2007
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze

--> rok 2012
--> rok 2011
--> rok 2010
--> rok 2009
--> rok 2008

<-- rok 2006

20. 12. 2007: Slavnostní podpis zakladatelské smlouvy zájmového sdružení právnických osob BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy) za účasti premiéra ČR
Moje přivítání přítomných:
Projev předsedy vlády ČR Mirka Topolánka:

Info na aktuálně.cz
18. 12. 2007: Založení spin-off firmy UK - AB PHARMA s.r.o.
AB PHARMA bude poskytovat služby v oblasti vývoje a vypracování testů léčiv, která mají být zaregistrována před uvedením na trh. Firma bude využívat výsledků výzkumu a vývoje katedry analytické chemie a katedry biochemie FaF a zkušeností jejich vedoucích pracovníků. Vznikla jako jeden z výstupů projektu CPPT UK – Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.
11. 12. 2007: Otevření studentského klubu v nově zrekonstruovaném podzemí Karolina s kapelou Sdružení rodičů a přátel ropy

10. 12. 2007: Slavnostní předání Bolzanovy ceny

6. 12. 2007: Středisko vzdělávací politiky UK PedF uveřejnilo nejnovější údaje o zaměstnanosti absolventů vysokých škol na českém pracovním trhu. Absolventi UK mají tradičně minimální nezaměstnanost.

5. 12. 2007: Diskuse prezidenta ČR Václava Klause se studenty 1.LF

30. 11. 2007: The Times Higher Education Supplement uveřejnil další ročník svého prestižního hodnocení světových univerzit. V publikované první čtyřstovce je z ČR pouze Univerzita Karlova, a to na 290. místě. Oproti loňskému žebříčku jde o mírné (nesignifikantní) zhoršení. Za zmínku stojí pozoruhodný nástup čínských univerzit (před námi jich je 5, nepočítaje Hong-Kong). Obávám se, že se začíná potvrzovat, že jak čínské pumpování peněz do univerzit, tak absence téhož u nás začíná přinášet předvídatelné (a předvídané) plody.
30. 11. 2007: Úspěšná společná prezentace UK, ČVUT, VŠE, ČZU a VŠCHT Scientia Pragensis aneb Den vědy na pražských vysokých školách
Tisková konference ke Dni vědy na pražských vysokých školách
26. 11. 2007: Předáváni cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum a pro vynikající studenty a absolventy studia
Cenu za výzkum získal kromě jiných také Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK za publikace Abusir IX a X – The Pyramid Complex of Raneferef a  Ing. Janu Radil, PhD. s  Ing. Josefem Vojtěchem ze sdružení CESNET, z.s.p.o.(jehož je UK významným členem) za použití optických vláknových zesilovačů v české národní výzkumné a vzdělávací síti. 
Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně získal m.j. Dr. Jan Dušek z Evangelické teologické fakulty UK za projekt Aramejské rukopisy z Vádí Dalíje a Samaří z doby 40-332 př. n.l. 
3 z 5 cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu získali studenti/absolventi UK: MUDr. Jan Polák, Mgr. Helena Kaiserová, PhD. a Mgr. Aleš Benda
22. 11. 2007: Vernisáž výstavy obrazů, které budou vydraženy ve prospěch Konta Bariéry, v Křížové chodbě Karolina

21. 11. 2007: Ministerstvo školství uveřejnilo výsledky průběžného hodnocení Výzkumných záměrů započatých v roce 2005 (VZ jsou hlavní formou institucionální podpory výzkumu).
Z 29 VZ na UK žádný neskončil v nejhoší kategorii D (nevyhovující) a jen jeden v kategorii C (vyhovující). Drtivá většina (19) je hodnocena v nejlepší kategorii A (velmi dobrý), zbytek (9) je v kategorii B. UK je v počtu projektů hodnocených lépe než C mírně nadprůměrná - takových VZ má skoro 97 %, zatímco průměr ČR je necelých 93 %. Počet VZ UK hodnocených A vzrostl z 12 ve vstupním hodnocení na 19 v hodnocení průběžném. Dnes jsou tedy 2/3 našich VZ v kategorii A.
Upřímně gratuluji a děkuji všem řešitelům a jejich týmům. Děkuji také těm členům Vědecké rady UK, kteří věnovali svůj čas a energii, aby se účastnili kontrol MŠMT na místě řešení VZ. Je vysoce pravděpodobné, že tato úspěšná aktivita v rámci VZ významně přispívá k dramaticky roustoucímu vědeckému výkonu UK.

