BIOCEV, jehož jsme spolus několika ústavy AV členy, bylo zaregistrováno v rejstříku ZSPO vedeným MHMP. Registrační číslo sdružení přidělené MHMP je 2/08. Sdružení bylo přiděleno Českým statistickým úřadem IČ 75133393.
26. 2. 2008: Jako reakci na nešťastný návrh ministerstva zdravotnictví na transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním zastoupením univerzit připravujeme alternativní návrh (transformace na neziskovou veřejnoprávní instituci). Na návrhu, původně připraveném péčí 3.LF, se po úpravách a připomínkách shodli děkani všech našich lékařských fakult a FaF jakožto na materiálu vhodném pro další společné rozpracování.  
25. 2. 2008: Připravili jsme podrobnou reakci UK na návrh vládní Rady pro výzkum a vývoj na reformu systému financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Společně s Masarykovou univerzitou jsme připravili stanovisko České konference rektorů.
19. 2. 2008: Vyhlášení Ceny svatého Lukáše a zahájení výstavy výtvarných prací studentů katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakulty ve studentském klubu Univerzity Karlovy v Praze.

31. 1. 2008: Na zasedání Vědecké rady UK jsem informoval o vědeckém výkonu UK v roce 2007 z pohledu databáze vědeckých publikací Web of Science (WoS):
30. 1. 2008: European Medical Research Council (část European Science Foundation) White Paper Briefing Conference: Present Status & Future Strategy for Medical Research in Europe ve Frankfurtu
29. 1. 2008: Slavnostní předání Iberoamerické ceny ve Vlasteneckém sále Karolina za účasti paní Livie Klausové.

28. 1. 2008: Doctor honoris causa pro prof. Suada Efendice, profesora endokrinologie a molekulární medicíny Karolinska Institute, za přínos v oblasti fyziologie sekrece inzulínu a gastrointestinálních hormonů ve vztahu k diabetu, a prof. Herberta Ehringera, emeritního profesora angiologie AKH Vídeň, za významný přínos a celoživotní zásluhy v oblasti angiologie a podporu vzdělávání studentů medicíny, jakož i jeho celkový postoj ke spolupráci s českými lékaři, kterým se podílí na zlepšování bilaterálních vztahů s Rakouskem.

25. 1. 2008: Rada Evropské univerzitní asociace (EUA) v Bruselu
23. 1. 2008: Prezentace unikátního Archeologického atlasu pravěké Evropy vydaného nakladatelstvím Karolinum

23. 1. 2008: Tisková konference vedení UK. Informovali jsme o přijímacím řízení, výsledcích UK v hodnocení vědeckého výkony Radou vlády pro výzkum a vývoj a v hodnocení výzkumných záměrů, o strukturaci studia na UK, o pěti našich společných studijních programech s jinými evropskými univerzitami v rámci evropského programu Erasmus Mundus, o poklesu veřejného financování veřejných vysokých škol (včetně zpoždění investičního financování) a o stanovisku UK k záměru Ministerstva zdravotnictví transformovat fakultní nemocnice.

22. 1. 2008: Slavnostní setkání u příležitosti udělení Felczakovy a Wereszyckého ceny historikovi FSV prof. Janu Křenovi

18. 1. 2008: Jednání rektorů UK, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého a děkanů jejich lékařských fakult s ministrem zdravotnictví o univerzitních nemocnicích
18. 1. 2008: Zasedání Akademického senátu UK
17. 1. 2008: Společná komise UK a Národní knihovny o možnostech budoucí spolupráce obou institucí
16. 1. 2008: Připomenutí smrti Jana Palacha (položení květin a zapálení svíček u jeho pamětní desky na FF, organizované Studentskou radou FF)

15. 1. 2008: Vypořádání zásadních připomínek k Věcnému záměru návrhu zákona o univerzitních nemocnicích
11. 1. 2007: Jednání s vedením Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého o Věcném záměru návrhu zákona o univerzitních nemocnicích
8. 1. 2008: oficiální otevření nově zrekonstruované budovy Pedagogické fakulty v Myslíkově ulici


--> rok 2012
--> rok 2011
--> rok 2010
--> rok 2009

<--  rok 2007
<-- rok 2006

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.