2011
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze

--> rok 2012

<-- rok 2010
<-- rok 2009
<-- rok 2008
<--  rok 2007
<-- rok 2006

28. 12. 2011: Závěr roku je letos hodně smutný: v Latinské Americe tragicky zahynula studentka UK FF Alexandra Drbohlavová

22. 12. 2011: Vzpomínkové shromáždění akademické obce UK k uctění památky prezidenta Václava Havla ve Velké aule Karolina (zde záznam na ČT24, zde je několik fotografií)
21. 12. 2011: S několika členy kolegia rektora a předsednictva AS UK podepisuji kondolenční knihu na Pražském hradě

21. 12. 2011: Rozloučení s prezidentem Václavem Havlem ve Vladislavském sále Pražského hradu

20. 12. 2011: Účast na requiem za prezidenta Václava Havla v akademickém kostele sv. Salvátora (promluva prof. Tomáše Halíka zde)

20. 12. 2011: Předání stříbrné pamětní medaile UK prof. JUDr. Marii Kalenské, DrSc.

18. 12. 2011: ZEMŘEL VÁCLAV HAVEL

16. 12. 2011: Společná tisková konference RVŠ a ČKR k vypořádání připomínek k věcným záměrům zákonů o VŠ a o finanční pomoci studentům
16. 12. 2011: Zahájení trvalé expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

15. 12. 2011: Vystoupení za ČKR na Sněmu AVČR
14. 12. 2011: Zahájení výstavy Věda je krásná v Křížové chodbě Karolina

11. 12. 2011: Přivítání Jeho Svatosti Dalajlámy na kulatém stole o lidských právech v Asii, pořádaném Forem 2000 na UK FF

8. 12. 2011: Účast na slavnostním obědě s ruským prezidentem D. Medvěděvem na Pražském hradě
5. 12. 2011: Jednání s premiérem P: Nečasem o financování vysokých škol a o RVVI
1. 12. 2011: Zasedání Akademického senátu UK
1. 12. 2011: Zasedání Vědecké rady UK (hl. o systému financování vědy na UK)
1. 12. 2011: 113. zasedání Pléna České konference rektorů v Hradci Králové
30. 11. 2011: Udělení zlatých medailí UK pánům Ivanu Klimovi a Jiřímu Stránskému

30. 11. 2011: Tisková konference ke Dni vědy na pražských vysokých školách Scientia Pragensis

29. 11. 2011: Na malé oslavě gratuluji prof. RNDr. Ivanu Raškovi, DrSc (UK 1.LF) ke zvolení členem prestižní European Molecular Biology Organization (EMBO)

29. 11. 2011: Projednání systému financování vědy na UK na Ekonomické komisi AS UK, krátká návštěva na Ediční komisi.
28. 11. 2011: Porada děkanů UK
24. 11. 2011: Účast na vernisáži výstavy “Svatá Anežka Česká –  princezna  a řeholnice” v Anežském klášteře (na zahájení související mezinárodní odborné konference pořádané našimi pracovišti mě zastoupil pror. Šobr)

24. 11. 2011: Na předání Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy nejlepším studentům a absolventům mě zastoupil pror. Jakubec. Ocenění získaly RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D. (UK PřF) a Mgr. Daniela Burská Fornůsková, Ph.D. (UK PřF a 1.LF).

24.-25. 11. 2011: Jednání s fakultami o připravovaném systému financování vědy na UK
18. 11. 2011: Národní cenu za vědu "Česká hlava" (aspirující na jakousi českou "nobelovku") získal kardiolog (a bývalý prorektor UK) prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc z UK 3.LF. Cenu Doctorandus pro PhD studenty) získal Jan Petrášek z UK 1.LF. Na slavnosti mě zastopil pror. Volf.

16. 11. 2011: Hlávkova nadace při tradiční slavnosti na zámku v Lužanech udělila prestižní medaile Josefa Hlávky prof. MUDr. Radaně Königové, CSc. (UK 3.LF) a prof. RNDr. Františku Vyskočilovi, DrSc. (UK PřF a AV). Cenu Josefa Hlávky pak získalo celkem 14 studentů a mladých pracovníků UK. Na slavnosti mě zastoupil pror. Šobr.

