2012
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze

--> rok 2013

<-- rok 2011
<-- rok 2010
<-- rok 2009
<-- rok 2008
<--  rok 2007
<-- rok 2006

22. 12. 2012: Všem, kdo sem občas zavítají, přeju radostné Vánoce a šťastný nový rok

21. 12. 2012: 278. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (kde jsem stálým hostem)
20. 12. 2012: Vánoční setkání pracovníků rektorátu UK
19. 12. 2012: Tradiční vánoční koncert UK ve Velké aule
19. 12. 2012: Zasedání Reprezentativní komise k rozpočtu vysokých škol
18. 12. 2012: Vánoční večírek Studentské unie UK v univerzitním studentském klubu K4

18. 12. 2012: Tradiční předvánoční setkání členů kolegií polistopadových rektorů UK
18. 12. 2012: Jednání pražských rektorů o evropských strukturálních a kohezních fondech v příštím programovacím období
14. 12. 2012: Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby Biocev
13. 12. 2012: Zasedání Vědecké rady UK
12. 12. 2012: Další koncert z volného cyklu umělců z UK Akademické rezonance - tentokrát pěvecký sbor Acant v kapli Všech svatých na Pražském hradě

12. 12. 2012: Prezentace výsledků juniorů UNCE MathMAC
11. 12. 2012: Vědecká rada Masarykovy univerzity
10. 12. 2012: Večeře s prezidenty ČR a SR na Pražském hradě
7. 12. 2012: Zasedání Akademického senátu UK (zde usnesení)
6. 12. 2012: 118. zasedání pléna České konference rektorů (péčí VŠCHT v Národní technické knihovně) (zde usnesení)

3. 12. 2012: Slavnostní vyhlášení cen Siemens (včetně nové kategorie pro nejlepšího pedagogického pracovníka v gesci předsedy ČKR - získal jí doc. Véle z UK FTVS)

3. 12. 2012: Zasedání předsednictva České konference rektorů
3. 12. 2012: Slavnostní zahájení nového bakalářského a magisterského programu Computer Science vyučovaných v angličtině na MFF

3. 12. 2012: Porada děkanů UK
30. 11. 2012: Jednání nejužšího vedení (Board) Evropské univerzitní asociace (EUA) v Bruselu
29. 11. 2012: Requiem za zakladatele naší univerzity ve Svatováclavské kapli pražské katedrály ve výroční den jeho smrti (1378)

29. 11. 2012: Pracovní jednání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace
29. 11. 2012: Zasedání vědecké rady UK (m.j. s předáním jmenovacího dekretu novému děkanovi MFF prof. Kratochvílovi)
28. 11. 2012: V Modré posluchárně Karolina organizujeme v odborné a organizační gesci Katedry mezinárodních vztahů FSV a PSSI debatu s prezidentskými kandidáty o zahraniční a bezpečnostní politice

27. 11. 2012: Předsednictvo Akademického senátu UK
27. 11. 2012: Na přednášce prof. Howarda Hotsona z Oxfordu „Understanding the Global University Crisis: The Marketisation of English Higher Education in International Perspective“ představujeme právě v nakladatelství Karolinum vyšlý překlad britské publikace "Braňme veřejné vysoké školství"

Zde je vynikající interview s prof. Hotsonem (iForum) (zde anglicky)
Zde je o akci na blogu Council for the Defence of British Universities a zde v Akademickém Bulletinu AVČR
23. 11. 2012: Zasedání poroty Ceny Siemens 2012 pro kategorii Nejlepší pedagogický pracovník (v gesci předsedy České konference rektorů)
22. 11. 2012: Tisková konference ke Dni vědy na pražských vysokých školách Scientia Pragensis na Vysoké škole ekonomické

Graf, který jsem tam ukazoval (pražské VŠ tvoří 41% všech vědeckých publikací ČR, ale ukazatele kvality - citovanost, citovanost bez autocitací a H-index - jsou ještě mnohem vyšší):

22. 11. 2012: Přednáším na zasedání Dunajské konference rektorů (jejímž je UK členem) na České zemědělské univerzitě

