Vítejte na www stránkách emeritního rektora Univerzity Karlovy
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

507. rektor Univerzity Karlovy (od 1. února 2006 do 31. ledna 2014)

Co zde najdete:

Tyto stránky jsem zřídil proto, abych mohl zájemce stručně a operativně informovat o tom, co se s hlediska rektora UK děje. Pochopitelně nejde zdaleka o kompletní výčet, nýbrž spíše o potenciálně zajímavé záležitosti. Proto tu nejsou jednání s mým týmem a jeho členy, pracovnější schůzky, příprava na jednání, práce s materiály atd atd. Občas také něco dávám na Facebook.
Výběr z toho, co se děje (občas nesystematicky aktualizováno): 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006
Projevy
Články, rozhovory
Publikační aktivita UK (indikátor vědeckého výkonu)

Moje odborná práce (výzkum, odborné publikace, výuka, doktorandi,...)

Další dokumenty (CV,...) (tak jako všude na těchto stránkách se kliknutím na šipičku vlevo od nadpisu otevře obsah pod nadpisem)
CV shorter version, english (PDF)   
CV longer version, english (PDF)   
CV kratší verze, česky (PDF)   
Teze mého programu pro volbu rektora v roce 2005 (PDF)    
Teze mého programu pro volbu rektora v roce 2009 (PDF)
Moje vědecké publikace

http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Hampl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Hampl
 
 
Co se děje - 2014
17. 3. 2014: Internetový časopis UK iForum zvítězil v národním kole soutěže projektů mladých lidí z Evropy o Cenu Karla Velikého 2014
4. 3. 2014: Inaugurace mého nástupce T. Zimy ve Velké aule. Trochu to "ozvláštnil" prezident Zeman (na osobní pozvání T. Zimy), který jednak odmítl přijít na část, v níž jsem já tradičně informoval o proběhlém rektorském období, a jednak neodolal ve své závěrečné 8 minutové (!) řeči, kterou mu nový rektor udělil, znovu obsáhle hovořit o tom, proč se mu nelíbí prof. Putna (jakkoliv současně zdůrazňoval, že je to nedůležité), včetně zcela pro Aulu nevhodných nařčení (které podle něj má od nového rektora). Záznam celé inaugurace je na ČT24 (nejstrašnější je 86 minuta).

Moje závěrečná zpráva (PDF). Co všechno univerzita za těch 8 let udělala, mě při psaní zprávy občas až trochu zaskočilo (v pozitivním smyslu).

6. 2. 2014: Slavnostní předání Cen Wernera von Siemense (16. ročník) v Betlémské kapli. Já jsem ještě jako předseda ČKR měl na starosti komisi pro cenu pro nejlepšího učitele a jejího předání (doc. Černému z PřF) jsem se zúčastnil.

3. 2. 2014: Předání rektorské funkce (a pracovny) T. Zimovi

_______________________________________________________________________________

31. 1. 2014: Poslední den mého rektorského působení.
Děkuji všem, kteří se v uplynulých osmi letech zajímali o moje poznámky na těchto stránkách.
Zejména cítím velikou vděčnost všem, kteří mi drželi palce, podporovali mě a pomáhali mi.
31. 1. 2014: Zasedání Rady (Council) Evropské univerzitní asociace (EUA) v Bruselu. Setkání s eurokomisařem J. Hahnem ohledně možnosti využití strukturních fondů zejména pro pražské vysoké školy v nadcházejícím programovém období a o Smart Specialization Strategies
30. 1. 2014: Zpráva, kterou beru jako milý dárek na závěr svého rektorování: na UK putuje další grant superprestižní Evropské výzkumné rady - ERC Consolidator grant LBCAD (Lower bounds for combinatorial algorithms and dynamic problems) získal doc. Michal Koucký z MFF

30. 1. 2014: Zasedání Vědecké rady UK (poslední za mého předsednictví). Kromě jiného jsem předal jmenovací dekret děkanovi KTF Prokopu Brožovi a ceny rektora a mimořádné ceny rektora

30. 1. 2014: Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru UK s MŠMT
29. 1. 2014: Pracovní setkání předsednictva České konference rektorů
27. 1. 2014: Závěrečné zasedání kolegia rektora během mého rektorství

27. 1. 2014: Konference k 4. výročí Centra vizuální historie Malach na MFF

24. 1. 2014: Zasedání Akademického senátu UK (poslední během mého rektorství). M.j. přijal změnu vnitřního předpisu o poplatcích, která ruší poplatky za další studium
23. 1. 2014: Hospodářské noviny udělaly žebříček oborů na českých vysokých školách. I když výpovědní hodnota takovýchto žebříčků bývá dosti nejednoznačná, přesto potěšilo, že ze 6 oborů, v kterých byla UK hodnocena, se ve 4 případech umístila na první příčce pracoviště UK (ekonomie - FSV, informatika - MFF, Medicína - 3.LF, sociologie - FF). V případě medicíny obsadily naše přažské fakulty první 3 místa, před hradeckou se podařilo vklínit Olomouci. V psychologii se umístila naše PedF třetí a FF čtvrtá. V právu skončila naše PF za MU.
22.-23. 1. 2014: Zasedání řídící skupiny Rady pro doktorské vzdělávání (CDE) Evropské univerzitní asociace (EUA) a následná konference této Rady “Outcomes of Doctoral Education – Mindset, Research, Innovation” v tureckém Izmiru (starověké Smyrně - koncem ledna je to úžasné místo)

21. 1. 2014: Předání jmenovacích dekretů 12 novým rektorům veřejných vysokých škol na Hradě (včetně "našeho" T. Zimy). Dovolil jsem si za končící rektory vyjádřit naději, že historie naše působení, navzdory všem peripetiím, jednou zhodnotí spíše kladně.