17. 11. 2007: Připomínka 17. listopadu (hlavně 1939) před Hlávkovou kolejí, pak v Ruzyni

14. 11. 2007: Slavnostní zasedání ve Velké aule Karolina k výročí 17. listopadu.

14. 11. 2007: Slavnostní zahájení činnosti Centra pro přenos poznatků a technologií UK jako samostatné součásti univerzity (předtím fungovalo 30 měsíců jako projekt z větší části financovaný ze strukturálních fondů EU)

14. 11. 2007: idnes.cz uveřejnila hodnocení českých vysokých škol.
V hodnocení vědeckého výkonu (podle publikací v databázi Scopus) ve vztahu k počtu studentů (jako odhad "blízkosti" studentů k aktivnímu výzkumu) je UK s náskokem v nejlepší trojici v ČR. Před UK je VŠCHT a těsně za UK je Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Na rozdíl od UK nemají tyto školy prakticky humanitní obory, jejichž výsledky se ve Scopusu objevují daleko méně, než přírodovědné obory, a jejich celkové "skóre" tedy není "ředěno" studenty humanitních oborů (kterých má UK 57%).
Je pozoruhodné, že idnes.cz považuje kromě těchto 3 škol ze nadprůměrné ještě dalších 8 VŠ (až po ČZU včetně na tomto grafu), i když průměr příslušného ukazatele (Scopus/počet studentů) je pro veřejné vysoké školy v ČR 24 (resp. 23, počítáme-li i poměrně novou a neuniverzitní Jihlavu, která má nulu). Nad tímto průměrem je jen 7 škol (až po Pardubice včetně, viz graf).

V zaměstnanosti absolventů je UK rovněž v první trojici (za AMU a VŠE).

9. 11. 2007: Valné shromáždění Unie univerzit hlavních měst Evropy UNICA na moskevské Lomonosově univerzitě
Nový a starý prezident UNICA prof. S. Zenios (Kypr) a prof. A. Mettinger (Vídeň)
5.-7. 11. 2007: Windsdor Consultation: Public Purpose and Public Support of Research-Intensive Universities: International Conferences on the Future of Higher Education
Jednání prezidentů a rektorů významných světových univerzit (např. Stanford University, University of Oxford, University of Edinburgh, Cornell University, Imperial College London, Kings College London, University College London, University of Texas, University of Virginia, University of Michigan, University of Manchester, University of British Columbia, University of Glasgow, Northwestern University, University of Liverpool, University of Bristol, University of Lausanne, University of Hong Kong, Syracuse University,...)