16.-20. 11. 2011: Zastupuji EUA Board na konferenci International Association of Universities (IAU) "Strategies for Securing Equity in Access and Success in Higher Education" v Nairobi

15. 11.  2011: Tradiční slavnostní shromáždění UK k 17. listopadu s koncertem Orchestru a sboru UK ve Velké aule.
(můj projev)

14. 11. 2011: Slavnostní shromáždění k 65. výročí založení Pedagogické fakulty UK
(můj projev)

10. - 12. 11. 2011: Hostíme výroční zasedání sdružení 22 prestižních světových univerzit International Forum of Public Universities (IFPU), které jsme v roce 2007 spoluzaložili
10. 11. 2011: Na slavnostním předání Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2011 mě zastoupil pror. Jakubec. Jedním ze čtyř oceněných je prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. z UK 1.LF, pediatr a expert na dědičné mporuchy metabolismu (dlouholetý spolupracovník nedávno zesnulého prof. Elledera).

9. 11. 2011: S rektorem Havlíčkem zahajujeme "hokejovou bitvu" mezi UK a ČVUT (vyhráli jsme 7:4)

9. 11. 2011: Účast v panelové diskusi o excelenci ve vědě pořádané německým velvyslanectvím, Humboldt klubem ČR a Učenou společností ČR

8. 11. 2011: Zasedání Board of Trustees (jehož jsem členem) sdružení 10 předních evropských universit Europaeum (jehož je UK členem) v Londýně

7. 11. 2011: Projednání institucionálního financování vědecké práce na UK na půdě Ekonomické komise Akademického senátu UK
7. 11. 2011: 20. výročí založení CEFRES (v klášteře Emauzy)
4. 11. 2011: Porada děkanů (o vnitouniverzitní distribuci prostředků, které UK získává od státu na svůj dlouhodobý koncepční rozvoj jakožto vědecká instituce)
4. 11. 2011: Příspěvek na semináři "Spolupráce mezi akademickou a komerční sférou" spolupořádaném Senátem PČR a Akademií věd

3. 11. 2011: Zasedání Vědecké rady UK (m.j. také o vnitouniverzitní distribuci prostředků, které UK získává od státu na svůj dlouhodobý koncepční rozvoj jakožto vědecká instituce)
2. 11. 2011: Zahájení další rozsáhlé kontroly NKÚ (investiční aktivity UK za posledních 10 let)
28. 10. 2011: Účast na předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále. Medaili za zásluhy získaly dvě osobnosti UK - prof. Martin Hilský a prof. Petr Piťha.
25. 10. 2011: Koncert Orchestru a sboru UK v Dvořákově síni Rudolfina

24. 10. 2011: Tisková konference k podpisu smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví o převodu specializačního vzdělávání lékařů univerzitám s lékařskými fakultami
20. 10. 2011: Zasedání řídícího výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board) v Bruselu
18. 10. 2011: Pracovní snídaně primátora Prahy doc. Svobody s pražskými rektory
14. 10. 2011: Zasedání Akademického senátu UK
13. 10. 2011: Zahájení kontroly NKÚ (2 projekty z fondů EU)
13. 10. 2011: Seminář o výsledcích projektu auditu české vědy
12. 10. 2011: Inaugurace nového rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka

11. 10. 2011: Na veřejném slyšení v Senátu PČR hovořím o stanovisku ČKR k připravovanému návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách
10. 10. 2011: Galavečeře konference FORUM 2000
10. 10. 2011: Porada děkanů UK
7. 10. 2011: Slavnostní setkání k 20. výročí založení CERGE (video zde)

