2010
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze

--> rok 2012
--> rok 2011

<-- rok 2009
<-- rok 2008
<--  rok 2007
<-- rok 2006

24. 12. 2010: Všem, kteří na tyto stránky přicházejí, přeji krásné Vánoce a všechno dobré v nadcházejícím roce

17. 12. 2010: 260. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
16. 12. 2010: Tradiční vánoční koncert UK ve Velké aule (navštívila nás i předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Němcová a předsedkyně školského výboru sněmovny doc. Putnová)
16. 12. 2010: Zasedání vědecké rady UK
15. 12. 2010: Jednání Reprezentativní komise MŠMT o rozpočtech veřejných vysokých škol

14. 12. 2010: Účast na XXXVII. zasedání Akademického sněmu AVČR
13. 12. 2010: Udělení cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Všechny 3 ceny získaly týmy z UK (prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. et al z 1. LF, doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. et al z 2. LF a prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. et al z 1. LF). Čestným uznáním byl oceněn prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. et al z 2. LF UK. Za vedení UK se slavnosti  v Martinickém paláci na Hradčanech zúčastnil prorektor prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

8. 12. 2010: UK tradičně hostí slavnostní jmenování 76 nových profesorů vysokých škol ČR. Tradičně za účasti pana prezidenta. Před tím mé (též již tradiční) krátké neformální setkání s novými profesory UK.

6. -7. 12. 2010: Výjezdní zasedání vedení UK s děkany fakult
3. 12. 2010: Zasedání Akademického senátu UK. Přijalo m.j. novelu Statutu UK a Studijního a zkušebního řádu UK a Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK.
2. 12. 2010: Zasedání pléna České konference rektorů (krátce ho navštívil ministr Dobeš, podrobnější exposé o plánech MŠMT v nadcházejícím roce představil jeho nový náměstek Koucký. Usnesení je zde.

1. 12. 2010: Slavnostní setkání k 220. výročí Všeobecné fakultní nemocnice, hlavního partnera 1.LF UK (ve Velké aule Karolina)

1. 12. 2010: Otevření zrekonstruovaných prostor Ústavu všeobecného lékařství 1.LF UK na Albertově
30. 11. 2010: Slavnostní symposium "Role teologických fakult v univerzitě" k 20. výročí inkorporace teologických fakult do UK (Vlastenecký sál Karolina)

30. 11. 2010: Dvě z pěti Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty v roce 2010 obdrželi z rukou náměstkyně ing. Bartoňové zástupci Univerzity Karlovy (MUDr. Ondřej Gojiš a Mgr. Peter Košovan, Ph.D.). Za vedení UK se malé slavnosti na MŠMT zúčastnil prorektor Jakubec.

29. 11. 2010: Účast na bohoslužbě za Karla IV. v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejně ve výroční den jeho smrti v roce 1378. Mše sv. na hrobě Karla IV. 29.11. byla dlouhou dobu na pražské univerzitě tradicí. TV záznam je zde.
Vedle mě je pan prof. Piťha

26. 11. 2010: 259. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Projednává m.j. návrh programů GAČR a TAČR pro velká výzkumná centra a situaci programu VaVpI
25. 11. 2010: Zasedání Vědecké rady UK s udělením cen rektora pro nejlepší absolventy a mimořádné ceny rektora (informaci převzaly např. novinky.cz)

Bc. Aneta Mirová (MFF) přebírá cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia
25. 11. 2010: S kolegy rektory se na zasedání školského výboru PSP snažíme vysvětlit tíživou situaci vysokých škol vzhledem k drastickému poklesu financování na příští rok
23. 11. 2010: Slavnostní předání Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2010. Ze tří cen, které přadala náměstkyně ministra ing. Bartoňová, jedna putovala na UK. Získal ji prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. z 1. lékařské fakulty za mimořádné výsledky výzkumu fibroblastů v nádorovém prostředí s cílem normalizace vyzrávání epitelových buněk, které jsou patentově chráněny a mají terapeutický potenciál pro novou léčební metodu zhoubných onemocnění. Byla též udělena dvě zvláštní uznání za významné monografie, obě autorům z UK (tým z PF za "Nové jevy v právu na počátku 21. století" a prof. Kuthan z KTF za "Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců"). Za vedení UK se malé slavnosti na MŠMT zúčastnil prorektor Jakubec.