20. 1. 2014: Jednání předsednictva České konference rektorů s prezidentem Zemanem o jeho odmítání jmenovat nové profesory podle nyní platného vysokoškolského zákona (zde o tom na ČT24, zde na Aktuálně.cz). Následně k tomu předsednictvo ČKR vydalo stanovisko.
20. 1. 2014: Porada děkanů UK (a na jejím konci předání dekretů nově jmenovaným děkanům)

(V. Komárek, 2.LF; B. Kreuzberg, LFPl; T. Šimůnek, FaF; E. Kohlíková, FTVS; M. Friedová, FF; J. Končelík, FSV; M. Anděl, 3.LF; J. Kuklík, PF)
17. 1. 2014: Poslední promoce ve Velké aule během mého rektorského působení (magistři FaF)
17. 1. 2014: Slavnostní zahájení 11. konference Sekce onkologické urologie Evropské Asociace urologie (EAU)
16. 1. 2014: Zasedání Správní rady UK. Po dlouholetém předsedovi JUDr. Antonínu Mokrém, kterému skončilo funkční období, byl předsedou zvolen JUDr. Jan Wagner.

16. 1. 2014: Připomenutí podivuhodného činu studenta FF UK Jana Palacha před 45 lety (u jeho pomětní desky na budově FF) (v médiích o tom trochu zde a zde)
16. 1. 2014: Slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku Iberoamerické ceny (tradičně ve Vlasteneckém sále Karolina). "Barvy" UK nejúspěšněji hájila Nicole Márföldi (na obr.) z Ústavu románských studií FF UK, která získala 3. místo. První místo získala Klára Kleňhová z Univerzity Hradec Králové.

15. 1. 2014: Udělení čestného doktorátu UK ekonomovi prof. Orley C. Ashenfelterovi z Princentonu

14. 1. 2014: Předsednictvo AS UK
8. 1. 2014: Slavnostní podpis smlouvy o spolupráci se Státní univerzitou v Baku (Azerbájdžán)

8. 1. 2014: Předsednictvo ČKR se ostře ohradilo proti tomu, že ministr školství Štys nedodržel zákon o vysokých školách tím, že předložil do vlády novelu zákona o vysokých školách bez projednání s reprezentacemi ČKR (ostatně dokonce bez jejich vědomí). Vláda to následně schválila. V médiích o tom např. zde a zde.
_______________________________________________________________________________

2013
31. 12. 2013: Ukázalo se, že mě příznivě hodnotí čtenáři serveru IHNED.cz - alespoň v internetové anketě "Osobnost roku 2013" (kterou vyhrál prof. Jan Pirk)
25. 12. 2013: Festum Christi nati atque annum advenientem felicem et prosperum 2014!

20. 12. 2013: 289. zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace
19. 12. 2013: Tradiční slavnostní vánoční koncert UK ve Velké aule (samozřejmě včetně Rybovy mše)
19. 12. 2013: Zasedání Vědecké rady UK. Kromě jiného jsem tam slavnostně předal Bolzanovy ceny (Kateřinám Kopalové a Rysové a Janě Kopřivové). Také byla schválena nová doporučená hlediska hodnocení při habilitačních a jmenovacích řízeních

19. 12. 2013: Jednání vedení ČKR s novým předsedou školského výboru Sněmovny prof. Zlatuškou
19. 12. 2013: Předvánoční setkání s představiteli MŠMT
18. 12. 2013: Tradiční předvánoční setkání na HTF
Byl jsem při té příležitosti poctěn udělením pamětní medaile HTF
18. 12. 2013: Setkání se stipendisty Komise J. Williama Fulbrighta na UK - prof. Jimmy Gore z Gallaudet University ve Washingtonu (jediná univerzita na světě specificky pro lidi s poruchami sluchu), odborník na výuku angličtiny ve znakovém jazyce, a Guy Tabachnik z Brown University, student lingvistiky
17. 12. 2013: Tradiční předvánoční setkání členů všech kolegií polistopadových rektorů
17. 12. 2013: Reprezentativní komise pro přípravu rozpočtu vysokých škol
13. 12. 2013: Poněkud nepochopitelné zamítnutí akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Egyptologie na FF
12. 12. 2013: Slavnostní zahájení Jean Monnet Centre of Excellence in European studies "BRIDGE" na UK FSV (prof. Rovná) ve Vlasteneckém sále

12. 12. 2013: Slavnostní zahájení konference PF "Viktor Knapp - vědecké dílo v proměnách času"

12. 12. 2013: XLIII. zasedání akademického sněmu AV ČR (hovořím za ČKR)

11. 12. 2013: Uvedení nových knih nakladatelství Karolinum
11. 12. 2013: 2. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu (projednávání m.j. rozpočtu na 2014 pro VŠ)
10. 12. 2013: Zasedání poroty Ceny Siemens 2013 pro kategorii Nejlepší vysokoškolský pedagogický pracovník (v gesci předsedy České konference rektorů)
7. 12. 2013: Zapálení svíček za Natálii Gorbaněvskou u pamětní desky zabitých při invazi v srpnu 1964 na budově Českého rozhlasu (něco málo jsem tam i řekl)

6. 12. 2013: Adventní setkání firmy Siemens ČR.