21. 11. 2012: Jednání pracovní skupiny Evropské univerzitní asociace (EUA) pro vědní politiku (RPWG) s DG Research Robertem-Janem Smitsem v Bruselu
20. 11. 2012: Vernisáž Salonu výtvarníků Konta Bariéry  Nadace Charty 77 v Křížové chodbě Karolina
20. 11. 2012: První zasedání Monitorovacího výboru dostavby Albertova (Albertova si následně všimly i noviny)

18. 11. 2012: Slavnostní vyhlášení cen Česká hlava.
Národní cenu vlády České republiky Česká hlava získal onkolog (a bývalý prorektor UK) prof. Pavel Klener  z 1. lékařské fakulty UK.
Cenu Doctorandus pro studenta doktorského studijního programu získala Mgr. Anna Fučíková, PhD z Matematicko-fyzikální fakulty UK
Zde je záznam večera v TV

18. 11. 2012: Zasedání Řídícího výboru CERGE
17. 11. 2012: Ekumenická bohoslužba za oběti totalitních režimů v pražské katedrále sv. Víta
17. 11. 2012: Položení věnců na místě popravy studentů a mladých učitelů UK 17. listopadu 1939 na Ruzyni
17. 11. 2012: Malá ceremonie organizovaná Studentskou komorou Rady vysokých škol u pamětní desky postřelení Jana Opletala a zastřelení Václav Sedláčka v listopadu 1939 v Žitné ulici

17. 11. 2012: Tradiční připomenutí událostí 17. listopadu 1939 před Hlávkovou kolejí (zde záznam v TV)

16. 11. 2012: Předávání Hlávkových cen na zámku v Lužanech. Medaili Josefa Hlávky udělila Nadace Hlávkových m.j. prof Helusovi (PedF) a in memoriam prof. Petruskovi (FSV)

16. 11. 2012: Slavnostní předávání dekretů novým profesorům českých vysokých škol prezidentem Klausem ve Velké aule Karolina. Před tím tradiční setkání s novými profesory UK.

16. 11. 2012: Zasedání komory veřejných a státních vysokých škol k úmyslu MŠMT připravit novelu zákona o vysokých školách (zde usnesení)
15. 11. 2012: Slavnostní koncert UK k výročí 17. listopadu ve Velké aule
9. 11. 2012: "Perspektivy environmentálnícho výzkumu UK" - zahajovací workshop PRVOUKu P02 Environmentální výzkum

9. 11. 2012: Položení základního kamene nového areálu Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (UniMeC)

Se studenty UK LFPl klepeme na základní kámen
Můj projev
8. 11. 2012: Výbor Ceny Jana Opletala
6. 11. 2012: Uvedení projekce filmu Lidice v Kapském městě

4.-6. 11. 2012: High level conference on 2nd EDCTP programme v Kapském městě

1. 11. 2012: Zasedání Vědecké rady UK. Kromě jiného na něm převzal pamětní medaili UK prof. Strejc

30. 10. 2012: Tisková konference k zahájení vědeckého programu projektu Biocev

25.-27. 10. 2012: Významné zasedání asociace předních univerzit evropských hlavních měst UNICA v Nikosii.
Kvůli tomu jsem výjimečně nemohl být na udílení státních cen na Pražském hradě, kde byli letos vyznamenáni členové naší akademické obce prof. Raboch (1.LF), prof. Wittlich (FF) a prof. Koza in memoriam (LF Pl)

23. 10. 2012: Společné setkání vedení České konference rektorů, Rady vysokých škol a Akademie věd ČR k vědní politice na VŠE

23. 10. 2012: Položení základního kamene (spíš balvanu) Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED), které začínáme stavět primárně pomocí prostředků z evropských strukturálních fondů. Hotovo bude v r. 2014, usilujeme o to, aby to byl zárodek kompletního kampusu hradeckých fakult UK.
22. 10. 2012: Slavnostní otevření Zobrazovacího centra pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie 1. LF UK na Purkyňově ústavu na Albertově