22. 11. 2010: Oběd na Pražském hradě s prezidentem Německa C. Wulfa (na pozvání prezidenta V. Klause)
24. 11. 2010: Tisková konference ke čtvrtému ročníku Scientia Pragensis - Dne vědy na pražských vysokých školách (tradičně na VŠE)

Nový náměstek MŠMT pro vědu a VŠ ing. Koucký, rektor VŠE prof. Hindls
17. 11. 2010: Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii
Slavnostní shromáždění akademické obce UK ve Velké aule Karolina
Projev předsedy Studentské unie UK Slavena Elčiće
Můj projev
Poznámka k průběhu koncertu
Uctění památky 9 studentských funkcionářů, popravených bez soudu 17. 11. 1939 v Ruzyni
Připomínka Jana Opletala a Václava Smetáčka (obětí násilného potlačení velké demonstrace za svobodu 28. 10. 1939) u jejich pamětní desky na místě střelby v Žitné ulici - organizovala Studentská komora Rady vysokých škol

Vzpomínkové setkání před Hlávkovou kolejí v Jenštejnské ulici (kde bydlel Jan Opletal a která byla mezi prvními přepadenými nacisty v noci na 17. 11. 1939)
Můj projev

16. 11. 2010: Slavnostní jmenování nových docentů UK ve Velké aule
14. 11. 2010: Prestižní ceny Česká hlava Doctorandus a Gaudeamus získali Mgr Jaromír Chalupský (absolvent UK MFF) a PhDr. Markéta Růčková (UK FF)

6.-8. 11. 2010: Jednání při příležitosti 60. (významné číslo v čínském chápání) výročí Tamkang University v Taipei

  Vpravo 1. náměstek ministra školství Taiwanu, vedle něj ministr. dr. Wu
4. 11. 2010: Setkání k 20. výročí založení společného Centra teoretických studií UK a AV v Lucerně
4. 11. 2010: Rozloučení s odcházejícím pražským primátorem Pavlem Bémem na Staroměstské radnici
3. 11. 2010: Účast na jednání školského výboru PSP
1. 11. 2010:  Slavnostní předávání cen Neuron 2010 (první ročník) Nadace Karla Janečka v aule MFF na Malé Straně.
Odborníci z UK získali z celkem 6 cen čtyři. Za obor medicína získal cenu pro vědce do 40 let prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD (LF Pl). Za obor ekonomie získal cenu pro mladého vědce do 40 let Mgr. Michal Pakoš, PhD (CERGE). Za obor matematika ocenění za celoživotní dílo získal prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil DrSc. (UK MFF) a cenu pro mladého vědce do 40 let převzal doc. RNDr. Dan Kráľ, PhD (UK MFF).

1. 11. 2010: Návštěva ministra školství J. Dobeše na UK

S dr. Roithovou z PřF, která právě získala superprestižní grant ERC (vpravo) a s ředitelem Českého egyptologického ústavu UK FF prof. Barešem (vlevo).
29. 10. 2010: Valná hromada sdružení univerzit hlavních měst Evropy UNICA a galavečeře k 20. výročí založení této sítě na vídeňské univerzitě

28. 10. 2010: Předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu. Madiali za zásluhy obdrželi m.j. profesoři UK J. Nešetřil (MFF) a M. Šamánek (2.LF) a také dlouholetý ředitel s UK intenzivně spolupracující firmy Zentiva J. Michal. Srdečně gratulujeme.
27. 10. 2010: Oslava 20. výročí vzniku Fakulty sociálních věd UK ve Vlasteneckém sále Karolina.