6. 12: 2013: Zasedání Akademického senátu UK
5. 12: 2013: Zasedání České konference rektorů (v Praze) - zde usnesení

3. 12. 2013: Slavnostní podpis memoranda o spolupráci ve věci možného budoucího využití ESF v Praze mezi pražskými univerzitami, AVČR a Prahou v rezidenci primátora

3. 12. 2013: Zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
2. 12. 2013: Křest knihy Civilizace a dějiny M. Bárty, M. Kováře a dalších autorů v Literární kavárně Academia

2. 12. 2013: Zasedání Vědecké rady Univerzity Komenského v Bratislavě
1. 12. 2013: Mše karlštejnské kapituly za Karla IV. k 635. výročí jeho úmrtí v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Karlštejně

29. 11. 2013: 288. zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace
28. 11. 2013: Zasedání Vědecké rady UK
27. 11. 2013: Koncert k 60. výročí 2. lékařské fakulty

27. 11. 2013: Slavnostní promoce nových docentů UK
27. 11. 2013: Konference k dvacetiletému výročí Grantové agentury Univerzity Karlovy

26. 11. 2013: Zasedání předsednictva Akademického senátu UK
25. 11. 2013: Porada děkanů UK
21. 11. 2013: Jednání Pracovní skupiny pro vědní politiku (Research Policy Working Group) Evropské univerzitní asociace (EUA) v Bruselu (a večer před tím společenské rozloučení s dlouholetým šéfem skupiny vědní politiky kanceláře EUA Johnem Smithem, který koncem roku odchází do důchodu)

20. 11. 2013: Udělení čestného doktorátu profesorům Anthonymu F. G. Dixonovi (ekologie, na návrh PřF) a Peteru Kurmannovi (dějiny umění, na návrh KTF a FF)

19. 11. 2013: Slavnostní shromáždění na KTF k 10. výročí založení (resp. znovuobnovení) Ústavu dějin křesťanského umění. Zlatou pamětní medaili UK převzal významný spolupracovník ústavu profesor Bruno Klein z Technické univerzity v Drážďanech

19. 11. 2013: Site visit výzkumného týmu Eurydice k celoevropskému průzkumu ohledně přístupu na VŠ, úspěšnosti ve studiu a zaměstnatelnosti absolventů
18. 11. 2013: Představení Cyrana v Národním divadle k 60. výročí VŠE
17. 11. 2013: Ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů v Katedrále Svatého Víta
17. 11. 2013: Vzpomínka na zástupce studentů popravené (bez soudu) 17. 11. 1939 v bývalých kasárnách na Ruzyni
17. 11. 2013: Vzpomínka na 17. listopad pořádaná Studentskou komorou Rady vysokých škol u pamětní desky Jana Opletala a Václava sedláčka v místech jejich smrtelných zranění v Žitné ulici

17. 11. 2013: Tradiční vzpomínka na události 17. listopadu u Hlávkovy koleje

16. 11. 2013: Reprezentační ples hl.m. Prahy a Obecního domu
16. 11. 2013: Tradiční předávání Medailí a Cen Josefa Hlávky na Hlávkově zámku v Lužanech. Hlávkovu medaili kromě jiných obdrželi páni profesoři Eybl, Smetana a Mazánek z UK

Vzhledem k úrazu nohy jsem dostal privilegium sedět na Hlávkově osobním křesle
15. 11. 2013: Jednání s novým manažerem akce dostavby Albertova ing. Slámou (a zúčastněnými děkany)
15. 11. 2013: Diskuzní fórum „Dialog o duši Evropy“ pořádané ve Vlasteneckém sále společně s pražským arscibiskupstvím v rámci “Nádvoří národů” při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Vystoupil kardinál Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu, prof. Halík a prof. Pešek
14. 11. 2013: Slavnostní večer UK ve Velké aule k výročím 17. listopadu (společně s Hlávkovou nadací). V jeho průběhu jsem předal Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku
14. 11. 2013: Jednání se zástupci School of Public Health University of Minnesota I. Moscovisem a D. Zismerem
13. 11. 2013: Společenské setkání všech pražských rektorů s primátorem
13. 11. 2013: On-line jednání Thomson-Reuters Customer Advisory Board, kde jsem členem
13. 11. 2013: Tisková konference rektorů pražských výzkumných univerzit ke Dni vědy na pražských vysokých školách (Scientia pragensis)

12. 11. 2013: Jednání zástupců UK v projektu Biocev
11. 11. 2013: Jednání s pražským primátorem T. Hudečkem zejména o budoucím využití evropských strukturálních fondů v Praze (splečně s rektorem ČVUT a našimi budoucími nástupci)
7.-8. 11. 2013: Volební zasedání sítě univerzit evropských hlavních měst UNICA na římské univerzitě La Sapienza
5.-6. 11. 2013: Zasedání Board of Trustees (jehož jsem členem) sdružení univerzit Europaeum v Oxford & Cambridge Clubu Londýně, po něm malá oslava desetiletého výročí jedné z halvních aktivit Europaea, Roy Jenkins Scholarship v Reform Clubu. Mezi účastníky nechyběl např. Karel Schwarzenberg, Chris Patten (oba též členové Boardu) nebo lichtenštejnský kníže Hans Adam