Na obr. zcela vlevo prof. Earnshaw z Edinburghské univerzity, čestný doktor UK.
V popředí prof. Mojmír Petráň z 1.LF, vynálezce principu konfokálního mikroskopu s rotujícím diskem, který má mimořádnou zobrazovací schopnost např. pro živé buňky a jeden jeho exemplář je také součástí nového vybavení centra
Zde je článek o akci ve Zdravotnických novinách
19. 10. 2012: Oslava šedesátin prof. Švejnara na Žofíně
19. 10. 2012: Zasedání Akademického senátu UK (schválil např. Aktualizaci Dlouhodobého záměru UK na rok 2013)
18. 10. 2012: Valná hromada Spolku absolventů a přátel UK
17. 10. 2012: Zasedání Ekonomické komise Akademického senátu UK
17. 10. 2012: Udělení čestného doktorátu evropským právnickým hvězdám, profesorům Robertu Badinterovi a Robertu Alexymu

17. 10. 2012: V rámci projektu "Jedeme v tom s vámi" jedu do práce (do Karolina) za svého druhého pracoviště - 2.LF v Motole na invalidním vozíku

16. 10. 2012: Tým UK slavně vyhrál druhý ročník Hokejové bitvy čtyř pražských univerzit o pohár primátora (loňský první ročník jsme slavně vyhráli také). V napínavém finále porazil tým VŠE 4:1.

16. 10. 2012: Zahajující koncert nového volného cyklu "Akademické rezonance" (koncety umělců z UK). Začínáme skupinou Asonance. Její "kapelník" a dudák (a mnoho dalšího) Jan Laštovička je z 2.LF a baskytarista L. Pick a klavírista M. Rokyta jsou profesoři MFF (v jejíž aule na Malé Straně se koncert konal)

16. 10. 2012: Zahájení odborného semináře k 40. výročí navázání diplomatických styků s Bangladéšem (za účasti J.E. velvyslance Bangladéše) v Malé aule Karolina.
15. 10. 2012: Vernisáž výstavy maleb indického nositele Nobelovy ceny za literaturu Gurudeva Rabindranatha Tagoreho v Křížové chodbě Karolina

15. 10. 2012: Porada děkanů fakult UK
12. 10. 2012: Valná hromada ZSPO Biocev
11. 10. 2012: Slavnostní zahájení doktorských studijních programů v biomedicíně
10. 10. 2012: Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu VVŠ
9. 10. 2012: Předsednictvo AS UK
10. 10. 2012: Návštěva předsedkyně lotyšského parlamentu (Sejmu) Solvity Aboltiny

5. 10. 2012: Udělení Ceny Vize 97 prof. Petruskovi in memoriam

4. 10. 2012: Zasedání Vědecké rady UK projednalo "zbývající" PRVOUK P38. Předal jsem jmenovací dekret novému děkanovi 1.LF prof. Šedovi a stříbrnou pamětní medaili UK prof. Petruželkovi z 1.LF
4. 10. 2012: Udělení čestného doktorátu asi nejvýznamnějšímu současnému kardiologovi prof. Eugenu Braunwaldovi z Harwardu

3. 10. 2012: Setkání se stipendisty Fulbrightova programu na UK

3. 10. 2012: Školský výbor parlamentu (novely zákonů o VŠ a o vědě)
2. 10. 2012: Festival pražských studentů k zahájení akademického roku "Proudy"

1. 10. 2012: Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (hlavně o veřejném financování vědecké práce)

1. 10. 2012: Slavnostní zahájení akademického roku 2012/2013 vysokých škol ČR na ČZU (za účasti premiéra Nečase, ministra školství Fialy a primátora Svobody)
1. 10. 2012: Jednání předsednictva České konference rektorů s premiérem Nečasem (a ministrem Fialou)

20.-21. 9. 2012: Konference představitelů čelných evropských univerzit "High level on Excellence in European Doctoral Training" na univerzitě v dánském Aarhusu (zde je komuniké)
25. 9. 2012: Kulaté narozeniny děkana FTVS doc. Süsse jsem spolu s dalšími oslavil dvěma sjezdy vodáckého kanálu v Troji