26. 10. 2010: Slavnostní předání pamětních medailí FF UK absolventům FF, kteří bojovali proti nacismu během 2. světové války ve Vlasteneckém sále Karolina

25. 10. 2010: Oslava osmdesátin emeritního rektora UK prof. Karla Malého

23. 10. 2010: Projev za partnerské instituce na oslavě 625. výročí založení univerzity v Heidelbergu

22. 10. 2010: 258. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
21. 10. 2010: Slavnostní podpis prodloužení smlouvy o hostující profesuře germanistiky s rektorem kostnické univerzity prof. Rüdigerem

20. 10. 2010: Zahajovací zasedání nové sestavy Koordinační rady doktorského studia biomedicíny
20. 10. 2010: Slavnostní otevření rekonstruované budovy v Kateřinské ulici v Praze 2 (s děkanátem a pracovišti 1. LF UK. Jde o jednu z nejvetších stavebních akcí v posledních letech, výsledkem jsou velmi užitečné a moderní prostory, které přitom mají "ducha" více než stoleté tradice budovy, postavené pro českou lékařskou fakultu po rozdělení univerzity na českou a německou část.
15. 10. 2010: Oslava 60. výročí založení Husitské teologické fakulty ve Velké aule Karolina

15. 10. 2010: Zasedání Akademického senátu UK
13. 10. 2010: Slavnostní zahájení doktorského studia biomedicíny v Modré posluchárně Karolina (s nastupujícími studenty 1. ročníků PhD studia v biomedicínských oborech - společně s AVČR)

9. 10. 2010: Jarmark studentů UK - festival k zahájení akad. roku (zde je krátké video)

6. 10. 2010: Oslava 10. výročí založení nejmladší fakulty UK - Fakulty humanitních studií ve Velké aule Karolina
6. 10. 2010: Oslava 65. výročí naší plzeňské Lékařské fakulty v Plzni

4. 10. 2010: Porada děkanů fakult UK
4. 10. 2010: Mimořádné zasedání Komory veřejných vysokých škol ČKR za účasti ministra školství J. Dobeše

4. 10. 2010: Slavnostní zahájení akademického roku 2010-2011 (pořádané ČKR) v Plzni za účasti premiéra P. Nečase, ministra školství J. Dobeše a ministra spravedlnosti J. Pospíšila

4. 10. 2010: Jednání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR P. Nečasem (společně s ministry Dobešem a Pospíšilem)

30. 9. 2010: Zasedání Správní rady UK
30. 9. 2010: Zasedání Vědecké rady UK
29. 9. 2010: Zahájení konference "Archival Traditions and Practice: Are Achivists Historians?" v Karolinu
24. 9. 2010: 257. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
22. 9. 2010: Zahájení kongresu European Society of Pediatric Endocrinology  

17. 9. 2010: Mimořádné zasedání předsednictva ČKR k rozdělování prostředků na vzdělávací činnost VŠ a k VaVpI
17. 9. 2010: Mimořádné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu rozpočtu na roky 2011-2013 a k situaci operačního programu VaVpI
17. 9. 2010: Jednání předsednictva ČKR s ministrem školství Dobešem o financování VŠ včetně způsobu rozdělování financí a o VaVpI
16. 9. 2010: Jeden ze dvou celosvětově nejrespektovanějších žebříčků univerzit (vedle šanghajského ARWU), Times Higher Education Supplement (THES), uveřejnil nejnovější ročník svého hodnocení. Metodika je zásadně předělána, takže srovnávání s předchozími roky není příliš smysluplné. UK se umístila na 267. pozici (jako jediná z českých VŠ v publikované první čtyřstovce). To poměrně dobře koreluje se šanghajským ARWU (s dosti jinou metodikou), kde je UK na 253. pozici.
14. 9. 2010: Předávání studentských cen francouzského velvyslanectví v Praze za chemii, farmacii a medicínu. Všechny tři ceny v oblasti lékařských věd získali studenti UK, stejně jako druhé a třetí místo jak v chemii, tak farmacii.