1. 11. 2013: Neformální porada rektorů veřejných vysokých škol při příležitosti výlovu rybníka ČZU v Jevanech
31. 10. 2013: Hokejová bitva 4 velkých pražských univerzit. Třetí ročník, předchozí dva jsme vyhráli. Letos nám štěstí úplně nepřálo, byli jsme druzí (4:3 na nájezdy s ČZU)

31. 10. 2013: Představení knihy prof. Jiřího Přibáně (člena naší VR) Tyranizovaná spravedlnost

31. 10. 2013: Zasedání Vědecké rady UK
30. 10. 2013: Udělení čestného doktorátu matematickému lingvistovi prof. Aravindu Joshimu

29. 10. 2013: Slavnostní setkání k šedesátiletému výročí Technické univerzity v Liberci. Čestný doktorát obdržela ing. Dana Drábová, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, pamětní medaile prof. Pátý (na obr. úplně vlevo) a dr. Šplíchal, kteří se jako náměstek pro VŠ, resp. ředitel odboru VŠ na MŠMT v devadesátých letech značně zasloužili o akademický rozvoj vysokých škol

25. 10. 2013: Usnesení Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol České konference rektorů k pozvání na oslavu státního svátku ČR 28. října
25. 10. 2013: Volba mého budoucího nástupce. Akademický senát UK zvolil prof. Tomáše Zimu

24. 10. 2013: Vyjádření k účasti na slavnostním shromáždění ke státnímu svátku 28. října (reakce na nepozvání "zlobivých" rektorů). Můj podrobnější komentář na iDnes k tomu zde. Podle M. Zemana ho rektor MU M. Bek urazil tím, že si dovolit nesouhlasit s jeho vystoupením na MU v předvolebním období (!).
Média to dost sledovala, zde např. komentář Martina Rychlíka na České pozici.
24. 10. 2013: UK se připojuje k tzv. Berlínské deklaraci Open Access
23. 10. 2013: Natáčení videopozvánky na hokejovou bitvu, která bude 31. 10.

23. 10. 2013: Reprezentativní komise pro přípravu rozpočtu vysokých škol
22. 10. 2013: Předání zlaté pamětní medaile UK sympatické, živé a energické paní Natalii Gorbaněvské (můžete hádat, co napsala do naší pamětní knihy -> tajenka zde :-).

19. 10. 2013: Setkaní věnované významu odkazu J. E. Purkyně na zámku Blatná (na pozvaní baronky Jany Germenisové-Hildbrandt s rodinou)

17.-18. 10. 2013: Konference "The EU HORIZON 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area H2020-TEERA 2013"

16. 10. 2013: Pilotní provoz anglické verze webu UK

12. 10. 2013: Slavnostní podpis smlouvy o spolupráci s University of Luxembourg během oslav jejich 10. výročí existence. University of Luxembourg je druhou lucemburskou univerzitou (po nás). Přestože je tak mladá, je spolupráce s ní pro nás zajímavá v řadě oborů, např. vzhledem k sídlu řady významných evropských právních a ekonomických institucí v Luxembourg City.

11. 10. 2013: Zasedání Akademického senátu UK
10. 10. 2013: Zasedání Steering Committee Rady doktorského vzdělávání Evropské univerzitní asociace (EUA-CDE) v Bruselu.
9. 10. 2013: Tradiční slavnostně-pracovní zahájení dalšího ročníku doktorského studia v biomedicínských oborech (Modrá posluchárna Karolina)
8. 10. 2013: Návštěva na zasedání Sociální komise Akademického senátu UK
8. 10. 2013: Zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
8. 10. 2013: Fyzici UK přispěli účastí na experimentu ATLAS k Nobelově ceně. UK tento svůj tým ocenila jednou ze svých nejvyšších cen (Cenou Miloslava Petruska) už letos na jaře.
7. 10. 2013: Slavnostní položení základního kamene společného biomedicínského a biotechnologického centra AVČR a UK ve Vestci Biocev

Můj projev
4. 10. 2013: Zasedání předsednictva AS UK
3. 10. 2013: Slavnostní shromáždění ve Velké aule k 60 výročí existence 3.LF (založené jako Lékařská fakulta hygienická)

Můj projev
2. 10. 2013: Studentský jarmark - Studentská unie UK tradičně vítá nové studenty a představuje krásy kulturního, společenského a sportovního života na univerzitě. Letos poprvé v prostorách PF UK

2. 10. 2013: Requiem za prof. Königovou v Akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora
30. 9. 2013: Společné slavnostní zahájení akademického roku 2013/14 českých vysokých škol na Univerzitě Pardubice
27. 9. 2013: 286. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, kde jsem stálým hostem
26. 9. 2013: Slavnostní zahájení mezinárodní magisterské specialize Václav Havel EUROPAEUM MA Programme in European Politics and Society (společně s univerzitami Sorbonne a Leiden), spojené se slavnostní přednáškou profesora Sira Adama Robertse z Oxfordu "Civil Resistance and Power Politics : From the Prague Spring to the Arab Spring". Všimla si i média (např. iDnes.cz)

Můj projev
26. 9. 2013. Zasedání Vědecké rady UK
24. 9. 2013: Kulatý stůl „Věda a konkurenceschopnost – finance, úlohy, bariéry“ v  Senátu PČR

Zde o tom něco málo na webu AVO
20. 9. 2013: Univerzitní osmy v rámci 100. pražských Primátorek. Součástí smíšeného týmu UK byla i olympijská vítězka (a absolventka FTVS) Miroslava Knapková. Vyhrála posádka ČVUT.
20. 9. 2013: Dnes nečekaně zemřela mimořádná osobnost UK, paní profesorka Radana Königová.

