Projevy rektora UK
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze
Ke jmenování nových docentů (27. 11. 2013)
Projev k 17. listopadu 2013
Na slavnostním položení základního kamene společného biomedicínského a biotechnologického centra AVČR a UK ve Vestci Biocev (7. 10. 2013)
Projev na oslavě 60. let existence 3.LF (3. 10. 2013)
Projev předsedy České konference rektorů na Slavnostním zahájení akademického roku 2013/2014 vysokých škol ČR (Univerzita Pardubice 30. 9. 2012)
Projev k 665. výročí založení Univerzity Karlovy (3. 4. 2013)
Na slavnostním zasedání ke 20. výročí Slovenské rektorské konference na Komenského univerzitě v Bratislavě 20. 3. 2013
Na zahájení konference Spolupráce archivů: propojení a kooperace v Karolinu 13. 3. 2013 (v angličtině)
Zahájení Mene Tekel 2013 (25. 2. 2013)
K 65. výročí studentského pochodu na Pražský hrad v únoru 1948 (25. 2. 2013)
Při ekumenické bohoslužbě za oběti totalitních režimů v pražské katedrále (17. 11. 2012)
Ke jmenování nových docentů (5. 2. 2013)
Projev k 17. listopadu 2012
Při položení základního kamene nového areálu Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (UniMeC) (9. 11. 2012)
Při položení základního kamene Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED) (23. 10. 2012)
Projev předsedy České konference rektorů na Slavnostním zahájení akademického roku 2012/2013 vysokých škol ČR (ČZU 1. 10. 2012)
Při inauguraci děkana MFF (14. 9. 2012)
Při inauguraci děkana 1. LF (3. 9. 2012)
Projev k 664. výročí založení Univerzity (4. 4. 2012)
Ke jmenování nových docentů UK (15. 3. 2012)
Záznam vystoupení na shromáždění akademické obce UK k návrhům věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentů 19. 1. 2012
K uvedení nového multimediálního webu o Janu Palachovi připraveného s podporou UK studenty a mladými akademickými pracovníky Filosofické fakulty (www.janpalach.cz) (16. 1. 2012)
Při zahájení oslav 60 let MFF (11. 1. 2012)
Projev na vzpomínkovém shromáždění na zesnulého prezidenta Václava Havla ve Velké aule Karolina 22. 12. 2011
Projev předsedy České konference rektorů na Slavnostním zahájení akademického roku 2011/2012 vysokých škol ČR (Opava 3. 10. 2011)
Projev k 663. výročí založení Univerzity Karlovy (7. 4. 2011, projev nakonec přednesl prorektor Škrha)
Projev na slavnostním zasedání Akademického senátu UK k dvacetiletému výročí účinnosti svobodného Statutu UK (21. 1. 2011)
Projev k 17. listopadu 2010
"Mají se z univerzit stát pouze hráči ekonomického rozvoje?" Přednáška na 9. Evropském  fóru  vědy a techniky (20. 5. 2010)
Vztah vědy a vzdělání. Projev k 662. výročí založení Univerzity Karlovy (7. 4. 2010)
Projev při otevření Centra vizuální historie Malach (29. 1. 2010)
Projev při jmenování rektorů na Pražském hradě (14. 1. 2010)
Projev při setkání papeže Benedikta XVI. s akademickou obcí (česká verze) (27. září 2009)
Proslov u příležitosti ukončení akademického roku (červenec 2009)
K 90. výročí založení Univerzity Komenského v Bratislavě (červen 2009)
Ke jmenování nových docentů (červen 2009)
Evropské univerzitní společenství: Osm století svobodné kultivace intelektu a služby společnosti. Projev na zahájení oslav 600 let Leipzig Universität (květen 2009)
Univerzita Karlova – východiska a výzvy na počátku 21. století (projev k 661. výročí založení university) (duben 2009)
Současnost a budoucnost humanitních oborů - na konferenci o humanitních oborech a reformách VŠ, kterou na Masarykově univerzitě v Brně pořádalo MŠMT ČR 9. 4. 2009
Projev ve Velké aule k 17. listopadu 2008
Projev u Hlávkovy koleje 17. 11. 2008
Ke jmenování nových docentů (květen 2008)
Úloha samosprávných univerzit ve vzdělávání - přednáška na konferenci Historie, současný stav a perspektivy univerzit 10. 4. 2008 (komuniké  konference je zde)
Vitam liberam vivo, ergo sum (projev k 660. výročí založení university) (duben 2008)
K 17. listopadu 2007
Na mezinárodní konferenci Dny USA a Evropské unie (Praha, 18. 10. 2007)
K výročí UK (duben 2007)
Talk at the international conferenceEuropean Integration at the Crossroads”, Prague, March 16, 2007
K 17. listopadu 2006
Ke jmenování nových docentů (říjen 2006)
K výročí UK (duben 2006)
Inaugurace (únor 2006)
 

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.