9.-10. 9. 2010: Zasedání pléna České konference rektorů v Dříteči u Pardubic (zde je usnesení)

9. 9. 2010: Jednání s předsedou vlády P. Nečasem o rozpočtu vysokých škol a na vědu na příští rok (společně s předsedou ČKR rektorem Fialou a místopředsedou rektorem Havlíčkem)
2. 9. 2010: Pohřeb prof. Jiřího Niederleho, zástupce ČR v CERNu
prof. Niederle v CERNu v roce 2006
1. 9. 2010: Slavnostní představení stříbrné pamětni mince, kterou k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou na Křivoklátě vydala ČNB

31. 8. 2010: Inaugurace nového děkana LFHK prof. Červinky (více foto je na www LF HK)

31. 8. 2010: Prezident Lotyšské republiky Valdis Zatlers navštívil UK (v doprovodu lotyšské ministryně školství a vědy)

30. 8. 2010: Branstorming osobností Evropské univerzitní asociace o jejím budoucím směřování (Brusel)
19. 8. 2010: Setkání Předsednictva České konference rektorů s novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefem Dobešem
16. 8. 2010: Šanghajská univerzita Jiao Tong zveřejnila nejnovější ročník nejsledovanějšího a nejrespektovanějšího žebříčku světových univerzit, tzv. Academic Ranking of World Universities (ARWU). Z více než 17 tisíc vysokých škol, které na světě existují, každoročně (od roku 2003) hodnotí cca 2000 vědecky nejproduktivnějších a publikuje 500 nejlepších podle kritérií, která reflektují především vědecký charakter univerzity.
UK se letos umístila ve skupině od 200. do 300. místa. Výpočet pozice z publikovaných výsledků na jednotlivých škálách ukazuje pro UK 253. místo, což představuje mírné (statisticky málo významné) zlepšení oproti 259. pozici loňského roku.
24.7. 2010: Návštěva pramene Amazonky (v nadm. výšce přes 5100 m) s jeho objevitelem, doc. Bohumírem Janským, a členem jeho týmu dr. Janem Kocumem (PřF UK)

12. 7. 2010: Návštěva partnerské Universidad de Lima (na levém obr. rektorka Ilse Wisotzki  s velvyslankyní ČR v Peru J.E. V. Zemanovou) a jednání o možné spolupráci na Universidad Nacional Mayor de San Marcos (na pravém obr. je rektor Luis Fernando Izquierdo Vásquez, opět společně s paní velvyslankyní) v Limě, Peru

10. 7. 2010: Návštěva jedné z nejmodernějších a nejvýkonnějších astonomických zařízení - VLT (Very Large Telescope) Evropské jižní observatoře (ESO), jíž je ČR členem, na Cerro Paranal v Chile.

9. 7. 2010: Podpis smlouvy s jednou z nejstarších amerických univerzit (kořeny sahají do roku 1622, obnovena 1843) - Universidad de Chile v Santiagu.

8. 7. 2010: Jednání s rektorem Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) dr. Víctorem Manuelem Fernandezem o přípravě spolupráce a výměnných studentských pobytů mezi UK a touto zajímavou a prestižní univerzitou s pěkným kampusem v zajímavém městě
8. 7. 2010: Síť CII-AT-0012-06-1011 Language and Literature in a Central European Context (v níž je vedle 16 univerzit z 9 zemí zapojen i Ústav české literatury a literární vědy FF UK pod vedením prof. J. Holého) získala Cenu ministrů členských zemí programu CEEPUS za akademický rok 2008/2009
7. 7. 2010: Podpis smlouvy o spolupráci a výměnných pobytech studentů s Universidade de São Paulo v Brazílii (nejprestižnější jihoamerická univerzita) (více info zde)

Prof. Dra. Sandra Margarida Nitrini, děkanka FFLCH USP, Prof. Dr. Raul Machado Neto, Vice-Prezident Rady pro mezinárodní spolupráci USP
Červenec 2010: Docent Daniel Kráľ z MFF jako první z UK (a druhý v ČR) získal grant prestižní Evropské výzkumné rady (ERC). Jeho projekt se jmenuje Classes of combinatorial objects – from structure to algorithms.