19. 9. 2013: Návštěva na zasedání Předsednictva Rady vysokých škol
11. 9. 2013: Rada PRVOUKu P35 - Kardiovaskulární výzkumný program
18. 9. 2013: Sedmdesátiny rektora ČVUT prof. Václav Havlíčka
17. 9. 2013: Jednání s ministrem financí ing. Fischerem o - pro vysoké školy vysoce problematickém - návrhu tzv. konsolidační vyhlášky k rozpočtové odpovědnosti a také o návrhu státního rozpočtu na vědu a vysoké školství
13. 9. 2013: Účast na oslavě 600. výročí založení nejstarší skotské univerzity St. Andrews

12. 9. 2013: Předsednictvo ČKR se vyjadřuje k personální změně v řízení programu VaVpI
10. 9. 2013: Byl vydán další ročník mezinárodně respektovaného rankingu světových univerzit QS. UK si výrazně polepšila z loňského 286. místa na letošní 233. příčku. Všem zaměstnancům, studentům i absolventům, kteří se o tento úspěch zasloužili, srdečně gratuluji a děkuji (zde k tomu můj stručný komentář)
5. 9. 2013: Zasedání České konference rektorů v Ostravě (zde usnesení)

4. 9. 2013: Porada děkanů UK k problematice poplatků za studium
29. 8. 2013: 122. zasedání předsednictva České konference rektorů
27. 8. 2013: Pracovní oběd k problematice programu KREDO
26. 8. 2013: Mimořádné zasedání předsednictva Akademického senátu UK kvůli výsledku soudu Masarykovy univerzity ve věci poplatků za studium, následně zveřejnění našeho postupu
26. 8. 2013: Přijetí děkana Fakulty biologie Státní univerzity v Baku pana Prof. Akifa Guliyeva
21. 8. 2013: Vyšel další ročník nejstaršího mezinárodního žebříčku univerzit ARWU. UK si oproti loňsku mírně polepšila z 270. na 260. příčku. Ve skutečnosti jsou faktické rozdíly mezi těmito pozicemi na úrovni statistické chyby. UK se v této hladině drží několik posledních let (před tím na tom byla o něco hůř)
16. 8. 2013: Podpis dodavatelské smlouvy Biocev
11. 7. 2013: Společně s předsedou Akademického senátu UK a prorektorem Jakubcem (za Vědeckou Radu UK) podepisujeme Etický kodex UK

4. 7. 2013: Jednání předsednictva Správní rady UK
3. 7. 2013: Večeře u velvyslance Dánska J. E. Ch. Hoppe (společně s velvyslancem Egypta J. E. Mohamedem Ibrahimem Abdel Hakamem, který se právě tam dovídal aktuální informace o právě probíhajících převratných událostech v Egyptě)
3. 7. 2013: Pracovní setkání členů předsednictva České konference rektorů zvolených pro období od srpna 2013
2. 7. 2013: Rozloučení s odcházejícím dlouholetým velvyslancem Mexika J. E. José Luisem Bernalem Rodriguizem

1. 7. 2013: Setkání s předsedou Nejvyššího soudu USA Johnem G. Robertem (na obr. vlevo), který přednášel na Letní škole na PF

1. 7. 2013: Slavnostní zahájení 10. ročníku Letní školy, pořádané společně s PF (a na PF) konzorcium amerických právnických škol v čele se South Texas College of Law. zúčastnil se též (a velmi pěkný projev přednesl) velvyslanec USA v ČR J.E. Norman L. Eisen (na obr. třetí zprava)

28. 6. 2013: 284. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (kde jsem stálým hostem)
27. 6. 2013: Zasedání Vědecké rady UK. Hlasovala m.j. o návrzích na udělení čestných doktorátů. Negativní stanovisko k návrhu FF na udělení čestného doktorátu U. Ecovi bylo následně bouřlivě medializováno
26. 6. 2013: Rozloučení s odcházejícím dlouholetým velvyslance Izraele J.E. Jaakovem Levy

25. 6. 2013: Ve Velké aule slavnostně předal ministr Fiala profesorské dekrety 6 novým profesorům (vč. M. Putny)

21. 6. 2013: Slavnostní zasedání ve Velké aule k 60. výročí založení FTVS

19. 6. 2013: Šesté výroční setkání Rady doktorského vzdělávání Evropské univerzitní asociace (EUA-CDE) ve Varšavě. Ve skutečnosti probíhá už od 18. 6., ale kvůli Monitorovacímu výboru Albertova jsem dorazil až na 19. 6. Na posledním zasedání Boardu EUA jsem dostal CDE na starost.

18. 6. 2013: (kromě toho, že máme s Alicí stříbrnou svatbu) Zasedání Monitorovacího výboru Albertova
17. 6. 2013: Přispívám k cyklu veřejných předášek UK na ČT24 svým podílem - Jak funguje naše tělo v extrémních podmínkách?