28. 10. 2007: Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky ve Vladislavském sále Pražského hradu
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 4 osobnostem spojeným s UK:
Prof. PhDr. Dagmar Čapkové, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy
Emeritní profesorka Univerzity Karlovy Dagmar Čapková je světově uznávanou komenioložkou a patří mezi nejvýznamnější badatele jak o díle a odkazu J.A. Komenského, tak o dějinách vzdělanosti a filozofii pedagogiky. Její rozsáhlé vědecké, ediční a interpretační dílo má v tomto oboru zásadní mezinárodní význam.
Doc. PaedDr. Pavlu Kolářovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy
Přednosta Kliniky rehabilitace 2.LF UK doc. Pavel Kolář je u nás i v zahraničí uznávaný odborník v oboru fyzioterapie. Originálním způsobem rozvinul problematiku motorického pohybového vývoje v aplikaci na diagnostiku a léčení poruch hybného systému.
Prof. RNDr. Miroslavu Fiedlerovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy
Absolvent UK MFF (1950) a profesor UK (1965) Miroslav Fiedler je světově uznávaným českým matematikem. Zásadního posunu vědeckého poznání dosáhl především v oblasti lineární algebry a teorie grafů.
MUDr. Tomáši Klímovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy
Absolvent LF UK (1957), profesor MUDr. Tomáš Klíma je americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích, který jim umožňuje seznamovat se s nejmodernějšími léčebnými postupy a aplikovat je v našem zdravotnictví. Významným partnerem této jeho aktivity jsou lékařské fakulty UK.
(foto z aktualne.cz)
26. 10. 2007: Za ČKR se účastním kulatého stolu o autonomii a zodpovědnosti univerzit na plenárním zasedání konference Evropské univerzitní asociace (EUA) ve Vratislavi
25. 10. 2007: Zasedání Vědecké rady UK:
Kromě schválení několika profesur a čestných doktorátů vyslovila souhlas s novými Dlouhodobými pravidly hospodaření UK
17. 10. 2007: Zahájení výstavy fotografií Michaela Teaguea „Po stopách portugalských mořeplavců“ v Karolinu (s velvyslancem Portugalska)

16. 10. 2007: Zasedání Správní rady UK:
Mj. vyslovila souhlas s Aktualizací Dlouhodobého záměru UK na nadcházející akademický rok a s novými Dlouhodobými pravidly hospodaření UK
16. 10. 2007: Návštěva britské princezny Anne na UK  

Moje uvítání princezny:
Your Royal Highness,
Your Excellency,
Ladies and gentlemen,

Welcome at the historical premises of Charles University in Prague, one of the oldest European Universities.
In particular, it is my great honour and pleasure to welcome Her Royal Highness The Princess Royal. As a member of the British Royal Family she is a high representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, a country with which our university has a strong tradition of numerous productive academic links.

As a Chancellor of the University of London, Her Royal Highness also represents our very important partners in current academic collaboration and exchange. University of London is a large federation of famous, relatively independent institutions of higher education in London, such as, for example, the University College London, King's College London, London School of Economics and Political Science, Royal Academy of Music, St George's, or the Institute of Cancer Research. This unity in diversity is inspirational for us here in Prague especially now, as we face the non-negotiable fact that unprecedented investments into higher education infrastructure from the European structural funds are coming to the Czech Republic but cannot be spent in Prague, which, however, educates the majority of Czech students and performs most of the best research. This situation threatens to drain top academics from efficient Prague institutions to less experienced schools and start-ups in other regions. Therefore, the universities of Prague are now preparing much tighter cooperation in essential issues of their future development, partly inspired by the successful example of the University of London.

From its very beginnings in the first half of the 14th century, the Charles University in Prague had close links to academic life on the British islands. The intellectual milieau of the medieval university was largely determined by disputations over the works of John Wycliff. My predecessor in the rector’s office, John Hus, whose statue can be seen from these windows in the university courtyard, further developed Wycliff’s teaching and to this day he is considered a role model of moral integrity of a scholar.

Many more examples could be given of close links throughout subsequent centuries. Let me specifically mention one of a great value to us from the stormy 20th century. After the occupation of Czechoslovakia by Nazzi Germany in 1939 the Czech universities were closed and many students fled first to France and then to the Great Britain. British universities showed a noble gesture and offered places to Czechoslovak medical students who were within a year of qualification to let them complete their studies. Thus about 40 Czechoslovak medical students were distributed between British Universities in small numbers from Edinburgh down to Bristol. Oxford University declared itself a sponsor and staged graduation ceremonies precisely in the style of Czechoslovak Universities.