19. 9. 2012: Konference k 20. výročí existence našeho Centra pro otázky životního prostředí (ve vila Lanna)

17. 9. 2012: Přijetí slovenského ministra školství doc. Dušana Čaploviče
14. 9. 2012: Inaugurace nového děkana MFF prof. Jana Kratochvíla na Malé Straně
10. 9. 2012: Účast na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně

6. 9. 2012: 117. zasedání pléna ČKR v Českých Budějovicích

3. 9. 2012: Sto let České botanické společnosti

3. 9. 2012: Slavnostní inaugurace nového děkana 1.LF prof. Alexiho Šeda v Karolinu
19. 8. 2012: Zemřel mimořádný sociolog a pedagog, bývalý proerktor UK, prof. Miloslav Petrusek

14. 8. 2012: Schůzka s ministrem školství P. Fialou k problémům navrhovaného individuálního projektu národního KREDO
8. 8. 2012: Zasedání Předsednictva AS UK
16. 7. 2012: Zemřel skutečně špičkový vědec a mimořádný člověk prof. Antonín Holý

13. 7. 2012: Návštěva letního dětského tábora UK na Albeři

13. 7. 2012: Návštěva rakouského ministra pro vědu a výzkum Univ.-Prof. Dr. Karlheinze Töchterleho

2. 7. 2012: Zahájení 26. světového kongresu Společnosti věd a umění v Žilině
29. 6. 2012: Slavnostní zahájení Programů rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK)

29. 6. 2012: 274. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
28. 6. 2012: Závěrečná slavnostní večeře konference Relativity and Gravitation - 100 Years after Einstein in Prague
28. 6. 2012: Poslední zasedání Vědecké rady UK v tomto akademickém roce. M.j. schválila několik programů PRVOUK, které byly od posledního zasedání přepracovány
28. 6. 2012: Slavnostní zahájení programu ERC CZ na MŠMT. Program ERC CZ financuje projekty, které uspěly v náročném odborném výběru Evropská výzkumné rady (ERC), té ale na ně nezbyly prostředky. Tři z pěti udělených grantů ERC CZ míří na UK (prof. Nešetřil, prof. Málek, doc. Hencl, všichni MFF)

26. 6. 2012: Sérii jednání na University of Edinburgh (kde se podařilo domluvit navázání spolupráce s touto vysoce prestižní univerzitou od přípravy společných projektů pro Horizon 2020 po rozjezd studentské a učitelské výměny v rámci Erasmu/LLP) završuje společný pracovní oběd s Vice-chancellorem sirem Timothym O'Shea

20. 6. 2012: Předávání jmenovacích dekretů novým profesorům českých VŠ prezidentem republiky ve Velké aule (před tím tradiční setkání nových profesorů UK - na obr. profesoři Pavel Kolář a Michal Miovský)

15. 6. 2012: Předsednictvo Správní rady UK
8. 6. 2012: Zasedání Akademického senátu UK (a také mimořádné zasedání ohledně institucionálního financování vědy na UK)
7. 6. 2012: 116. zasedání Pléna ČKR na Vysoké škole hotelové v Praze (usnesení je zde)

7. 6. 2012: Návštěva rektorů veřejných a státních vysokých škol u prezidenta Klause na zámku v Lánech
5. 6. 2012: Zasedání Expertního týmu Svazu průmyslu a dopravy pro oblast výzkumu, vývoje a inovací
5. 6. 2012: Zasedání ekonomické komise AS UK
4. 6. 2012: Přijetí Dr. Bellaire, ředitele programu Solární fyziky hlavní americké grantové agentury (kromě NIH) National Science Foundation
4. 6. 2012: Porada děkanů UK
1. 6. 2012: Druhý ročník závodu pražských vysokých škol "Univerzitni osmy" v rámci Primátorek. Naše posádka byla třetí (z pěti), vyhrála ČZU