7. 10. 2011: Celodenní seminář MŠMT o návrzích věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční podpoře studentů. Pan ministr Josef Dobeš přitom překvapivě představil některé zásadní změny oproti dosud s reprezentacemi VŠ projednávaným důležitým ustanovením.
6. 10. 2011: Pracovní večeře Předsednictva ČKR s vedením AV ČR (na pozvání pana předsedy Drahoše)
6. 10. 2011: Vyšel další ročník jednoho z nejrespektovanějších světových žebříčků univerzit THES. Naše místo je 305. UK je tradičně jedinou vysokou školou v ČR, která se umístila v publikované první čtyřstovce, konkrétně na 305. místě. Podle tohoto hodnocení tedy patří UK mezi 1.8% nejlepších vysokých škol na světě. Vzhledem k tomu, že se meziročně dramaticky změnila metodika, nemá srovnání s loňským 267. místem velký smysl. Za námi jsou v letošním hodnocení nejen všechny univerzity bývalé komunistické střední Evropy (s výjimkou některých východoněmeckých), ale např. i římská La Sapienza (324.), bruselská Vrije Universiteit (318.) nebo vídeňská technika (346).  
6. 10. 2011: Zemřel Steve Jobs, jedna z nejvíce fascinujících osobností současnosti

6. 10. 2011: Studentský jarmark UK na Ovocném trhu (za podpory UK tradičně pořádá Studentská unie UK)

6. 10. 2011: Slavnostní start projektu výstavby superlaseru ELI Beamlines (součást ESFRI) za přítomnosti předsedkyně ESFRI paní Beatrix Vierkorn-Rudolph (ELI bude v Dolních Břežanech, slavnost byla ve Strahovském klášteře)

5. 10. 2011: Vláda odvolala všechny členy rady pro výzkum, vývoj a inovace (tady i mě)
3. 10. 2011: Slavnostní zahájení akademického roku vysokých škol ČR na Slezské univerzitě v Opavě za přítomnosti pánů premiéra Nečase a ministra školství Dobeše
30. 9. 2011: 267. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
29. 9. 2011: Zasedání Vědecké rady UK. Předal jsem zde zlatou pamětní medailu UK významné lingvistce prof. PhDr. Jarmile Panevové, DrSc.

27. 9. 2011: Jednání Research Policy Working Group Evropské univerzitní asociace v Bruselu
27. 9. 2011: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR neschválila návrh na ekonomické podřízení veřejných vysokých škol Ministerstvu financí, obsažený v ministerstvem připraveném poslaneckém pozměňovacím návrhu k vládní novele zákona o rozpočtových pravidlech. Na toto riziko v uplynulých týdnech důrazně upozornila jak ČKR, tak RVŠ.
25. 9. 2011: Zemřel jeden z nestorů biomedicínského PhD vzdělávání na UK a význačný vědec v oboru geneticky podmíněných metabolických chorob prof. Milan Elleder z UK 1.LF

22. 9. 2011: Mimořádný sněm Rady vysokých škol
21. 9. 2011: Návštěva provosta University of Massachusetts Lowell dr. Abdelala s doprovodem, která vyústí do přípravy institucionální spolupráce

20. 9. 2011: Podepisuji rok a půl domlouvanou smlouvu s Ministerstvem zdravodtnictví o zajištění předatestační přípravy lékařů
19. 9. 2011: Zahájení mezinárodní konference "Práva městská království českého" v Malé aule Karolina (originální výtisk tohoto zákoníku z roku 1579, který je majetkem UK PF, leží na stole na pravém kraji obrázku)