After the Velvet Revolution and restoration of academic freedom in our country in 1989 many colleagues from British universities helped to modernize the teaching programs at Charles University. Exchange of students and professors and their participation in joint research teams now enrich both countries. We are proud that at present there are 264 British students at Charles University, 250 of them at our medical faculties. In addition, there are now nearly 40 students from Britain enrolled at Charles University within the framework of the Erasmus exchange program. Many of these students are present here today. Similar numbers of Charles University students now study at British universities. In fact, universities of Great Britain are the most sought after destination of our students when they apply for the Erasmus program. In this academic year we had more than 500 such applications. Unfortunately, we are unable to satisfy this desire, as only 141 students will actually realize their Erasmus semester in Great Britain. As a result, our most active partner in Erasmus is Germany. We hope that will be able to improve this situation in near future in close cooperation with our British counterparts and thus strengthen our reputation as one of the most active Europe’s universities in the Erasmus programme.

Another important means that enable relatively easy international student mobility are inter-university agreements. Here again, Charles university has quite o few with British universities, but we would like more of those with the more prestigious institutions, as are , for example, those constituting the University of London.

For all these reasons I am grateful for days like today when our collaboration develops by concrete new steps crowned by a visit at the highest level. It is a pleasure to welcome Her Royal Highness and the professors from Oxford and Bath Universities on the occasion of launching the British Studies program at Charles University in Prague.

Thank you all for your attention.
12. 10. 2007: Zasedání Akademického senátu UK:  
Schválil m.j. Aktualizaci Dlouhodobého záměru UK na nadcházející akademický rok a nová Dlouhodobá pravidla hospodaření UK
12. 10. 2007: Kvůli dalšímu z mnoha jednání o vážných problémech operačního programu EU Výzkum a vývoj pro inovace jsem přišel o slavnostní otevření nástavby na Právnické fakultě.

11.-12. 10. 2007: S dalšími 11 univerzitami s celého světa spoluzakládáme International Forum of Public Universities. UK zastupoval prorektor Škrha. Cílem Fora je užší spolupráce ve svých oblastech významných univerzit ze všech kontinentů (obdoba naší dlouholeté participace v Coimbra Group a UNICA, ale za hranicemi Evropy).
Členy jsou kromě UK:
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Université Libre de Bruxelles, Belgium
Universidade de São Paulo, Brazil
Université de Montréal, Canada
Universidad de Chile, Chile
Nankai University a Peking University, China
Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, France
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany
Jawaharlal Nehru University, India
Università di Bologna, Italy
Nagoya University, Japan
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
Université Mohammed V – Agdal, Morocco
Universitatea din Bucuresti, Romania
Lomonosov Moscow State University, Russia
Université Cheikh Anta Diop, Senegal
Universitat de Barcelona, Spain
Université de Genève, Switzerland
University of California, USA
Říjen 2007: Při příležitosti 70. výročí svého založení udělila Slovenská technická univerzita v Bratislavě Univerzitě Karlově pamětní medaili (převzal ji prorektor Šobr)

5. 10. 2007: Podpis smlouvy se Sincrotrone Trieste SCpA o budování a provozování naší optické dráhy na synchrotronu ELETTRA (na základě předchozích úspěšných 5 let). Se mnou tam byl děkan MFF prof. Němeček a "otec zakladatel" naší účasti prof. Matolín z MFF.
4. 10. 2007: Zahájení dalšího ročníku doktorského studia biomedicíny v Aule UK FTVS
3. 10. 2007: Slavnostní zahájení akademického roku českých vysokých škol v Betlémské kapli (akce České konference rektorů)
Konec září - začátek října 2007: intenzivní série jednání kolem operačního programu ESF Výzkum a vývoj pro inovace, katastrofálně zdrženého ze strany MŠMT
28. 9. 2007: Návštěva partnerské Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (předávání Lautenschläger Research Prize, střídání rektorů)
27. 9. 2007: Prorektor Šobr nás zastupoval na oslavách 70 let Slovenské technické univerzity v Bratislavě, od které jsme při té příležitosti dostali medaili
20. 9. 2007: Prednáška francouzského ministra pro Evropu Jean Pierre Jouyet ve Vlasteneckém sále Karolina v rámci našeho Evropského diskusního fora
19.9. 2007: Studentka UK MFF Eva Černohorská získala 3. místo v soutěži mladých vědců EU Contest 2007. Devatenáctý ročník se uskutečnil tento týden ve španělské Valencii a zúčastnilo se jej 121 studentů ve věku od čtrnácti do dvaceti let s 80 projekty.