13. 6. 2013: Zasedání Předsednictva Akademického senátu UK
12. 6. 2013: Kvůli stávce francouzských řídících letového provozu jsem se nakonec na poslední chvíli nemohl zúčastnit zasedání Rady a výroční konference univerzitního konsorcia Europaeum v Paříži, kde byl slavnostně oznámen nový společný magisterský studijní program Europaea "European Politics and Society", pojmenovaný podle prezidenta Václava Havla. Faktický start studia bude v září v Praze.
11. 6. 2013: Vzhledem k absurdnímu vyloučení kol. Putny mediálně značně sledované slavnostní předání jmenovacích dekretů novým profesorům českých vysokých škol prezidentem M. Zemanem ve Velké aule Karolina (které UK tradičně hostí). Prof. Putna převezme svůj jmenovací dekret (společně s několika dalšími kolegy) během ceremonie rovněž v Karolinu z rukou ministra Fialy 25. června.

Moje přivítání přítomných
7. 6. 2013: Zasedání nejužšího vedení Evropské univerzitní asociace (EUA Board) v Genvalu u Bruselu (poprvé s novými členy zvolenými v dubnu v Gentu)
6. 6. 2013: 121. zasedání Pléna České konference rektorů v Olomouci (předcházené zasedáním předsednictva). Kromě jiného bylo zvoleno nové předsednictvo (s mandátem od srpna) v čele se mnou (zde usnesení)

6. 6. 2013: Účast na udělení čestného doktorátu Univerzity Palackého věhlasnému transplantačnímu a plastickému chirurgovi MUDr. Bohdanu Pomahačovi

4. 6. 2013: Jednání předsednictva ČKR a užšího předsednictva RVŠ s ministrem školství P. Fialou o jím M. Zemanovi slíbené "prezidentské" novele zákona o vysokých školách (požadavek M. Zemana na převedení jmenování profesorů z prezidenta na ministra školství)
3. 6. 2013: Slavnostní zahájení mezinárodní konference "Cyrilometodějské tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení "ve Velké aule Karolina
1.-7. 6. 2013 a dále: Řešíme povodně. Naštěstí jsme dopadli o dost lépe než v roce 2012...

31. 5. 2013: 283. zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (kde jsem stálým hostem)
30. 5. 2013: Zahájení 13. světového kongresu Evropské asociace paliativní péče v Kongresovém centru Praha
Moje přivítání účastníků
30. 5. 2013: Zasedání Vědecké rady UK. Kromě mnoha jiného byly uděleny pamětní medaile UK profesorům Mazánkovi a Marešovi

29. 5. 2013: Slavnostní vyhlášení vítězů Univerzitního maratonu - běhu o pohár rektora UK

24. 5. 2013: Zasedání Akademického senátu UK (zde část usnesení, které se týká aktuální "Putnagate"). M.j. schválil 2 změny Statutu UK, nový vnitřní mzdový předpis a souhlasil se 2 opatřeními rektora
23. 5. 2013: Slavnostní předání cen Společnosti pro vědu a umění Praha prof. Radimu Paloušovi a prof. Petru Pokornému (a dalším) v  Rytířském sále Valdštejnského paláce

22. 5. 2013: Další moje tiskové prohlášení ke kauze prof. Putny
22. 5. 2013: Jednání s prezidentem Zemanem ohledně kauzy prof. Putny
22. 5. 2013: Jednání s ministrem školství P. Fialou ohledně kauzy prof. Putny
22. 5. 2013: Vyjádření pana kardinála Vlka ke kauze prof. Putny
20. 5. 2013: V ČRo Radiožurnálu kvůli neochotě prezidenta Zemana jmenovat profesorem doc. Putnu
20. 5. 2013: Porada děkanů UK
17. 5. 2013: Dvě moje tisková vyjádření k odmítnutí prezidenta Zemana jmenovat profesorem doc. Putnu
17. 5. 2013: Setkání pražských rektorů
17. 5. 2013: Monitorovací výbor kampusu Albertov
16. 5. 2013: Rektorský sportovní den

14. 5. 2013: Setkání s vedením a dalšími zástupci presižní americké Dartmouth College při příležitosti 20. výročí společného programu "Prague term" ("Americký semestr") s PřF (každoroční 10týdenní výuka cca 20 jejich studentů sociální geografie u nás)

9. 5. 2013: Zasedání Předsednictva Akademického senátu UK
9. 5. 2013: Jednání komory veřejných a státních vysokých škol české konference rektorů o návrhu novely zákona o vysokých školách.

7. 5. 2013: Telekonferenční jednání Thompson Reuters Advisory Board (v němž jsem členem)
6. 5. 2013: Malá slavnost ke znovuotevření budovy FSV "Hollar" po výbuchu před týdnem (zde o tom na ČT 24)

2. 5. 2013: Slavnostní (znovu)zahájení činnosti Nečasova centra pro matematické modelování (MFF společně s AVČR)

1. 5. 2013: S rektorem AMU doc. J. Hančilem zahajujeme studentský Majáles na dvoře Karolina

30. 4. 2013: Návštěva aktivu předsedů základních organizací odborů k novele VŠ zákona
29. 4. 2013: Silný výbuch (zdá se, že unikajícího plynu) v budově vedle FSV zranil několik našich studentů a zaměstnanců a poničil naši budovu (Hollar) (zde můj komentář na iForu)

28. 4. 2013: Křest (pitva) učebnice Memorix Anatomie, vytvořené primárně studentem 2.LF Radovanem Hudákem (na obrázku úplně vlevo) s odbornou garancí doc. Kachlíka, prof. Stingla a dalších (zde o projektu na iDnes.cz)