30. 6. 2010: Zahradní slavnost UK (organizovaná Spolkem absolventů a přátel UK)

29. 6. 2010: Jednání pracovní komise VERA pro přípravu 8. rámcového programu EU v oblasti věd o zdraví (na RUK)
25. 6. 2010: 255. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
24. 6. 2010: Zasedání Vědecké rady UK
21.-22. 6. 2010: Výjezdní zasedání kolegia rektora k přípravě nového Dlouhodobého záměru UK
15. 6. 2010: Udělení čestného doktorátu věhlasnému matematikovi prof. Endre Szemeredimu

14. 6. 2010: Zasedání Vědecké rady Univerzity Komenského v Bratislavě
13. 6. 2010: Slavnostní zahájení International James Joyce symposium 2010 v Karolinu
11. 6. 2010: Zasedání EUA Research Policy Working Group na istanbulské technice

10. 6. 2010: Pohřeb bývalého prorektora UK prof. Pacáka

9. 6. 2010: Další zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace s volbou předsednictva, tentokrát v sídle Vlády

8. 6. 2010: 100. výročí českého vysokoškolského sportu ve Velké aule

1. 6. 2010: Inaugurace nového děkana ETF doc. Halamy

28. 5. 2010: První zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace v novém složení v Kramářově vile. Proto jsem se musel omluvit ze zasedání AS UK probíhajícího ve stejnou dobu

26. 5. 2010: Oslavy 90. výročí založení Přírodovědecké fakulty

26. 5. 2010: Udělení stříbrné pamětní medaile UK historikovi prof. Bedřichu Loewensteinovi

20. 5. 2010: 9. Evropské  fórum  vědy a techniky (na VŠE)

Moje přednáška "Mají se z univerzit stát pouze hráči ekonomického rozvoje?"
V jeho rámci pořádala MF Dnes kulatý stůl o kvalitě a financování české vědy (o ní podrobněji na iDnes a na iForu)

19. 5. 2010: Křest monografie doc. Pavla Koláře a kol. Rehabilitace v klinické praxi v Karolinu (za účasti prezidenta ČR V. Klause a dalších celebrit)

19. 5. 2010: Druhé zasedání Výboru pro evropský výzkumný prostor (VERA)
17. 5. 2010: Účast na posledním rozloučení s dr. O Motejlem
13. 5. 2010: RNDr. Marie Kalbáčová, Ph.D. z Ústavu dědičných metabolických poruch UK 1.LF získala stipendium L´Oréal Pro ženy ve vědě

12. 5. 2010: Rektorský sportovní den

7. 5. 2010: Podpis smlouvy o akademické spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Při té příležitosti jsem převzal pamětní medaili, kterou při příležitosti 50. výročí UPJŠ udělil Univerzitě Karlově rektor UPJŠ prof. Mirossay

4.-6. 5. 2010: Návštěva Izraele s ministrem zahraničí J. Kohoutem.
Účast na otevření Českého centra v Tel Avivu, jednání o spolupráci s Univerzitou Tel Aviv, Weizmannovým institutem, Ben-Gurionovou Universitou a s IDC Herzliya.
S mezinárodně velmi prestižní Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě jsem podepsal smlouvu o vědecké spolupráci a výměných pobytech studentů a akademických pracovníků.

30. 4. 2010: Jmenování nových profesorů českých vysokých škol (z toho 14 z UK) tradičně hostíme ve Velké aule Karolina

27. 4. 2010: RNDr. Jana Poltierová Vejpravová, Ph.D. z MFF získala prestižní ocenění pro mladé vědce "Cena Scopus"

26. 4. 2010: AS LFHK zvolil kandidátem na nového děkana prof. Miroslava Červinku

22. 4. 2010: 105. zasedání pléna České konference rektorů na VŠFS v Praze

21. 10. 2010: 1. zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor (VERA) na MŠMT
20. 4. 2010: Rekviem za kardinála Špidlíka (m.j. čestného doktora UK) ve Svatovítské katedrále
20. 4. 2010: AS ETF zvolil kandidátem na nového děkana doc. Jindřicha Halamu