16. 9. 2011: Jednání s Předsednictvem Rady pro výzkum, vývoj a inovace o akutním vážném ohrožení autonomie vysokých škol, na které upozornilo usnesení posledního zasedání České konference rektorů.
Předsednictvo RVVI přijalo toto usnesení:
    1.    Předsednictvo Rady vyjadřuje zásadní nesouhlas s částí pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k vládnímu návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech (tisk č. 287/1), ve které se navrhuje podřídit prostředky poskytované veřejným výzkumným institucím a veřejným vysokým školám podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (tj. prostředků na vědu, výzkum, vývoj a inovace) režimu státní pokladny.
        Tato změna by mimo jiné znemožnila těmto institucím převádět tyto prostředky na své bankovní účty (musely by být vedeny výhradně u ČNB) a Ministerstvo financí by jednak získalo oprávnění k jejich krátkodobému ukládání nebo investování na finančním trhu a jednak by mohlo bez jakéhokoliv přesnějšího zákonného vymezení přímo stanovovat termíny a rozsah platebního režimu na účtech v ČNB.
    2.    Předsednictvo Rady souhlasí s odmítavým stanoviskem České konference rektorů k výše uvedenému návrhu.
    3.    Předsednictvo Rady upozorňuje na nevyjasněnost finanční náročnosti navržené změny pro veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce a na nepřipravenost systému státní pokladny na náhlý a výrazný nárůst objemu a změnu charakteru  požadovaných finančních operací.
    4.    Předsednictvo Rady konstatuje, že navrhovanou změnou by došlo k významnému oslabení postavení veřejných výzkumných institucí a veřejných vysokých škol při nakládání s prostředky na vědu, výzkum, vývoj a inovace, k značnému znejistění těchto institucí a tím ke zhoršení podmínek pro vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost.
15. 9. 2011: Zahájení výstavy World Press Photo v Křížové chodbě Karolina

13. - 14. 9. 2011: Účast na části zasedání Akreditační komise v Hejnicích
13. 9. 2011: Úvodní jednání ministra zdravodtnictví s rektory univerzit, které mají lékařské fakulty, jejich děkany a členy pracovní skupiny ČKR o přípravě věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích
12. 9. 2011: Pohřeb paní rektorky Hrabánkové z Jihočeské univerzity
12. 9. 2011: Přijeti delegace 16 předních japonských chirurgů - přednostů klimik a funkcionářů univerzit
8. 9. 2011: 112. zasedání Pléna České konference rektorů v Českých Budějovicích

6. 9. 2011: Parlamentní seminář “ Konkurenceschopnost: vzdělání a práce s vysokou přidanou hodnotou
2. 9. 2011: Návštěva ředitelky kanceláře sdružení významných starých evropských univerzit "Coimbra Group " (johož jsme členem), paní Inge Knudsen
31. 8. 2011: Náhle zemřela rektorka Jihočeské univerzity prof. Magdaléna Hrabánková. JČU vedla od jara letošního roku.

24. 8. 2011: Jednání s ministrem zdravotnictví doc. Hegerem o přípravě zákona o univerzitních nemocnicích
11. 8. 2011: První zasedání nové sestavy Předsednictva České konference rektorů
10. 8. 2011: Zasedání Bioetické komise RVVI
20. 7. 2011: Účast na kulatém diskusním stole na téma „Věda, vzdělávání a průmysl v 21. století“ ve Velkopřevorském mlýně na Kampě

18. 7. 2011: Převzal jsem “Distinguished Leadership Award for Internationals” americké University of Minnesota. Za U of M ocenění předal její zástupce Dr. Tolar.

17. 7. 2011: Slavnostní zahájení 9. Světového shakespearovského kongresu (poprvé v Praze) v Národním divadle
30. 6. 2011: Zasedání Vědecké rady UK (schválení soutěže UNCE a dalších forem účelové podpory vědecké práce na UK)
30. 6. 2011: Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (projednání metodiky financování veřejných vysokých škol pro rok 2012)
29. 6. 2011: Zahradní slavnost UK ve Valdštejnské zahradě

29. 6. 2011: Konference "Právní rámec reformy vysokých škol" na HAMU (k přípravě věcného záměru nového zákona o vysokých školách)
28. 6. 2011: Zasedání Správní rady UK
23.-24. 6. 2011: Úvodní zasedání nového Boardu Evropské univerzitní asociace v Genvalu u Bruselu
20. 6. 2011: Porada děkanů o návrhu financování vědecké práce na UK od 2012
17. 6. 2011: Malá slavnost k otevření nové budovy UK 2.LF v Motole