18. 9. 2007: Celodenní seminář MŠMT k Vybraným tezím Bílé knihy terciálního vzdělávání, připravované za MŠMT profesorem Matějů (naše stanovisko k Vybraným tezím je zde)
13. 9. 2007: Zahájení výstavy World Press Photo 2007 v Karolinu

6.-7. 9. 2007: Výjezdní zasedání kolegia rektora k Aktualizaci Dlouhodobého záměru pro nadcházející akademický rok
6. 7. 2007: Oslavy 550 let naší partnerské Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  

  Rektor Albert-Ludwigs-Universität Freiburg prof. Wolfgang Jäger s manželkou
25. 6. 2007: 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2007)

22. 6. 2007: Zasedání rady sdružení 10 prestižních evropských univerzit Europaeum na Oxford University
19. 6. 2007: Udílení cen předsedy Grantové agentury ČR. Jednu ze 3 cen získal prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc z UK 1.LF.
15. 6. 2007: Byl jsem znovuzvolen místopředsedou České konference rektorů a dostal jsem (opět) na starosti agendu vnějších vztahů ČKR
5. 6. 2007: Na pozvání prezidenta ČR Václava Klause jsem se zúčastnil slavnostního oběda s prezidentem USA G. Bushem na pražském Hradě (stejně jako rektoři ČVUT a Masarykovy univerzity)
30. 5. 2007: Dvacáté výročí U3V na 1. LF (a tedy na UK)

22. 5. 2007: 3rd Czech - Japan Science and Technology Days v Tokyu. Vedle bohatého zastoupení ČVUT a AVČR jsem prezentoval UK jako kvalitního partnera na poli komerční spolupráce ve výzkumu.

21. 5. 2007: Znovu po krátké době v NIMS v japonské Tsukubě. Na základě podzimního jednání jsme s ředitelem NIMS (National Institute for Material Science) prof. Kishi (na obr. po mé pravé ruce) podepsali novou verzi smlouvy o ročních pobytech našich doktorandů na NIMS (které platí NIMS).
Změna spočívá jednak v možnosti, aby NIMS přijal více než dosavadních 5 našich doktorandů ročně, a jednak případně i na delší dobu (samozřejmě v závislosti na posouzení a souhlasu školitele). O zvýšení počtu z naší strany je možné uvažovat především díky rostoucímu zájmu NIMS o výzkum na rozhraní klasických materiálů a biomedicíny (biokompatibilita klasických materiálů, biologické materiály,...). Lze tedy očekávat zájem z lékařských fakult a PřF, příp. FaF.
NIMS je jedno z nejprestižnějších světových center materiálového výzkumu a jejich dosavadní pětileté zkušenosti s našimi doktorandy jsou vynikající (proto chtějí víc). Zájem o 5 našich doktorandů podle neoficiálních informací projevuje kolem 60 vedoucích laboratoří NIMS.
NIMS jsem tentokrát navštívil společně s prof. Matolínem z MFF (na obr. po mé levé ruce), jedním z "otců zakladatelů" této vynikající spolupráce.