31. 5. 2012: Zasedání Vědecké rady UK. Jedním z důležitých bodů bylo vyhodnocení přihlášek systému institucionální podpory vědy PRVOUK
31. 5. 2012: Setkání s generálním ředitelem prof. Matvejevem a dalšími čelnými představiteli Spojeného ústavu jaderného výzkumu v Dubně (a zahájení konference v Modré posluchárně Karolina)
29.-30. 5. 2012: Výroční konference skupiny starých evropských výzkumných univerzit Coimbra group (jíž jsme členem) v Göttingen (při příležitosti 275. výročí založení zdější univerzity). Na obrázku předávání Arenberg-Coimbra Group Erasmus Prize (mluví kníže Leopold Arenberg, zcela vpravo je laureátka)

28. 5. 2012: Sympozium Církev v pokoncionální době na KTF k osmdesátinám kardinála Vlka. Při něm jsem panu kardinálovi předal historickou medaili UK a čestné uznání „osobního přínosu pro kultivování a rozvoj duchovních a kulturních hodnot“

25. 5. 2012: 273. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (kde jsem stálým hostem)
24. 5. 2012: Slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku Univerzitního marathonu o pohár rektora UK. Letos zvítězil tým z Masarykovy univerzity, náš nejlepší byl čtvrtý, náš mezinárodní Erasmovský tým pátý.

22. 5. 2012: Návštěva části předsednictva ČKR u nového ministra školství P. Fialy
21. 5. 2012: Slavnostní podpis smlouvy o spolupráci s Českým rozhlasem

18. 5. 2012: Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále k 80. narozeninám pana kardinála Vlka

18. 5. 2012: UK navštívil a velmi zajímavou přednášku s živou diskusí přednesl prezident Islandu Jeho Excelence Ólafur Ragnar Grímsson

17. 5. 2012: Čestné doktoráty UK převzali na slavnostním zasedání ve Velké aule profesoři Geoffrey Leech (Lancaster) a Stefano Zamagni (Bologna)

16. 5. 2012: Rektorský sportovní den

14. 5. 2012: Ve Velké aule a Vlasteneckém sále hostíme XVII. valné shromáždění Učené společnosti ČR
13. 5. 2012: Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy v rámci pražského mezinárodního maratonu

10. 5. 2012: Večeře s jeho veličenstvem švédským králem Karlem XVI. Gustávem (v rámci Švédské královské technologické mise) v Černínském paláci

4. 5. 2012: Korunovace krále Majálesu. Stal se jím kandidát UK Václav Havlík alias Převtělení sv. Václava. Z UK je i Miss Majálesu Lenka Volfová

4. 5. 2012: Přednáška generálního ředitele CERNu prof. Rolfa-Dietera Heuera  “Closing in on the Higgs Boson? - The Large Hadron Collider: Highlights and Prospects” ve Vlasteneckém sále (k 20. výročí vstupu České a Slovenské federativní republiky do CERNu)

27. 4. 2012: RVVI - 270. zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, tentokrát na zámku Liblice. Rada schválila návrh rozpočtu na VaV na 2013, který se bohužel skoro vůbec neodvíjí od vědeckých výsledků pracovišť
26. 4. 2012: Jednání se senátory UK a jejích fakult o připravovaném zákonu o univerzitních nemocnicích
26. 4. 2012: Zasedání Vědecké rady UK se zabývalo m.j. způsobem hodnocení PRVOUK
25. 4. 2012: Vystoupení na kolokviu České křesťanské akademie "Kvalita a účel univerzitního vzdělání" v emauzském klášteře
24. 4. 2012: Jednání s výborem Spolku absolventů a přátel UK
23. 4. 2012: Udělení čestných doktorátů přednímu německému biochemikovi prof. Hans-Joachimu Gabiusovi a jednomu z nejvýznamnějších evropských odborníků na nefrologii prof. Christophu Wannerovi

20. 4. 2012: Schůzka koordinátorů PRVOUK
18. 4. 2012: Slavnostní zahájení European Regional Meeting 2012 mezinárodní studentské organize International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) ve Velké aule
17. 4. 2012: Jednání s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslavem Hanákem