15. 6. 2011: Jednání s ředitelem ISIS Enterprise panem Stevem Lee v Oxfordu. ISIS Enterprise má na starosti transfer technologií a proradenství oxfordské university a jejich zkušenosti byly velmi cenné při přípravě našeho CPPT

14. 6. 2011: Večeře s Oxford Czech and Slovak Society (čeští a slovenští studenti v Oxfordu) s velmi zajímavou diskusí
14. 6. 2011: Schůze Board of Trustees (jehož jsem členem) sdružení 10 předních evropských universit Europaeum na Baliol College oxfordské university

9.-10. 6. 2011: 111. zasedání pléna České konference rektorů  v Přerově. Byl jsem zvolen předsedou po končícím prof. Fialovi (MU). Pochopitelně o tom informovala řada médií (např. ČT, aktuálně.cz, ČTK)

7. 6. 2011: EURO Business Club

7. 6. 2011: Prezentace studentů FSV UK - kurzu Komunikační strategie UK
3. 6. 2011: Univerzitní osmy (1. ročník závodu osmiveslic v rámci pražských Primátorek). Posádka UK (Václav Zitta, Marek Doseděl, Matěj Chytil, Jiří Felix, Josef Lukš, Karel Mocek, Lukáš Richard, Martin Hladík, Sára Víchová) se umístila druhá za ČVUT (na obr.)

2. 6. 2011: Udělení čestného doktorátu UK prof. Patricku Anthony Rileyemu

31. 5. 2011: Rozloučení s odcházejícím doyenem pražského diplomatického sboru, apoštolským nunciem J.E. arcibiskupem Diegem Causerem  ve Strahovském klášteře
31. 5. 2011: S prorektorem Tichým zahajujeme výstavu studentských projektů Urbanistická vize UK 2030 v Křížové chodbě Karolina

31. 5. 2011: Návštěva J. E. Valerie Raymond, velvyslankyně Kanady, na UK
30. 5. 2011: Porada děkanů - diskuse o návrhu financování vědecké práce na UK od 2012
27. 5. 2011: Předsednictvo České konference rektorů zveřejnilo své Stanovisko k dopisu předsedy Akademie věd ČR členům Vlády ČR ze dne 16.5.2011 ohledně návrhu výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum v roce 2012
27. 5. 2011: 265. zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace
26. 5. 2011: Na zasedání Vědecké rady UK jsem mj. předal pamětní medaile UK (prof. Fučíkové a prof. Hlaváčkovi) a ceny za nejlepší knihy vydané v uplynulém roce (Dr. Hubkové, prof. Königové, prof. Kvaszovi [na obr. vlevo], Dr. Kasperové, prof. Petráňovi). Také jsem informoval o návrhu institucionálního financování vědy na UK od roku 2012.

24. 5. 2011: Zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
23. 5. 2011: Slavnostní vyhlášení výsledků pražského Univerzitního maratonu ("Běh o pohár rektora UK" - v rámci PIM) v hotelu Hilton v Praze
                       
Tým "Srdaři" z FTVS, který se jako celkově třetí umístil nejlépe ze 14 týmů UK (první byli Maďaři); Carlo Capalbo, šéf (předseda organizačního výboru) PIM
23. 5. 2011: Setkání rektorů veřejných a státních vysokých škol s prezdientem V. Klausem v Lánech (a oběd s manžely Klausovými v zámku)

20. 5. 2011: Zasedání Akademického senátu UK
19. 5. 2011: Cenu L’Oréal Pro ženy ve vědě získala dr. Markéta Tesařová z UK 1.LF

17. 5. 2011: Na kongresu American Thoracic Society v Denveru gratuluji profesorovi 2.LF Janu Hergetovi k získání prestižní Groverovy ceny
(na obr. přebírá cenu z rukou nestora výzkumu plicní cirkulace prof. Grovera, po kterém je cena pojmenována)

12. 5. 2011: Návštěva ministra pro vyšší vzdělání Saudské Arábie Dr. Khalida bin Muhammada al-Anqari (v doprovodu jeho prvního náměstka a JE velvyslance Saudské Arábie)