16. 4. 2010: UK navštívil prezident Portugalské republiky prof. Aníbal Cavaco Silva

13. 4. 2010: Malá slavnost na HTF k otevření Schummacherovy knihovny ranně křesťanské archeologie a umění

10. 4. 2010: Intronizace Jeho Excelence Dominika Duky OP do úřadu pražského arcibiskupa v pražské katedrále

9. 3. 2010: Paní ministryně Kopicová udělila medaili MŠMT za vynikající pedagogickou činnost doc. Radce Wildové, děkance Pedagogické fakulty UK, a prof. Milanovi Hejnému z téže fakulty
9. 4. 2010: Symposium on Scientific Basis for the Practise of Cardiology k 70. narozeninám prof. Ošťádala

8. 4. 2010: Jubilejní XX. Valné shromáždění Sdružení absolventů a přátel UK
8. 4. 2010: Účast na podpisu smlouvy o redukci jaderných zbraní START prezidenty USA Obamou a Ruska Medveděvem ve Španělském sále Pražského hradu a na následném obědě s nimi (a prezidentem ČR Klausem)

8. 4. 2010: Sympozium "Transplantace plic" k 70. narozeninám prof. Pafka
7. 4. 2010: Slavnostní setkání akademické obce k 662. výročí založení UK (s udělením čestného doktorátu prof. Papemu a s předáním ceny UK ze prezentaci Mgr. Lukáši Perůtkovi a Mgr. Imrichu Živčákovi z MFF a ceny UK za tvůrčí počin prof. Petru Pyškovi z PřF)
7. 4. 2010: Reprezentativní komise MŠMT o financování VŠ v dalších letech
7. 4. 2010: Vypořádání připomínek ČKR k návrhu Metodiky hodnocení výsledků VaVaI na úřadu Vlády
6. 4. 2010: Lidové noviny uveřejnily míru nezaměstnanosti aboslventů vysokých škol v ČR.
Na UK je tradičně minimální a v uplynulém roce dále klesla (v době krize, kdy průměr pro všechny VŠ mírně stoupl)

1. 4. 2010: Slavnostní otevření nové centrální knihovny UK FF

30. 3. 2010: Tisková konference projektu Biocev (více v AB AVČR)

26. 3. 2010: Zasedání Akademického senátu UK. AS vyslovil souhlas s jmenováním doc. Opatrné (LF Pl) prorektorkou, schválil složení Vědecké rady UK a rozpočet UK na letošní rok.
25. 3. 2010: Rozloučení s odcházejícím velvyslancem Peru J.E. Albertem Salas-Barahonou (který velmi s UK spolupracoval) (na obr. druhý zprava) v Dominikánském klášteře v Praze

23. 3. 2010: Slavnostní zahájení výstavy Kníže Václav – světec a panovník v Národním muzeu

23.3. 2010: Kulatý stůl o vědě v Senátu Parlamentu ČR
23.3. 2010: Zasedání Předsednictva ČKR v Brně
22. 3. 2010: Čestný doktorát UK převzala historička prof. Anne Hudson z Oxfordu

20. 3. 2010: Studentka UK PedF Veronika Machová se stala Českou Miss World 2010

20. 03. 2010: Zrakově postižená studentka UK FSV Anna Kulíšková (s trasérkou Michaelou Hubačovou) vyhrála bronzovou medaili v superobřím slalomu na X. paralympijských hrách ve Vancouveru. Je to jediná medaile českého týmu na těchto hrách.

Zde je rozhovor na iForu
19. 3. 2010: Udělení čestného doktorátu AMU Jeho veličenstvu Norodomu Sihamonimu, králi Kambodže

16. 3. 2010: Přednáška vídeňského profesora Konrada Liessmanna "Poslední úkol našeho bytí. O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění" na FF UK.