26. 4. 2013: Zasedání Akademického senátu UK. M.j. vyhlásilo volby mého budoucího nástupce
25. 4. 2013: Setkání s ENQUA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) při příležitosti jejího zasedání v Praze
25. 4. 2013: Slavnostní zahájení výroční konference asociace biomedicínského PhD vzdělávání ORPHEUS ve Velké aule Karolina
25. 4. 2013: Zasedání Vědecké rady UK. Na začátku jsem předal pamětní medaile UK prof. V. Benckovi, prof. J. Borovanskému a doc. Matoušovi-Malbohanovi

25. 4. 2013: Účast na Národním foru o budoucnosti EU  "Politicke vize budoucnosti Evropske unie" za účasti stálého předsedy Evropske rady Hermana Van Rompuye

24. 4. 2013: Jednání na Ministerstvu zahraničí o vztazích s Pákistánem
22. 4. 2013: Jednání Petiční komise AS UK o připravovaném Etickém kodexu UK
19. 4. 2013: Setkání s bývalým velvyslancem Peru A. Salasem Barahonou a současnou velvyslankyní Peru M. Landaveri Porturasovou
18.-19. 4. 2013: 120. plenární zasedání České konference rektorů a společné zasedání se Slovenskou rektorskou konferencí na VUT v Brně

17. 4. 2013: Návštěva části kolegia rektora na MFF (jednání s kolegiem děkana)
16. 4. 2013: Předsednictvo AS UK
16. 4. 2013: Seminář pro senátory UK a fakult o připravovaném návrhu zákona o univerzitních nemocnicích
16. 4. 2013: Seminář MFiLF - Co mohou matematici, fyzici a informatici nabídnout lékařům a farmaceutům, a co by se od nich očekávalo (organizovaný MFF ve spolupráci s 1.LF)

16. 4. 2013: Mluvím o UK a českých VŠ na pracovní snídani Prague Business Clubu.

10.-12. 4. 2013: Zasedání vedení (Board a Council), General Assembly a výroční konference Evropské univerzitní asociace v Gentu

9. 4. 2013: Správní rada UK
4.-5. 4. 2013: High-level seminář o evropské výzkumné politice (zejména o Horizon 2020) asociace 39 starých výzkumných evropských univerzit Coimbra group (jejímž jsme členem) společně s LERU na ostrůvku San Servolo v Benátkách

3. 4. 2013: Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina k 665. výročí založení UK. Během ní jsem předal Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy
2. 4. 2013: Jednání s předsedou správní rady a tajemnicí Hlávkovy nadace prof. Pavlíčkem a dr. Rýdlovou
28. 3. 2013: Zasedání vědecké rady UK, kde jsem m.j. předal zlatou pamětní medaili farmakologovi prof. MUDr. Sixtovi Hyniemu, DrSc. a jmenovací dekret doc. Radce Wildové pro její druhé funkční období děkanky PedF

27. 3. 2013: Jednání rektorů s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem
27. 3. 2013: Zahájení 8. sympozia o peritoneální dialýze "Czech PD Day" s mezinárodní účastí
26.-27. 3. 2013: Jednání s děkany fakult UK o návrhu novely mzdového předpisu UK
26. 3. 2013: Vědecká rada Masarykovy univerezity
25. 3. 2013: Setkání s šéfem výzkumu firmy Siemens panem Klausem Helmrichem

23. 3. 2013: Ples Českého rozhlasu v Obecním domě
22. 3. 2013: Start nového webu UK (pilotní režim)

20. 3. 2013: Slavnostní zasedání Slovenské rektorské konference k 20 letům její existence na Univerzitě Komenského v Bratislavě
15. 3. 2013: Zasedání Akademického senátu UK (schválilo m.j. rozpočet UK a rozpis prostředků na fakulty)
13. 3. 2013: Zahájení dvoudenní mezinárodní konference univerzitních archivářů a historiků "Spolupráce archivů: propojení a kooperace" (Archive im Verbund: Netzwerke und Kooperationen) - společně s rektorkou lipské univerzity prof. Beatou Schücking (na obrázku po mé pravici)

13. 3. 2013: Zahájení Semináře ke dni spánku v Poslanecké sněmovně
12. 3. 2013: Zahájení projektu Rekonstrukce státu
12. 3. 2013: Účast na zasedání Ekonomické komise Akademického senátu UK
11. 3. 2013: Porada děkanů UK
8. 3. 2013: Prezidentský slib M. Zemana ve Vladislavském sále
7. 3. 2012: Zasedání Pracovní skupiny pro vědní politiku Evropské univerzitní asociace (EUA RPWG) v Bruselu

6. 3. 2013: Jednání o zubařském PRVOUKu
6. 3. 2013: Přijetí velvyslance Makedonie
6. 3. 2013: Natáčení pořadu ČT k narozeninám UK

5. 3. 2013: Předsednictvo Akademického senátu UK
5. 3. 2013: Setkání s předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví ing. Kratochvílem
28. 2. 2012: Zasedání Vědecké rady UK. M.j. jsem tam předal ceny nejlepším studentům a absolventům.