18. 5. 2007: Společné výjezdní zasedání kolegia rektora Univerzity Karlovya bratislavské Univerzity Komenského v Bratislavě a na Děvíně.
17.-18. 5. 2007: Za ČKR jsem se zúčastnil konference ministrů školství k boloňskému procesu v Londýně.
16. 5. 2007: Rektorský sportovní den

15. 5. 2007: Českoamerickou cenu pro talentované studenty ziskal Jan Petrov z UK PF. V druhém ročníku studia zpracoval studii, v níž srovnaval odpovědnost členů představenstev akciových společností v ČR, Německu a USA. Ocenění mu předal v Moravské zemské knihovně v Brně americký velvyslanec Richard Graber.
14. 5. 2007: Tradiční zasedání Učené společnosti ve Vlasteneckém sále.
14. 5. 2007: Zasedání Vědecké rady European Research Council v Praze. Zúčastnil jsem se večeře se členy VR, kterou v Lichtenštejnském paláci pořádal pan premiér. Mluvil jsem s prof. Kafatosem, předsedou VR tohoto nového a vynikajícího mechanismu pro financování vědy na evropské úrovni, o tom, zda by bylo možno navýšit jeho - zatím relativně chudé - financování. Podle jeho názoru stojí za to, aby to vědci hlasitě požadovali, i když politická vůle není. Ta ovšem původně nebyla ani pro vznik ERC, který si "vydupali" evropští vědci jako alternativu nebo doplněk k byrokraticky složitým rámcovým plánům. Stejnou metodou má tedy cenu usilovat o navýšení prostředků.
6. - 7. 5. 2007: Slavnostní start nového programu EU LifeLong Learning (pod nímž pokračuje inovovaný úspěšný Erasmus). UK je nejlepší v Evropě v počtu učitelů, kteří k nám v rámci Erasmu míří z jiných univerzit. Bronzovou cenu EU za příkladnou práci Jean Monnet Center of Excellence slavnostně převzala prof. Rovná z FSV.
3. 5. 07: Výroční setkání 6.FP Network of Excellence CONSENT s panelovou diskusí na téma: What can we expect from the EU in the next 10 years?

1. 5. 2007: Korunovace Krále Majálesu Kampusáka I (věnoval mi základní cihlu budoucího nového kapusu UK)
foto UKáčko.cz
25. 4. 2007: Dr. h. c. pro Eriku Ambrams (rozhovor s ní je zde)

23. - 24. 4. 2007: Výjezdní zasedání Rozšířeného kolegia rektora (kolegium + děkani + předseda Akademického senátu) v Roztokách u Prahy
23. 4. 2007: Zahájení 37th Annual Meeting of the Husserl Circle (ke 100. výročí narození a 70. výročí úmrtí prof. Jana Patočky) s panem Václavem Havlem
17. 4. 07: "Erasmus Day" - V rámci oslav 20. výročí úspěšného evropského programu vysokoškolské studentské a pedagogické mobility Socrates/Erasmus jsme uspořádali diskusní setkání se "Erasmovskými" studenty právě přítomnými na UK, fakultními koordinátory a představitelů Erasmovských klubů na fakultách. Diskuse byla velmi živá a poskytla vedení UK užitečné podněty pro další zlepšování fungování tohoto programu (v němž jsme mimořádně úspěšní, viz oficiální statistika EU).

16. 4. 2007: Tradičně jsme ve Velké Aule hostili ceremoniál, při němž prezident republiky a ministryně školství předali jmenovací dekrety novým profesorům vysokých škol ČR. Celkem jich tentokrát bylo 68, z toho 18 "našich".