10. 5. 2011: Přednáška premiéra P. Nečase na UK FF

10. 5. 2011: Jednání s pražským primátorem doc. Svobodou
6. 5. 2011: Pražský Majáles

5. 5. 2011: Setkání s účastníky mezinárodní konference „Míří EU směrem k federaci? A je kanadský model vhodným scénářem?“ pořádané v Karolinu Katedrou západoevropských studií FSV ve spolupráci s Wilfrid Laurier University v kanadském Waterloo
4. 5. 2011: Jednání zástupců vedení a AS UK s náměstkem ministra školství pro vysoké školy dr. Kouckým a ředitelem dr. Nantlem o připravovaném věcném záměru nového vysokoškolského zákona
4. 5. 2011: Jednání s ministrem školství J. Dobešem o investičním rozvoji pražských vysokých škol (společně s rektory ČVUT a AMU)
2. 5. 2011: Tři z pěti cen přírodovědeckého časopisu Živa získali vědečtí pracovníci z UK PřF: Dr. Jakub Straka (cena ve věkové kategorii autora od 26 do 30 let), Doc. Lubomír Hrouda (zvláštní ocenění), Mgr. Martin Forman a Dr. Jiří Král (Purkyňova cena)

29. 4. 2011: Medical Pilgrims (neformální skupina osobností lékařského vzdělávání a výzkumu z Velké Británie) v Karolinu
29. 4. 2011: 264. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Nakonec se s velkým vypětím podařilo prosadit, aby Rada kromě nespravedlivého návrhu rozpočtu na vědu pro rok 2012 poslala vládě i variantní návrh, který je spravedlivější a  svévolně nepoškozuje vysoké školy.
28. 4. 2011: Inaugurace nového rektora UJEP v Ústí nad Labem prof. Wokouna

28. 4. 2011: Setkání děkanů filosofických fakult ČR na UK FF

26. 4. 2011: Jednání s velvyslankyní Belgie J.E. paní Renildou LOECKX o možné návštěvě "evropského prezidenta" (předsedy Evropské rady) Hermana Van Rompuye na UK v příštím akad. roce
26. 4. 2011: Setkání rektorů pražských veřejných vysokých škol
21. 4. 2011: Zastupuji ČKR na Sněmu Akademie věd (upozorňuji na výrazný pokles institucionálního financování základního výzkumu v návrhu SR na 2012, a to na úkor VŠ)
20. 4. 2011: Beseda se studenty chebského gymnázia

20. 4. 2011: Jednání s předsedou Hlávkovy nadace prof. Pavlíčkem
19. 4. 2011: Setkání rektorů pražských veřejných vysokých škol
14. 4. 2010: Valná hromada Evropské univerzitní asociace zvolila na svém zasedání v Aarhusu novou prezidentkou, která za rok nastoupí po nyní úřadujícím prof. Jean-Marc Rappovi ze Švýcarska, prof. Marii Helenu Nazaré z Portugalska. Valná hromada též zvolila 5 nových členů osmičlenného řídícího výboru (Board), mezi nimi též mě. České univerzity tak poprvé mají zastoupení v nejvyšším orgánu evropské reprezentace univerzit.

13.-15. 4. 2011: Výroční kongres Evropské univerzitní asociace (EUA) na univerzitě v Aarhusu při příležitosti desetiletého výročí vzniku EUA

13. 4. 2011: Zastupuji Českou konferenci rektorů na zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) v dánském Aarhusu

8. 4. 2011: Společné zasedání České a Slovenské konference rektorů v Bratislavě

Kvůli důležitému jednání ČKR v Olomouci jsem nakonec (přes značnou snahu) nemohl stihnout slavnostní zasedání ve Velké aule k 663. výročí založení UK. Projev za mne nakonec přednesl prorektor Škrha. Vynikající přednášku měl prof. Mlčoch. Na zasedání byla také předána cena UK za tvůrčí počin (doc. Čížkovi za práci „Experimental Results for H-2 Formation from H- and H and Implications for First Star Formation“ v časopise Science a in memoriam prof. Sojkovi za publikaci „Dějiny ekonomických teorií“) a za prezentaci univerzity (prof. Petráňovi za publikaci Karolinum).