16. 4. 2012: Zasedání Vědecké rady Univerzity Komenského v Bratislavě (jíž jsem členem)
12. 4. 2012: 115. zasedání Pléna České konference rektorů v Jihlavě

5. 4. 2012: Vernisáž výstavy Cesty filozofie a práva 1882–2012 v Křížové chodbě Karolina ke 130. výročí rozdělení univerzity na českou a německou část (zde na webu FF)

5. 4. 2012: Jednání s ministrem zdravotnictví doc. Hegerem o připravovaném zákonu o univerzitních nemocnicích
5. 4. 2012: Jednání Reprezentativní komise MŠMT o limitech počtů financovaných studentů pro rok 2013
4. 4. 2012: Slavnostní shromáždění k 664. výročí založení naší univerzity s udělením 2 čestných doktorátů na návrh MFF (prof. Riečanovi a prof. Rajagopalovi) a s předáním cen za tvůrčí počin (prof. Miroslavu Bártovi a doc. Martinu Kovářovi z FF za monografii Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur - minulost, současnost a budoucnost komplexních společností a prof. Janu Borovanskému z 1.LF za publikaci o melanosomech a melaninech) a za prezentaci UK (studentům 3. LF Scottu Keelemu a Petru Olivovi za iniciativu Running With Those That Can’t)
3. 4. 2012: Po 3,5 letech druhá návštěva německé spolkové kancléřky A. Merkel na UK - tentokrát v doprovodu premiéra Nečase v naší největší posluchárně - Collegium Maximum na PF (zde TV záznam - 1. a 2. část)

Moje krátké přivítání:
31. 3. 2012: Zemřel pan doktor Černý, s kterým UK spolupracovala v oblasti bezpečnostních studií

30. 3. 2012: Kvůli významným bodům programu vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jejímž jsem stálým hostem, konkrétně pro VŠ velmi problematickému návrhu státního rozpočtu 2013 na vědu a programům udržitelnosti infrastruktur (na úkor Prahy) jsem se musel omluvit ze zasedání Akademického senátu UK
29. 3. 2012: Usnesení Předsednictva České konference rektorů varuje před přenesením disproporčně velké části škrtů v rezortu MŠMT v roce 2012 na vysoké školy
29. 3. 2012: Zasedání Vědecké rady UK
28. 3. 2012: Diskuse na německé. ambasádě "Doktorandská kolegia a možnosti podpory bilaterární spolupráce DFG"

28. 3. 2012: Slavnostní setkání ve Velké aule Karolina ke 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků za přítomnosti prezidenta ČR V. Klause

Zde článek na webu Jednoty
28. 3. 2012: Reagoval jsem na výzvu Hospodářských novin a napsal krátký text k problematice umírání
21. 3. 2012: Vyjádření k oznámené rezignaci ministra Dobeše
21. - 23. 3. 2012: Výroční konference (se zasedáním řídících orgánů Board, Council a General Assembly) Evropské univerzitní asociace (EUA) na University of Warwick v britském Coventry

20. 3. 2012: Zasedání předsednictva AS UK
20. 3. 2012: Zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity
19. 3. 2012: Porada děkanů UK
16. 3. 2012: Jednání s hlavním vědeckým poradcem premiára prof. Fialou o rozpočtu na vědu na rok 2013
15. 3. 2012: Slavnostní předání dekretů nově jmenovaným docentům UK
15. 3. 2012: Zasedání Správní rady UK
13. 3. 2102: Pracovní oběd s generálním ředitelem Siemens ČR dr. Eduardem Palíškem (společně s rektorem ČVUT prof. Havlíčkem)

10. 3. 2012: Slavnostní večer k 150. výročí založení Sokola ve Velké aule Karolina

9. 3. 2012: Předsednictvo ČKR reaguje nesouhlasně na bezprecedentní politický zákrok ministra školství proti systému kvality vysokých škol
7. 3. 2012: S rektorem VŠE R. Hindlsem zahajujeme finále hokejové bitvy pražských univerzit o pohár primátora Prahy v Tipsport Aréně. Tým UK se stal absolutním vítězem (po podzimním zdrcujícím semifinálovém vítězství nad ČVUT) ve strhujícím zápase s VŠE 5:1