13. 4. 07: Jakožto místopředseda České konference rektorů pro vnější vztahy jsem zastoupil předsedu ČKR prof. Sáhu ze Zlína na jednání Rady Evropské asociace univerzit (EUA) v Bruselu.
Šlo především o přípravu společného stanoviska pro nadcházející londýnský summit evropských ministrů odpovědných za terciální vzdělávání ohledně postupu a dalších perspektiv boloňského procesu. Velký důraz se klade na upevnění faktické, nejen formální autonomie univerzit, vyjádřené zejména v autonomii rozpočtové, na další usnadnění mobility (vízové a podobné administrativní překážky) a na kvalitní doktorské studium jakožto přípravu špičkových odborníků jejich bezprostřední účastí na kvalitním původním vědeckém výzkumu.
Hodně se jednalo také o revizi statut EUA, kde vlastně jde o exaktnější definici toho, co se rozumí pod pojmem "univerzita". Konsensus jasně směřuje k chápání univerzity jako instituce, kde se výuka zásadně a podstatně realizuje v prostředí aktivní vědecké činnosti.
11. 4. 07: Valné shromáždění Spolku absolventů a přátel UK. Seznámil jsem členy spolku s úspěchy UK na poli mezinárodní mobility a vědecké produktivity. Diskutovali jsme i stále složitou situaci ve financování vysokých škol a vědy v ČR.  

10. 4. 07: Slavnostní zasedání k 659. výročí založení UK. Při něm jsme také předali ocenění kancléři KTF panu kardinálu Vlkovi za dlouholetou podporu a významný podíl na zkvalitnění výuky na KTF, spolupráci s univerzitou a celoživotní působení ve smyslu ochrany základních hodnot lidského života (a při příležitosti jeho kulatých narozenin).

3. 4. 07: Navštívil jsem naši partnerskou univerzitu ve španělské Salamance.
Byl jsem první zahraniční návštěvou po nástupu nového vedení (asi o 2 týdny dříve). Domluvili jsme se, že tato prastará univerzita má velký zájem o oživení jejich v poslední době poněkud "ospalých" vztahů se zahraničními univerzitami. Pro naše studenty je to určitě hodně zajímavá univerzita pro případný výměnný pobyt.  

2. 4. 07: Navštívil jsem naši partnerskou univerzitu v portugalské Coimbře. Je strará, pěkná, významná a s dobrými vztahy k latinskoamerickým zemím. Jmenuje se podle ní asociace starých prestižních evropských univerzit (Coimbra group), jejímž jsme členem.

Konec března 2007: Kongres Evropské asociace univerzit (EUA) v Lisabonu.
Na kongresu bylo oficiálně oznámeno rozhodnutí Rady EUA že další výroční kongres EUA na jaře 2009 se na naše pozvání bude konat na UK. Plénum EUA přijalo tuto zprávu nadšeným potleskem. Spolu s prezidentem EUA prof. Winklerem jsem na kongres osobně pozval předsedu Evropské komise J. Barrosa, který předběžně přislíbil účast, samozřejmě podle časových možností.
Pražský kongres EUA bude dosti významný pro život EUA. Jejímu prvnímu prezidentovi od vzniku EUA (sloučením Association of European Universities a Confederation of European Union Rectors' Conferences) v roce 2001, prof. Winklerovi, končí mandát a bude se tedy volit jeho nástupce. Volit se také bude předsednictvo. Lze tedy očekávat bohatou účast (dnes je členem EUA asi 800 univerzit).
Důležitou agendou pražského kongresu EUA bude příprava stanoviska EUA k summitu evropských ministrů odpovědných za terciální vzdělávání, naplánovanému na konec dubna 2009 v belgickém Leuven. Půjde o poslední "průběžný" summit ohledně postupu boloňského procesu před jeho závěrečným vyhodnocením v roce 2010. Budou se tedy řešit zejména další perspektivy evropského prostoru terciálního vzdělávání a výzkumu po roce 2010.
27. 3. 07: "Komorní" oslava 650. výročí založení Karlštejnské kapituly v kapli Sv. Kříže na Karlštejně.  