7. 4. 2011: Zasedání České konference rektorů v Olomouci s důležitými tématy návrhu věcného záměru nového zákona o VŠ, financování VŠ a neoprávněného krácení prostředků pro VŠ v připravovaném státním rozpočtu 2012.

6. 4. 2011: Valná hromada Spolku absolventů a přátel UK
5. 4. 2011: Přednáška vládnoucího knížete Liechtenštejnska, Hanse-Adama II., (v doprovodu princezny Marie-Pia Kothbauer, lichtenštejnské velvyslankyně v Rakousku a nově též v ČR) a následná diskuse se studenty v Malé aule Karolina

4.-5. 4. 2011: Výjezdní zasedání kolegia rektora (rozpracování aktivit nového Dlouhodobého záměru UK)
31. 1. 2011: Zasedání Vědecké rady UK (mj. jsem na ní předal pamětní medaile UK profesorům Grimovi, Pafkovi a Rabochovi)
29. 3. 2011: Zasedání Správní rady UK
28. 3. 2011: Jednání Reprezentativní komise MŠMT, jejímž jsem členem, o limitech počtů studentů, které bude stát jednotlivým VŠ financovat.
25. 3. 2011: Zasedání Akademického senátu UK (kromě jiného o rozpočtu UK, ale také o změnách statutu UK)
25. 3. 2011: 263. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
24. 3. 2011: Přijetí J.E. Constantinose Kokossise, velvyslance Řecka, při příležitosti předání státního vyznamenání Řecka prof. Růženě Dostálové (UK FF)

22. 3. 2011: Setkání rektorů pražských veřejných vysokých škol
22. 3. 2011: Vědecká rada Masarykovy univerzity v Brně
21. 3. 2011: Porada děkanů UK (m.j. o rozpočtu UK)
21. 3. 2011: Společně s předsedou ČKR prof. Fialou jednáme s premiérem P. Nečasem o návrhu financování vědy v roce 2012, který neprávem výrazně ubírá vysokým školám
17. 3. 2011: Profesoru RNDr. Ladislavu Kvaszovi, Dr. z PedF byla v Lisabonu udělena prestižní Mezinárodní cena Fernando Gila za filozofii a vědu za rok 2010, a to za knihu Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Matematics (Birkhäuser Basel, 2008)

11. 3. 2011: Za předsednictvo ČKR jednám s předsednictvem RVVI o návrhu financování vědy v roce 2012, který neprávem výrazně ubírá vysokým školám
9. 3. 2011: Účast na konferenci "Výzkumné projekty a velká infrastruktura CESNET 2"- k 15. výročí založení sdružení CESNET v Narodní technické knihovně

9. 3. 2011: Společné jednání vedení reprezentací vysokých škol na pozvání ministra školství o dalším postupu při přípravě věcného záměru nového zákona o vysokých školách
8. 3. 2011: Přijetí chorvatskáho prezidenta Ivo Josipoviće s manželkou

3. 3. 2011: Účast na jednání Research Policy Working Group (RPWG) Evropské univerzitní asociace (EUA), jímž jsem členem, v Bruselu.
Významnými body programu byla příprava stanoviska evropských univerzit k Zelené knize evropského výzkumu (vč. 8. rámcového programu EU pro vědu) a diskuse o ní s Robertem-Janem Smitsem, DG for Research and Innovation Evropské komise

2. 3. 2011: Podpis smlouvy o spolupráci UK a Pražského mezinárodního marathonu (Univerzitní maraton)
1. 3. 2011: Schůzka rektorů pražských vysokých škol
25. 2. 2011: 262. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (m.j. schválilo návrh rozpočtu VaV pro rok 2012 ostudně okrádající vysoké školy) (nesouhlas předsednictva ČKR zde)
24. 2. 2011: Zasedání Vědecké rady UK se slavnostním předáním prestižní Bolzanovy ceny studentům UK

22. 2. 2011: Otevření nové budovy Fakulty architektury ČVUT

22. 2. 2011: Konference Reflexe totality v umění a vzdělávání v rámci festivalu Mene Tekel (v Modré posluchárně Karolina)

21. 2. 2011: Slavnostní vernisáž devítidílného mezigeneračního výstavního projektu „Reflexe totality v umění a vzdělávání“ v rámci festivalu proti totalitě Mene Tekel v Křížové chodbě Karolina.