6. 3. 2012: Pracovní skupina Evropské univerzitní asociace pro vědní politiku (EUA RPWG) v Bruselu
1. 3. 2012: Na zasedání vědecké rady UK jsem předal prestižní Bolzanovu cenu Mgr. Jindřišce Bláhové , PhD (FF), Mgr. Lence Noskové (1.LF) a Mgr. Romanu Fialovi (MFF).
Vědecká rada také doporučila strukturu nového systému Programů rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK).

29. 2. 2012: Značně mediálně sledovaný (např. iDnes, Novinky, ČT, Lidovky,...) protestní pochod studentů proti navržené podobě reformy VŠ z Palachova náměstí před úřad vlády (zde fotogalerie)

28. 2. 2012: Noc univerzit na protest proti navržené podobě reformy VŠ - na UK se odehrává na PF (tam včetně simulovaného soudního procesu s UK) a FF

28. 2. 2012: Jednání části předsednictva ČKR s místopředsedkyní Senátu PČR paní Gajdůškovou o reformách VŠ
27. 2. 2012: Začal týden neklidu na vysokých školách ČR na protest proti ministrem Dobešem připravené podobě tzv. reformy vysokých škol
24. 2. 2012: 270. zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (kde jsem stálým hostem)
23. 2. 2012: Jednání části předsednictva ČKR s premiérem Nečasem o věcných záměrech zákonů týkajících se vysokých škol
22. 2. 2012: Vysokých škol se v jejich odporu vůči současné podobě tzv. reformy důrazně zastal pan kardinál Vlk

20. 2. 2012: Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Premio Iberoamericano ve Vlasteneckém sále Karolina, tradičně za účastí paní Klausové. Tradičně se mezi vítězi umístila i studentka UK, tentokrát Jana Kratochvílová z FF (na obrázku).

20. 2. 2012: Zahájení šestého ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel vernisáží výstavy v Křížové chodbě Karolina

17. 2. 2012: Jednání s předsedkyní Poslanecké sněmovny paní Němcovou
16.-17. 2. 2012: Výroční zasedání České konference rektorů, kterého se zůčastnil i premiér Nečas a ministr školství Dobeš. Jednalo se především o věcných záměrech zákonů o vysokých školách a finanční pomoci studentům a o drastickém poklesu financování obsaženém ve střednědobém výhledu státního rozpočtu. Pan premiér m.j. důrazně slíbil, že „k žádnému omezování akademických svobod, autonomie, samosprávy v naší zemi nedojde“. Zde článek na serveru Vlády ČR, zde usnesení.

16. 2. 2012: Jednání s ministrem financí Kalouskem o jeho návrhu novelizace zákona o rozpočtových pravidlech (kterým by se vysoké školy dostaly do režimu státní pokladny) - společně s místopředsedy ČKR pro ekonomiku (Hindls) a legislativu (Mathé)
10. 2. 2012: Zasedání Akademického senátu UK
7.-8. 2. 2012: Série jednání s děkany a pověřenými členy Vědecké rady UK o struktuře systému PRVOUK
3. 2. 2012: Jednání části předsednictva ČKR s předsedkyní školského výboru PSP doc. Putnovou a dalšími členy výboru
3. 2. 2012: Stanovisko k údajné expertíze UK k církevním restitucím
2. 2. 2012: Jednání s pražským primátorem doc. Svobodou
1. 2. 2012: Snad už poslední podpis potřebný pro rozjezd projektu Biocev: ministr školství J. Dobeš
1. 2. 2012: Jednání s Radou kolejí a menz
1. 2. 2012: Předání dekretů novým profesorům českých vysokých škol ve Velké aule. Tentokrát bez pana prezidenta Klause, který se na poslední chvíli omluvil.