20. 3. 2007: Vernisáž výstavy „Souhlasím s Prohlášením Charty 77 z 1. 1. 1977“ na UK FF

19. 3. 2007: Vernisáž výstavy "Volby bez volby. Bělorusko – březen 2006" zorganizované studenty UK FF (v Křížové chodbě Karolina)

13. 3. 2007: Podpis inovované smlouvy s Akademií věd o spolupráci při uskutečňování doktorských programů (a specificky v biomedicíně)
8. 3. 2007: Čestný doktorát UK obdrželi belgický virolog a blízký spolupracovník prof. Holého prof. Erik De Clercq (na návrh VR 2.LF) a americký analytický chemik českého původu prof. Miloš V. Novotný (na návrh VR PřF)

6. 3. 2007: V rámci pokračování cyklu "Evropské diskusní fórum" přednášel ve Vlasteneckém sále britský ministr pro Evropskou unii Geoff Hoon

26.2. - 2.3. 2007: Návštěva partnerských univerzit v Austrálii (s prorektorem prof. Škrhou):
Dosud měli naši studenti jedinou možnost pro výměnné pobyty v Austrálii - University of Queensland (UQ) v Brisbane. UQ patří ke skupině 8 prestižních australských univerzit, tzv. Group of Eight (Go8). Dohoda mezi UK a UQ byla uzavřena v roce 2001 a funguje k oboustranné naprosté spokojenosti. Při této návštěvě jsme projednali a podepsali rozsáhlý upřesňující dodatek této smlouvy.
Zajímavostí je třeba to, že šéfem zdejší School of Population Health je nově prof. Alan Lopez, do nedávna WHO Senior Scientific Adviser and Editor-in-Chief of the WHO World Health Report 2002.
Pečeť UK vytesaná na jedné z budov hlavního kampusu University of Queensland
Navíc jsme projednali a podepsali nové dohody s dalšími 3 australskými univerzitami: mladou a moderní Griffith University na Gold Coast jižně od Brisbane, Macquarie University v Sydney a University of Melbourne (člen Go8). Navázání přerušené dřívější spolupráce jsme dohodli s Monash University v Melbourne (člen Go8). Možnosti výměnného studia v Austrálii se tak pro studenty UK podstatně rozšířila, a to vesměs o velmi zajímavé a prestižní univerzity, navíc v atraktivních lokalitách.
Podpis smlouvy s University of Melbourne
20. 2. 2007: Předání zlaté pamětní medaile UK ThDr. Otu Mádrovi, Dr. h.c. na KTF na konferenci k jeho devadesátinám

20. 2. 2007: Slavnostní předání Iberoamerické ceny ve Vlasteneckém sále Karolina za účasti paní Livie Klausové. Hlavní cenu letos vyhrál Karel Smékal z Filozofické fakulty UK.

20. 2. 2007: Zahájení výstavy "Pocta všem, kteří vzdorovali" v křížové chodbě Karolina v rámci festivalu Mene Tekel s guvernérem ČNB J. Tůmou.  
1. 2. 2007: Čestný doktorát UK obdržel na návrh VR 1.LF švýcarský strukturní biolog prof. Ueli AEBI, PhD.

26. 1. 2007: V den 660 výročí vydání buly papeže Klementa VI., jíž povolil založení obecného učení v Praze (podle některých to je den vzniku UK), schválil Akademický senát UK návrh vnitřního předpisu, jímž se upravuje univerzitní podpora studentských spolků. Pokud vím, jsme zatím jediná univerzita v ČR, která něco takového má.
29. 1. 2007: Za unikátní spolupráci s Univerzitou jsem předal stříbrnou pamětní medaili UK prezidentovi Olympus Medical Systems panu Haruhito Morishimovi.

25. 1. 2007 jsem na zasedání vědecké rady UK informoval o výsledcích vědecké práce na UK v roce 2006 z pohledu databáze Web of Science:
18. 1. 2007: Na slavnostním zasedání ve Španělském sále Pražského hradu k výročí 300 let od preskriptu, jímž datuje své počátky ČVUT, jsem jménem UK předal této partnerské univerzitě zlatou pamětní medaili jako ocenění jejích výkonů i dosavadního partnerství.
 

--> rok 2012
--> rok 2011
--> rok 2010
--> rok 2009
--> rok 2008

<-- rok 2006

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.