25. 2. 2013: Zahájení sedmého ročníku týdenního festivalu proti totalitě Mene Tekel vernisáží sedmidílného mezigeneračního výstavního projektu „Umění v nesvobodě“ v Křížové chodbě Karolina

25. 2. 2013: Tradiční připomenutí násilně potlačeného pochodu studentů na podporu prezidenta Baneše tváří tvář komunistickému puči v roce 1948 (u pamětní desky v Nerudově ulici)

Můj projev
15. 2. 2013: Tisková konference ČKR po zakončení 119. zasedání pléna (zde záznam první části na ČT 24)
14.-15. 2. 2013: 119. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR na ČVUT - tentokrát slavnostní, vzhledem k dvacátému výročí vzniku ČKR. Navštívili nás představitelé rektorských konferencí a hlavně prezidentka Evropské univerzitní asociace (EUA) prof. Helena Nazaré (na levém obrázku vpravo)

13. 2. 2013: Večeře s prezidentkou Evropské univerzitní asociace (EUA) prof. Helenou Nazaré
13. 2. 2013: Jednání s děkany lékařských fakult o přípravě zákona o univerzitních nemocnicích
13. 2. 2013: Jednání s děkany humanitních a společenskovědních fakult o možné budoucí spolupráci s CEFRES
12. 2. 2013: Konference MŠMT k přípravě novely vysokoškolského zákona
8. 2. 2013: Zasedání Akademického senátu UK
7. 2. 2013: Konference k 20 letému výročí České národní banky
5. 2. 2013: Slavnostní předání dekretů novým docentům UK ve Velké aule Karolina
5. 2. 2013: Slavnostní zahájení 89. Fyziologických dnů na ÚMG v Krči
31. 1. 2013: Zasedání Vědecké rady jsem předal Bolzanovy ceny (a také jmenovací dekret znovuzvolenému děkanovi PřF prof. B. Gašovi)

30. 1. 2013: Zasedání předsednictva Akademického senátu UK
30. 1. 2013: Udělení čestného doktorátu přednímu světovému virologovi prof. Erlingu Norrbymu ze Švédska (zde o tom ve ZN)

29. 1. 2013: Jednání předsednictva České konference rektorů, užšího předsednictva Rady vysokých škola a předsednictva Akademické rady Akademie věd ČR (připravili jsme stručné společné prohlášení)
29. 1. 2013: Monitorovací výbor výstavby Kampusu Albertov
29. 1. 2013: Návštěva stánku a prezentace UK na pražském veletrhu VŠ Gaudeamus (výborně se o to starají naši studenti)

28. 1. 2013: Třetí výročí založení Centra vizuální historie Malach na UK MFF

Vedle děkana MFF prof. Kratochvíla je technický ředitel USC Shoah Foundation Dr. Sam Gustman
24.-25. 1. 2013: Zasedání Evropské univerzitní asociace (Board a Council) v Istanbulu

23.1. 2013: Řekl jsem něco málo k nadcházející volbě prezidenta v MF Dnes:
Jako rektora velké univerzity mě těší, že se moje osobní preference v druhém kole volby prezidenta shoduje s publikovaným sociologickým průzkumem po prvním kole, který ukázal, že většina vysokoškolsky  a středoškolsky vzdělaných osob preferovala z těchto dvou kandidátů Karla Schwarzenberga.
23. 1. 2013: Podepsal jsem "Protest proti amnestii vyhlášené prezidentem republiky"
22. 1. 2013: Připojil jsem se k "Prohlášení vědců, lékařů a VŠ učitelů k volbě prezidenta"
22. 1. 2013: Účast na udělení čestného doktorátu ČVUT prof. G. W. Heinovi v Betlémské kapli
18. 1. 2013: Zasedání Akademického senátu UK
17. 1. 2013: Slavnostní vyhlášení výsledků 18. ročníku Iberoamerické ceny ve Vlasteneckém sále Karolina
16. 1. 2013: Setkání s generálním ředitelem Siemens ČR ing. Palíškem a šéfem lidských zdrojů ve Škodě auto Ing. Wojnarem
14. 1. 2013: Informační setkání se členy AS UK ohledně medializovaných obvinění v souvislosti s nákupem budov v Opletalově ulici
14. 1. 2013: Porada děkanů UK
16. 1. 2013: Věnec, svíčky a minuta ticha u pamětní desky Jana Palacha na hlavní budově FF

16. 1. 2013: Prezentace finální podoby webu Jana Palacha a dalších „živých pochodní“ www.janpalach.cz

16. 1. 2013: Návštěva zasedání Rady PRVOUKu P39 Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu
11. 1. 2013: Setkání se studentskými senátory fakultních senátů o připravované novele vysokoškolského zákona
10. 1. 2013: Mimořádné zasedání předsednictva AS UK
10. 1. 2013: Reakce ke sdělení tiskového mluvčího Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, týkající se nákupu objektů v Opletalově ulici
10. 1. 2013: Návštěva zasedání Rady PRVOUKu  P43 Geografie
10. 1. 2013: Návštěva zasedání Rady PRVOUKu P42 Chemie
9. 1. 2013: Účast na zasedání Studijní komise AS UK (o studijním informačním systému)
9. 1. 2013: Setkání s prezidentem Hospodářské komory ČR Petrem Kuželem, MBA
9. 1. 2013: Návštěva laboratoře v současnosti jediné řešitelky grantu ERC na UK doc. Roithové z PřF
8. 1. 2013: Zasedání předsednictva AS UK
8. 1. 2013: Slavnostní podpis smlouvy s Fulbrightovou komisí o zřízení "Fulbright Distinguished Chair" na MFF

Vlevo výkonná ředitelka Fulbrightovy komise RNDr. Hana Ripková, Ph.D., za ní velvyslanec USA v ČR J. E. Norman L. Eisen
Zde o tom můj stručný rozhovor na ČT24

<-- rok 2012
<-- rok 2011
<-- rok 2010
<-- rok 2009
<-- rok 2008
<-- rok 2007
<-- rok 2006

 

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.