1. 2. 2012: Zasedání předsednictva České konference rektorů
27. 1. 2012: Jednání širšího vedení (Council) Evropské univerzitní asociace (EUA) v Bruselu. Hlavními částmi jednání byla diskuse s eurokomisařkami pro vzdělávání paní Androulla Vassiliou (hl. o novém programu Erasmus for all) a pro výzkum, inovace a vědu paní Máire Geoghegan-Quinn (hlavně o programu Horizon 2020)

26. 1. 2012: Jednání nejužšího vedení (Board) Evropské univerzitní asociace (EUA) v Bruselu

24. 1. 2012: Pan ministr školství J. Dobeš si pozval rektory veřejných a státních vysokých škol k jednání o věcných záměrech zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům (které ale nehodlá podle výsledků debaty modifikovat). Před ministerstvo přišli podpořit přicházející rektory zástupci studentů. Po jednání byla tisková konference ČKR.
Toto jsem při příchodu dostal od studentů

23. 1. 2012: Poslední rozloučení s naší studentkou A. Drbohlavovou
23. 1. 2012: Předsednictvo ČKR se ohradilo proti mému předvolání ministrem Dobešem k podání vysvětlení mé nezodpovědnosti. Zveřejnil jsem svoji reakci na toto předvolání.
20. 1. 2012: Zasedání Akademického senátu UK. Kromě schválení principů rozdělování prostředků na UK v roce 2012 se AS UK např. vyjádřil k mému předvolání "na kobereček" ministrem Dobešem (i tohoto si povšimla média - např. ČT24, Týden.cz, lidovky.cz, Novinky.cz, iDnes.cz nebo UKáčko.cz)
19. 1. 2012: Informační shromáždění zástupců akademické obce Univerzity Karlovy k věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům v přeplněné největší posluchárně UK Collegium maximum na PF. Na závěr byla jednomyslně přijata rezoluce. Zde jsou záznamy jednotlivých vystoupení.
Shromáždění a jeho doprovodné akce (vyhazování 90 melounů z okna, pochod studentů k úřadu vlády) se těšila značné mediální pozornosti (např. Aktuálně.cz, Týden.cz 2x,  iDnes.cz - vč. videa, iHNed.cz, Lidové noviny - tam je i video z házení melounů a on-line reportáž, Novinky.cz, České noviny, deník.cz, Český rozhlas 2x, ČT24 2x, Česká pozice, UKáčko.cz - též video, úvodník na Neviditelném psu a komentář na Týden.cz či v Parlamentních listech, dokonce i Blesk). Dokonce si všimla i mezinárodní média (Associated Press)
Pan ministr školství J. Dobeš si mě poněkud zvláštním způsobem "povolal na kobereček".
Vzniklo Facebookové forum "Stojíme za rektorem UK"

18. 1. 2012: Účast v panelové diskusi o budoucnosti evropské výzkumné a vysokoškolské politiky v nových podmínkách na zasedání německé rektorské konference (HRK) na Université de Strasbourg
16. 1. 2012: Studenty organizované uctění památky Jana Palacha u jeho pamětní desky na budově UK FF

16. 1. 2012: Prezentace nového multimediálního webu o Janu Palachovi připraveného s podporou UK studenty a mladými akademickými pracovníky Filosofické fakulty (www.janpalach.cz)
16. 1. 2012: Porada děkanů UK
13. 1. 2012: 111. zasedání Předsednictva České konference rektorů
12. 1. 2012: Koordinační schůzka vedení akademických senátů fakult UK k věcným záměrům zákonů o VŠ a o finanční pomoci studentům
12. 1. 2012: Jednání k aktualizaci Národního programu reforem v oblasti zdravotnictví
11. 1. 2012: Úvodní jednání k aktualizaci Národního programu reforem
11. 1. 2012: Zahájení oslav 60 let existence MFF v aule na Malé Straně
5. 1. 2012: Předsednictvo Akademického senátu UK
1. 1. 2012: Přeji všem, kteří na tyto stránky zavítají, dobrý rok 2012--> rok 2013

<-- rok 2011
<-- rok 2010
<-- rok 2009
<-- rok 2008
<--  rok 2007
<-- rok 2006

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.