21. 2. 2011: Porada děkanů
17.-18. 2. 2011: Výroční zasedání České konference rektorů v Plzni za účasti premiéra Nečase a ministra školství Dobeše

17. 2. 2011: Zastupuji ceskou konferenci rektorů na Sněmu Rady vysokých škol v Praze
16. 2. 2011: Slavnostní vyhlášení výsledků unikátní Iberoamerické ceny, tradičně za účasti paní Livie Klausové. "Barvy" UK hájila především Eva Jandečková, která získala 3. cenu (na obr. mezi mnou a paní Klausovou)

15. 2. 2011: Pocta prof. Milanu Sojkovi (+2009) spojená s uvedením jeho knihy Dějiny ekonomických teorií (společně s Nadáním Hlávkových, v němž prof. Sojka dlouhodobě působil)

11. 2. 2011: Zasedání Akademického senátu UK
10. 2. 2011: Tisková konference UK (výstupy např. zde)

Výstup na ČT24
4. 2. 2011: Poslední rozloučení s prof. Mojmírem Horynou v chrámu sv. Jiljí na Starém Městě (k tomu čt24)
4. 2. 2011: Pozdrav účastníkům Odborného sympozia ke 40. výročí vzniku IKEM
3. 2. 2011: První zasedání Bioetické komise RVVI v novém složení a za mého předsednictví
3. 2. 2011: Slavnostní oběd ke 20. výročí CTS (s předsedou AV prof. Drahošem a představiteli CTS a dalšími)
2. 2. 2011: Podpis dohody o spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře

31. 1. 2011: Čestný doktorát prof. A.Min Tjoaovi (z Vídeňské techniky) na ČVUT
28. 1. 2011: 261. zasedání RVVI
26. 1. 2011: Zcela nečekaně zemřel v necelých 65 letech významný historik umění prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc. z UK FF. Za čtyři roky, kdy se mnou spolupracoval jako prorektor UK, se mi stal dobrým kamarádem, který vždy sršel optimismem a dobrou náladou.

26. 1. 2011: UK na pražské "verzi" veletrhu VŠ vzdělávání Gaudeamus

26. 1. 2011: Výroční den "prvního založení" naší univerzity bulou papeže Klementa VI. v Avignonu (1347)
21. 1. 2011: Slavnostní zasedání Akademického senátu UK k dvacetiletému výročí účinnosti svobodného Statutu UK
21. 1. 2011: Akademický senát UK schválil nový Dlouhodobý záměr UK
21. 1. 2011: Účast na expertní snídani k přípravě tématu národní cíl v oblasti vzdělávání Národního programu reforem ČR (v návaznosti na dokument EU Strategie Evropa 2020)
19. 1. 2011: Uctění památky studenta UK Jana Palacha ve výroční den jeho smrti položením květin a zapálením svíček u jeho pamětní desky na hlavní budově FF.

19. 1. 2011: Účast na projednání dokumentu Unie inovací na Výboru pro záležitosti EU Senátu ČR
14. 1. 2011: Poslední rozloučení s Jiřím Dienstbierem v Senátu PČR
13. 1. 2011: Představení publikace Bohemia Jesuitica 1556-2006

13. 1. 2011: Zasedání Vědecké rady UK
11. 1 2011: Slavnostní setkání rakouské konference rektorů (dnes Universities Austria) ve Vídni při příležitosti stého výročí jejího založení (naše univerzita byla zakládajícím členem)


 

--> rok 2012

<-- rok 2010
<-- rok 2009
<-- rok 2008
<--  rok 2007
<-- rok 2006

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.