16. 3. 2010: Inaugurace rektora ČZU prof. Balíka
3. 3. 2010: Diskuse s premiérem o kandidatuře do RVVI
2. 3. 2010: Zahájení výstavy "Život TGM na Hradě" v Rožmberském paláci na Pražském hradě

26. 2. 2010: Představení knihy Dr. Aristotela Alvareze Lopeze „ Samuel Fritz y la Fundación de Yurimaguas“ o absolventovi naší univerzity pateru Samuelu Fritzovi, který kromě mnoha jiných zásluh poprvé (a mimořádně kvalitně) zmapoval Amazonku a její okolí

25. 2. 2010: Zasedání Vědecké rady UK
24. 2. 2010: Schůze sněmovního školského výboru
23. 2. 2010: Mezinárodní konference „Intelektuální odboj proti totalitě“ v Modré posluchárně v rámci  4. ročníku festivalu proti totalitě Mene Tekel

22. 2. 2010: Zahájení festivalu proti totalitě Mene Tekel vernisáží výstavy "Politickému teroru navzdory" v Křížové chodbě Karolina

22. 2. 2010: Přijal jsem rezignaci prorektorů prof. Bednáře a prof. Horyny a po pátečním souhlasu AS UK jsem jmenoval nové prorektory prof. Jakubce (FF), doc. Prudkého (ETF) a prof. Tichého (MFF)
22. 2. 2010: Po dlouhé nemoci zemřel dlouholetý ředitel nakladatelství Karolinum PhDr. Jaroslav Jirsa

19. 2. 2010: Zasedání AS UK (schválení nových prorektorů a Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK)
18. 2. 2010: 104. zasedání Pléna ČKR (zde je usnesení), výroční zasedání (s účastí emeritních rektorů)

17. 2. 2010: Slavnostní vyhlášení vítězů Iberoamerické ceny (tradičně za přítomnosti paní Klausové)

16. 2. 2010: Inaugurace "staronového" rektora ČVUT prof. Havlíčka
15. 2. 2010: Inaugurace nového rektora Univerzity Pardubice prof. Ludwiga

10. 2. 2010: Jednání Reprezentativní komise MŠMT o rozpočtu vysokých škol
5. 2. 2010: Zasedání AS UK
4. 2. 2010: Slavnostní předání funkce děkana 3. LF UK
1.-2. 2. 2010: Setkání a jednání představitelů Coimbra group - sítě starých prestižních evropských univerzit při příležitosti čtvrtstoletí její existence (na Katolické univerzitě v Lovani)

29. 1. 2010: Slavnostní otevření Centra vizuální historie Malach na MFF, které díky pokročilým informačním technologiím umožňuje přístup do rozsáhlé databáze nahrávek (celkem 13 let) rozhovorů se svědky a přeživšími holokaustu (a v blízké době i dalších genocid, např. arménské nebo ve Rwandě). Databázi spravuje University of Southern California Shoah Foundation Institute for Visual History and Education.

Zde je můj projev
Zde o tom v TV
28. 1. 2010: Na zasedání Vědecké rady UK jsem jmenoval 9 nových děkanů a předal Bolzanovy ceny (další info zde)

28. 1. 2010: Jmenování nových docentů UK
22. 1. 2010: Oběd s premiérem J. Fischerem (pozvání Českoizraelské smíšené obchodní komory) ve Francouzské restauraci Obecního domu
22. 1. 2010: Zasedání Akademického senátu UK
19. 1. 2010: Vzpomínka na Jana Palacha u jeho pamětní desky na budově FF (info na ČT24)

15. 1. 2010: Umřel dobrý kamarád a dobrý biochemik prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc z 2.LF (4 dny před svými 69. narozeninami)

15. 1. 2010: Předsednictvo ČKR
14. 1. 2010: Předání jmenovacích dekretů novým rektorům prezidentem V. Klausem na Pražském hradě
13. 1. 2010: Představení knihy Tato fakulta bude rudá! na FF

13. 1. 2010: Jednání školského výboru Parlamentu
 

--> rok 2012
--> rok 2011

<-- rok 2009
<-- rok 2008
<--  rok 2007
<-- rok 2006

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.